Nejvýznamější projekty nadace Agrofert

Fond pro rodiče-samoživitele

Fond pro rodiče-samoživitele

Fond na podporu rodičů-samoživitelů v nouzi je samostatným projektem Nadace AGROFERT. Fond je určenýv primárně osamělým samoživitelům, kteří vychovávají jedno či více nezletilých dětí (biologických, adoptivních či v pěstounské péči). Podporujeme matky a otce, kteří se bez svého výrazného zavinění dostali do tíživé životní situace a snaží se ji aktivně řešit. Nejčastěji Fond přispívá na nájem a energie spojené s bydlením, na školní obědy a družinu, na základní vybavení bytu, na vzdělávání a na mimoškolní aktivity dětí. V roce 2014 proběhla na podporu dětí rodičů-samoživitelů také sbírka vánočních dárků mezi zaměstnanci skupiny Agrofert (vybráno přes 400 dárků, s rozvozem přímo k dětem domů) a ve spolupráci s agenturou Kroužky se pro děti připravují i místa na letních táborech. Většina příspěvků Fondu je hrazena přímo z prostředků Nadace AGROFERT, na účet Fondu jde rovněž celý ministerský plat pana Andreje Babiše. Postupně se přidávají také individuální dárci a organizace. Nadace Agrofert se rozhodla věnovat cílové skupině samoživitelů zejména proto, že špatná finanční situace rodičů silně ovlivňuje děti, které s nimi vyrůstají. Takto znevýhodněné děti se postupně dostávají do sociální izolace a často pak samy končí odkázané na sociální dávky, bez perspektivy na uplatnění.

Více o fondu
Sportovní centra Nadace AGROFERT

Sportovní centra Nadace AGROFERT

Projekt Sportovní Centra Nadace AGROFERT je určen zejména dětem ze sociálně slabých rodin, které díky omezeným příjmům rodičů nemohou organizovaně sportovat. Nadace AGROFERT organizuje sportovní kroužky, díky kterým se děti po ukončení vyučování nepotulují venku nebo u počítače, ale věnují se sportu. Tréninky vedou profesionální trenéři, velkou výhodou je také to, že děti nemusí nikam dojíždět – kroužky se konají přímo u nich ve škole. Nabízené sporty jsou voleny tak, aby byly vhodné jak pro chlapce, tak pro dívky: basketbal, florbal, volejbal, házená a atletika. V roce 2014 sportovalo v 53 centrech více jak 1200 dětí.

Více o sportovních centrech
Hasičský fond Nadace AGROFERT

Hasičský fond Nadace AGROFERT

V roce 2015 zahájila Nadace Agrofert činnost Hasičského fondu, určeného především dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přispívá na přístroje, vybavení či zařízení, ale také na aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti, hasičského sportu, práce s dětmi a mládeží, organizace společenských, sportovních i kulturních aktivit v regionu či akcí na podporu hasičských tradic.

Více o hasičském fondu
Aktuální granty pro organizace

Aktuální granty pro organizace

Každoročně Nadace Agrofert vyhlašuje grantové výzvy, zaměřené na podporu organizacím, pomáhajícím dětem s nejrůznějším typem znevýhodnění. Jsme jednou z mála nadací, která přispívá těmto organizacím na provozní náklady, čímž často přispívá k jejich životaschopnosti.

Aktuální granty
Krizový fond pomoci ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

Krizový fond pomoci ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

Na podzim roku 2013 byl odstartován společný projekt Nadace AGROFERT a Nadace Terezy Maxové dětem „Krizový fond pomoci“. Cílem fondu je nabídnout rychlou podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, kterým hrozí, že jejich děti budou odebrány do ústavní péče. Podstata činnosti Fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresné pomoci rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace.

Více o krizovém fondu
Slovo ředitelky

Slovo ředitelky

Milí návštěvníci webových stránek Nadace AGROFERT,

ať už jste sem zavítali proto, že potřebujete pomoc ve složité situaci, hledáte podporu pro zajímavý projekt nebo Vás „jen“ zajímají aktivity nadace, jsem ráda, že tu jste. Protože čím více lidí o nás a našich aktivitách bude vědět, tím více lidem a organizacím budeme moct pomoci.  Až budete naše stránky procházet, zjistíte, že se snažíme směřovat svoji podporu tam, kde cítíme největší potřebu – ať už se jedná o pomoc jednotlivcům, kteří se ocitli v krizové situaci nebo o příspěvky neziskovým organizacím, které rozvíjí smysluplné a často nezbytné projekty.

V Nadaci AGROFERT věříme, že každý má právo na plnohodnotný a důstojný život. Že každé dítě má právo na bezstarostné dětství. A že vzdělání a podnětné prostředí je jedním z nejdůležitějších věcí, které můžeme našim dětem dát..

 Ing. Zuzana Tornikidis, MBC

Napište nám

 

Nenašli jste to, co hledáte? Není Vám něco jasné? Potřebujete poradit? Nebo pro nás máte zajímavý podnět?
Napište nám, Vaše názory nás zajímají!

Sídlo a fakturační adresa

Pyšelská 2327/2

149 00 Praha 4

IČ: 24188581

Souhlasím se vším