Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Uzavřený projekt

Program „Podpora integrace dětí uprchlíků z Ukrajiny do vzdělávacího systému České republiky“ určen pro vzdělávací instituce (základní školy, mateřské školy) a organizátory adaptačních skupin a dalších aktivit směřujících k zapojení dětí z Ukrajiny do kolektivu českých dětí.

Cílové skupiny

 • Děti uprchlíků z Ukrajiny

 • Dětské kolektivy, do kterých se integrují děti uprchlíků z Ukrajiny


Jaký typ aktivit nadace podporuje

 • Integrace dětí do mateřských škol

 • Integrace dětí do základních škol

 • Adaptační skupiny

 • Dětské skupiny


Jaký typ nákladů nadace podporuje

 • Mzdové náklady pedagogických pracovníků

 • Mzdové náklady nepedagogických pracovníků

 • Nákup edukačních pomůcek a potřebného vybavení

 • Adaptační pobyty


Kdo nemůže podat žádost

 • cross

  Organizace sídlící mimo území ČR

 • cross

  Organizace poskytující své služby mimo území ČR


Proces žádosti

Přihlašování do grantu bylo ukončeno.