„KRIZOVÝ FOND POMOCI“ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

Cílem Krizového fondu pomoci je nabídnout podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, které jsou ohrožené odebráním dětí do ústavní péče. Je smutným faktem, že velká většina dětí je v České republice umísťována do ústavů právě ze sociálních důvodů.

Popis

Díky partnerské spolupráci Nadace AGROFERT a Nadace Terezy Maxové dětem přináší Krizový fond pomoci naději pro děti i jejich rodiče.

Jakým způsobem KRIZOVÝ FOND pomáhá?

Podstata činnosti Fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresná pomoc rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace. Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí pro výchovu dětí.

Typologie žadatele: Rodiny v krizové situaci ohrožené odebráním dítěte.

Kdo smí žádost předložit:

Pracovník/pracovnice OSPOD pro konkrétní rodinu


Role OSPOD je klíčová, bez ní nelze příspěvek Fondu získat. V součinnosti s jejími pracovníky je posuzovaná a koordinovaná konkrétní žádost i řešení problému rodiny.


Co může být z KRIZOVÉHO FONDU podpořeno?

  • Z fondu může být poskytnut příspěvek např. na úhradu nájemného, kauce či dluhu za dodávku energií.
  • Maximální výše příspěvku je 30 000 Kč.

Proces žádosti

Režim fondu: Fond přijímá žádosti celoročně a snaží se flexibilně reagovat na vzniklé potřeby. Režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou pomoc rodině. Podmínky udělení grantu vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem /tj. žádost, grantová smlouva, evaluace/.

Souhlasím se vším