Nadace Agrofert

Výsledky grantového řízení Podpora dětí s fyzickým, mentálním a kombinovaným hendikepem

Dobrý den všem,

Níže najdete výsledky grantového řízení Podpora dětí s fyzickým, mentálním a kombinovaným hendikepem pro rok 2020. Jak již název napovídá, podpořeny byly organizace nabízející pomoc rodinám dětí s fyzickým či mentálním postižením, cílovou skupinou tentokrát nebyly děti vyrůstající ve složitém sociálním prostředí (nebo děti z takového prostředí pocházející). Stejně tak jsme mezi podpořené nezařadili hospicové služby – i pro ně vypisujeme již tradičně samostatné výběrové řízení.

Přeji všem hodně zdraví a psychické pohody, těším se na spolupráci,

Zuzana Tornikidis

ředitelka Nadace AGROFERT

 

Grantové řízení 30.1.2020 - 14.2.2020 - PODPORA Dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným hendikepem

Ev. číslo Název organizace (sídlo) Předmět žádosti Okres Kraj Výše schválené podpory 
1 Základní škola speciální NONA, o.p.s. příspěvek na svozovou službu pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením.  Nové Město nad Metují Královehradecký 100 000 Kč
7 MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. Hradec Králové škola pro děti s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením.  Příspěvek na pořízení PC programu pro alternativní komunikaci Boardmaker a PC programu Symwriter. Příspěvek na Integrační dopoledne se znakováním pro děti a jejich rodiny.  Hradec Králové Královéhradecký 50 000 Kč
8 Zajíček na koni, o.p.s. Praha 2 program Pomoc na blízko pro děti s hendikepem, jejichž rodina se dostala do tíživé situace - potravinová pomoc, školy v přírodě, kroužky.  Praha 2 Praha  100 000 Kč
9 Spokojený domov o.p.s., Mnichovo Hradiště - Veselá projekt Osobní asistence po škole pro děti s postižením pro rodiče, kteří potřebují chodit do zaměstnání. Celodenní asistence v době prázdnin.  Mnichovo Hradiště - Veselá Středočeský 16 000 Kč
10 APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor Sociálně aktivizační služba pro osoby s autismem a jejich rodiny - odborné konzultace, nácviky sociálních a komunikačních dovedností, zvyšování rodičovských kompetencí, podpůrné služby Tábor Jihočeský 150 000 Kč
11 Život bez bariér, z. ú.
Nová Paka 
příspěvek na provoz denního stacionáře, třídenní odlehčovací pobyt pro čerstvě zletilé klienty bez rodičů.  Nová Paka Královéhradecký 50 000 Kč
12 Země lidí o.p.s., Praha 8 inkluzivní volnočasový klub pro děti s  postižením i bez něj, 3x týdně Praha Praha  100 000 Kč
13 JONÁŠŮV SPOLEK, z.s., Hlučín pořízení 7místného upraveného auta pro přepravu klientů s autismem a mentálním postižením a jejich pečujících osob. Vvícedenní pobyty, ozdravné víkendy, terapie a odborné konzultace.  Hlučín Moravskoslezský  200 000 Kč
16 Národní ústav pro autismus, z.ú.. (NAUTIS), Praha 8 odlehčovací služba pro rodiny dětí s autismem - odlehčovací pobyty v respitním centru v Praze, víkendové pobyty mimo Prahu, mimopražské letní rekondiční pobyty.  Praha  Praha  150 000 Kč
17 MIKASA z.s. Ostrava podpora rodin dětí s PAS, konkrétně a) homesharing  b) průvodcovství rodin s autismem c) terapeutický pobyt rodin s dětmi s autismem 4denní  Ostrava Moravskoslezský  129 000 Kč
19 DOTYK II, o.p.s.
Brno
ucelená podpora dítěte s PAS a jeho rodiny v rozvoji vzájemné komunikace prostřednictvím erudovaných odborníků, kvalitních kompenzačních pomůcek s podporou v domácím prostředí. Služby logopeda - metodika komunikace pro děti s PAS, navazující služby sociální pedagožky.  Brno Jihomoravský 115 000 Kč
20 Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň zakoupení boardmakeru, toneru do tiskárny a laminovacích fólií pro práci s autistickými pacienty.   Třeboň  Jihočeský kraj  11 000 Kč
21 Borůvka Praha o.p.s. (obecně prospěšná společnost), Praha 2 projekt Psychologické a sociální poradenství rodinám dětí a mládeže s tělesným postižením a pečujících osobám - individuální poradenství a podpůrná skupina pečujících Praha  Praha  80 000 Kč
22 Cestou vůle, z.s., Strakonice náklady na nájem, služby a provoz pronajatých prostor, které slouží jako klubovna rodin dětí se zdravotním postižením Strakonice Jihočeský 28 023 Kč
23 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava - Vítkovice sociální služba OASA poskytující osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením.  Ostrava Moravskoslezský  200 000 Kč
26 EDA cz, z. ú.,
Praha 4 - Chodov
podpora rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, komplexní raná péče pro děti do 7 let - terénní služby, ambulantní služby, setkávání rodin, půjčovna pomůcek, odborné sociálně právní poradenství, příprava a distribuce tištěného a elektronického zpravodaje  Praha  Praha  100 000 Kč
27 JSME TADY, o.p.s.
Přerov
centrum denních služeb pro mladé lidi s tělesným a zrakovým postižením, často i postižení mentální. Založeno před 11 lety rodiči dětí s postižením.  Přerov Olomoucký 50 000 Kč
29 ADAM – autistické děti a my, z.s.
Havířov
podpora rodin dětí s autismem. Děti dochází na celoroční terapie - nácviky sociálních dovedností, o letních prázdninách výlety a příměstské tábory- Konkrétně příspěvek na 2x příměstský tábor, 2x celodenní výlet, 1x dvoudenní poznávací výlet, 1x terapeuticko-edukační víkendový pobyt pro 12 rodin Havířov Moravskoslezský  100 000 Kč
30 ANULIKA z.s.
Ostrava - Mariánské Hory
a) podpora mladých osob 15 - 26 let se zdravotním postižením: pravidelné setkávání a následné aktivity min. 1x týdně v Centru Anulika b) Svépomocná skupina pečujících - min. 1x měsíčně c) individuální psychosociální podpora  Ostrava - Hrabůvka  Moravskoslezský  60 000 Kč
33 Středisko pro Centrum Terapie Autismu z. s.
Praha 5
Nácvik a rozvoj hry u dětí s PAS pomocí videoscénářů. Na videu jsou vidět ruce a hračka z pohledu dítěte, ruce přehrají scénář, dítě s hračkou opakuje. Následně lze dítě touto metodou naučit např. sebeobsluhu, kreslení. Natočení 30 vzorových videoscénářů, seminář a workshop pro rodiče, kde se sami naučí video natočit a používat, supervize. Akreditováno MŠMT.  Praha  Praha  140 000 Kč
34 Auxilium,o.p.s.
Hošťálková u Vsetína
odlehčovací služba pro rodiny s dětmi ve 4.st. postižení, konkrétně příspěvek na 6 víkendových a 3 týdenní odlehčovací pobyty.  Vsetín  Zlínský  200 000 Kč
35 Sdružení Neratov, z.s.
Bartošovice v Orlických horách
sdružení nabízí 27 let chráněné bydlení a chráněnou dílnu, je zřizovatelem speciální školy. V loňském roce uveden do provozu stacionář (podpora NA), nyní vzniká prostor pro pro novou odlehčovací službu - 4 pokoje k přechodnému pobytu. Příspěvek na kompenzační a edukační pomůcky.  Bartošovice v Orlických horách  Královéhradecký 255 000 Kč
36 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK,
Vyškov
projekt osobní asistence a projekt Podpora pečujících osob, konkrétně na osobní náklady zaměstnanců a nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - mechanické vozíky, chodítka, matrace do lůžek, elektrické polohovací postele, přesouvací prkna.  Vyškov Jihomoravský 80 000 Kč
37 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. provozující Komunitní centrum Motýlek, Praha 9 centrum denních služeb pro mladé lidi s postižením 5 - 21 let, často i postižení mentální. Založeno rodiči dětí s postižením. Praha  Praha  200 000 Kč
38 Seerius, z.ú..
Orlov (Příbram)
komplexní podpora rodin s dítětem s hendikepem. V Centru jsou poskytovány odborné činnosti a zároveň prostor pro společné aktivity celé rodiny i dětí, včetně zdravých sourozenců.  Příbram  Středočeský  100 000 Kč
39 Základní škola a Mateřská škola Zaječov, okres Beroun nákup potřeb pro speciálně pedagogickou péči o děti s mentálním postižením, PAS či kombinovaným postižením. Pronájem kopírovacího stroje, 2ks notebooků, program Symwriter, 2 laminovací přístroje Zaječov Středočeský 133 625 Kč
41 Čmeláček z.s., Ostrava Hrabůvka provoz denního stacionáře pro až 20 klientů denně, pečují 4 asistenti.   Ostrava - Hrabůvka  Moravskoslezský  90 000 Kč
42 Organizace nevidomých z.s., Jihlava automobil Fiat Ducato pro 9 osob pro aktivity Organizace nevidomých a jako dotovaná přeprava. Jihlava Vysočina 150 000 Kč
43 Rett Community, z.s. , Praha 11 - Chodov odlehčovací a edukační pobyt pro děti s rettovým syndromem a jejich rodiče a zdravé sourozence.  Praha Chodov Praha  100 000 Kč
44 Péče bez překážek, z. s., Praha 4 - Modřany třídenní kurz kinestetické mobilizace pro pečující osoby, které se tak naučí manipulovat s postiženým dítětem bezpečně pro dítě i pro sebe, po dobu kurzu je pečujícím vyplácen příspěvek na zajištění osobní asistence u dítěte Praha Modřany Praha  50 000 Kč
45 CSS Hvozdy, o.p.s., Masečín příspěvek na udržení a případný rozvoj týdenního pobytového stacionáře pro osoby od 16 let věku, konkrétně na energie, oprava domku, kde jsou ubytování klienti, nákup čerpadla do studny a osobní náklady  Štěchovice Středočeský 50 000 Kč
46 Handicap Zlín, z.s.  příspěvek na krátkodobou úlevovou péči - 4 odlehčovací pobyty, 7 krátkodobých akcí a aktivity v rámci pravidelných terapeutických dílen.  Zlín Padělky Zlínský  103 000 Kč
47 Za sklem o.s.
Vizovice 
vybudování dílny (dvě místnosti) pro práci s materiálem pro děti s PAS jako součást sociálně-aktivizační služby. Jedna místnost určena pouze pro děti s PAS, druhá místnost integrační, otevřena i pro rodiče, sourozence, apod.   Vizovice Zlínský  90 000 Kč
48 Základní škola, Olešovice internátní škola pro děti s mentálním postižením a děti z problémového prostředí - cyklistický kroužek  Kamenice  Středočeský  20 000 Kč
49 LIPKA, z. s, Tetín provoz denního stacionáře pro děti s kombinovanými vadami, konkrétně na kompenzační a zdravotnické pomůcky Prostějov Olomoucký 150 000 Kč
51 Volno, sdružení pro pomoc rodinám
dětí s postižením; z.ú.. Kolín
provoz odlehčovací služby  pro děti s autismem či kombinovaným postižením, těžké formy. Centrum poskytuje služby ambulantní (stacionář) i terénní.  Kolín  Středočeský  200 000 Kč
52 Cesta k nám, z.s.
Ústí nad Labem
Festival Cesta k nám pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením z ústavních zařízení, 16. ročník.  Ústí nad Labem  Ústecký  100 000 Kč
53 PIAFA Vyškov, z.ú.. podpora projektu Terapie nám pomáhají pro děti se zdravotním postižením a poradenské a návazné služby pro pečující. Odborné terapeutické aktivity pro děti v ambulantní a terénní formě, zájmové a volnočasové aktivity. Specializace na zooterapie. Příspěvek n a mzdy koordinátora, externího psychologa, fyzioterapeuta, terapeuta canisterapie a hiporehabilitace  a na obnovu pomůcek a pronájem prostor pro ambulantní terapie.  Vyškov Jihomoravský  100 000 Kč
54 PROFICIO, z.s.
Nový Jičín
projekt "Naše dítě má PAS" - kompletní podpora rodiny v domácím prostředí. Kurzy na podporu rodičovských kompetencí, konzultace s odborníky, terapeutické aktivity, odlehčovací služby, online platforma.. Projekt navazuje na předcházející dva podobné projekty pro rodiny dětí s autismem.   Nový Jičín Moravskoslezský  100 000 Kč
56 Občanské sdružení Terezka z.s.,
Hulín (Pravčice)
sdružení rodičů dětí s hendikepem, příspěvek na nákup zařízení, které podpoří dospívající děti po ukončení školní docházky v jejich rozvoji a uplatnění: tiskárna 3D základní, jednoduchá tiskárna české výroby ve formě stavebnice, stolní frézka, válcovací stolice k přípravě keramické hlíny, řezací plotr, bodovací svářečka pro práci s kovem. Edukační pomůcky: korálky, provazy, pedig, výtvarné potřeby, keramická hlína Pravčice, Hulín Zlínský  100 000 Kč
57 DUPV - Dech života, z.ú.., Praha 4 letní tábor pacientů s DUPV - domácí plicní ventilace, 4. ročník Praha 4 Praha  100 000 Kč
58 Rodinné Integrační Centrum z.s., Pardubice podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi s poruchami komunikace a PAS - raná péče pro děti 1 - 7 let, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 - 18 let.  Pardubice Pardubický  150 000 Kč
59 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Praha 5 Podpůrná rodičovská skupina - ambulantní forma,  Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti v Pardubicích . Ostravě a Praze. Příspěvek na mzdové náklady psychologa a tlumočníka, pořízení dvou rezonančních kolébek pro aktivitu socioterapeutických skupin  Praha 5  Praha  196 500 Kč
61 Společnost pro ranou péči, z.s. Praha 1 poskytování odborných služeb pro rodiny s dítětem do 7 let s postižením na území Prahy, Středočeského a Karlovarského kraje. Praha 1  Praha  150 000 Kč
62 Sociálně pedagogické centrum EDA cz, z. ú.,
Benešov
registrované soukromé školské zařízení  pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením, navazující služby klientům rané péče v oblasti vzdělávání, zařazení dětí do běžných škol v rámci komplexních poradenských služeb.  Benešov Středočeský  200 000 Kč
63 ALKA, o.p.s.
Příbram
projekt Multikomunitní propojení, jehož cílem je propojení všech subjektů, se kterými přichází dítě s postižením do kontaktu. Tvorba multitýmů, propojení rodin s nově diagnostikovaným dítětem s rodinami, které již mají řadu zkušeností. Konkrétně podpora denního stacionáře pro malé děti - provoz, vybavení, edukační hry.  Příbram  Středočeský 200 000 Kč
          5 297 148 Kč