UKONČENO - PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Děkujeme všem, kteří se přihlásili do grantového řízení „Podpora domácí hospicové péče“. Při vyhodnocování projektů jsme brali v úvahu region, ve kterém domácí hospic působí a případnou dostupnost dalších služeb tohoto typu, počet klientů, odbornost týmu poskytujícího hospicovou péči, celkový rozpočet projektu a další zdroje financování a v neposlední řadě i úroveň zpracování žádosti a argumentaci ve prospěch projektu. Organizace, které jsme se rozhodli podpořit, mohou očekávat doručení darovací smlouvy během následujících týdnů.

Za tým Nadace AGROFERT, Zuzana Tornikidis, ředitelka

Název organizace Předmět žádosti Výše schváleného příspěvku Nadace AGROFERT        
Domácí hospic Jordán, o.p.s. Mzdové prostředky pro lékaře a zdravotní sestry. 200 000 Kč
RUAH o.p.s. Zajištění provozu multidisciplinárního paliativního týmu - lékaři, zdravotní sestry, osobní asistenti, sociální pracovníci, psycholog a duchovní pro domácí hospicovou péči v okrese Benešov 85 800 Kč
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení Osobní náklady zdravotní sestry včetně SZP, zdravotnický materiál. 200 000 Kč
Cesta domů, z.ú. Úhrada mzdových nákladů zdravotních pracovníků. 150 000 Kč
DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ, o.p.s. Příspěvek na mzdu zdravotní sestry 120 000 Kč
Charita Javorník - evidovaná právnická osoba Nákup speciálních zdravotnických a kompenzačních pomůcek 52 500 Kč
Dakonie ČCE - středisko Vsetín Zdravotní úkony - osobní náklady zdravotní složky Domácího hospice Devětsil. 147 000 Kč
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. Mzdové náklady zdravotních sester, sociálních pracovnic.  200 000 Kč
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Mzdové a provozní náklady.  200 000 Kč
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Krytí nákladů zdravotnické složky péče (osobní náklady, provozní náklady) 200 000 Kč
Diakonie a misie Československé církve husitské Příspěvek na kyslíkové generátory 36 960 Kč
Charita Šternberk Příspěvek na zdravotní pomůcky, materiál, kompenzační pomůcky. 185 000 Kč
Sdílení o.p.s. Mzdové náklady  180 000 Kč
Domácí hospic, o.p.s. Příspěvek na zdravotnickou část  poskytovaných služeb - krytí části mzdových nákladů zdravotních sester ve zbývající části roku 2015 a dále v první polovině roku 2016. 200 000 Kč
Občanské sdružení STŘÍPKY, spolek Domácí hospic Motýl Příspěvek na pořízení přístrojového vybavení  57 654 Kč
Charita Kyjov Příspěvek na mateřiálové náklady (zdravotnický materiál, vybavení, pohonné hmoty, ostatní) a na nemateriálové náklady (opravy a udržování aut, školení a kurzy, ostatní). 80 000 Kč
Hospic knížete Václava, o.p.s. Mzdové náklady.  100 000 Kč
Andělé Stromu života poobčný spolek Provozní náklady hospice. 200 000 Kč
Farní charita Vlašim - církevní právnická osoba Příspěvek na zakoupení lineárního dávkovače nutriční výživy (enterální pumpy).  27 195 Kč
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mzdové náklady dětské zdravotní sestry. 200 000 Kč
Oblastní charita Pelhřimov Příspěvek na mzdové náklady 127 848 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec Příspěvek na mzdové náklady 135 000 Kč

 

 

Zaměření programu:

Program „Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ je určen organizacím nabízejícím domácí hospicovou a paliativní péči na území České republiky.

V rámci grantu lze žádat na:
 • Mzdové a provozní náklady domácí hospicové péče
 • Materiální vybavení domácích hospiců, především na zdravotnické a kompenzační pomůcky
 • Náklady na vzdělávání klíčových pracovníků domácích hospiců
 • Nákup a servis automobilu (v maxim. výši 20% z celkového požadovaného příspěvku)
V rámci grantu nelze žádat o příspěvek na:
 • investiční náklady
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně
 

Rozhodující kritéria:

 • Rozsah poskytovaných služeb (počet hodin týdně)
 • Územní rozsah poskytovaných služeb/množství doprovázených klientů
 • Dosavadní existence projektu
 • Kvalita specializovaného týmu
 • Kvalita poskytovaných služeb/reference

Cílové skupiny:

 • Umírající lidé a jejich blízcí
 

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Neziskové organizace registrované v České republice
 • Žádat mohou pouze organizace, nikoliv jednotlivé organizační složky
 
 
 Informace o uzávěrkách
 
Datum uzávěrky:
 • Systém grantového řízení je jednokolový.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 31. srpna 2015 ve 24:00 hod a proběhne současně elektronicky a v listinné podobě.
 • Konečný seznam podpořených projektů bude zveřejněn 19. října 2015 na webových stránkách Nadace AGROFERT (www.nadace-agrofert.cz)
 • Tento grant se řídí Všeobecnými grantovými podmínkami, které najdete na
   www.nadace-agrofert.cz
 
Maximální možná výše příspěvku:
200.000,- Kč na žadatele 
 
Období, na které je grant poskytován:
1 rok
 
V jaké měně jsou příspěvky přidělovány:
Česká koruna
 

Kontaktní údaje

Název organizace:                                 Nadace AGROFERT
IČO:                                                             24188581
Adresa:                                                     Pyšelská 2327/2, 149 00, Praha 4
 

Kontaktní osoba:                                      Ing. Zuzana Tornikidis, MBC
                                                                       ředitelka Nadace AGROFERT                                                                                          
Tel.:                                                              702. 087. 970

 
Email:                                                           info@nadaceagrofert.cz