UKONČENO - PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ - Rok 2015

UKONČENO - Program PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ - Rok 2015 

Informace o programu

Zaměření programu:

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ – důraz je kladen zejména na podporu rozvoje dítěte, na podporu rodiny dítěte a na práci s rodinou (biologickou, pěstounskou či adoptivní)

Jaký typ aktivit Nadace podporuje: 

 • Odlehčovací služby
 • Terénní a asistenční služby
 • Odborné služby
 • Stacionáře a pobytová zařízení pro děti/rodiny, pokud je i nadále zachován princip práce s rodinou 

Jaký typ nákladů Nadace podporuje:

 • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, etc)
 • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek, nákup edukačních pomůcek

Jaký typ nákladů Nadace nepodporuje: 

 • Investiční náklady
 • Nákup vozové techniky
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně
   

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Příspěvkové organizace

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

 • Organizace sídlící mimo území ČR
 • Organizace poskytující své služby mimo území ČR 

Cílové skupiny:

 • Děti a mládež
 • Osoby o děti pečující

Informace o uzávěrkách

Datum uzávěrky: 

 • Systém grantového řízení je otevřený, jednokolový
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 16. března 2015 ve 12:00 a proběhne současně elektronicky a v listinné podobě.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději 30.dubna 2015.
   

Maximální možná výše příspěvku:
200.000,- Kč na žadatele/projekt

Období, na které je grant poskytován:

1 rok

V jaké měně jsou příspěvky přidělovány:

Česká koruna

Kontaktní údaje

Název organizace: Nadace AGROFERT

IČ: 24188581

Adresa: Pyšelská 2327/2, 149 00, Praha 4

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Tornikidis, MBC

ředitelka Nadace AGROFERT

Tel.: 702. 087. 970

Email: info@nadaceagrofert.cz