UKONČENO - GRANTOVÉ ŘÍZENÍ „PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ“ 2016

Výsledky grantového řízení

Grant na podporu organizací poskytujících pomoc hendikepovaným, ohroženým a znevýhodněným dětem je tradičně největším grantem Nadace AGROFERT. To potvrdil i letošní ročník, do kterého se přihlásil rekordní počet organizací. Rekordní je ovšem i počet podpořených projektů a především celková částka, kterou nadace v rámci tohoto grantu rozdělí – celkem 8.138.259,- Kč

Vybrat projekty, které nakonec naši podporu získají, nebylo vůbec snadné. V podstatě lze říci, že všechny organizace, které se do grantu přihlásily, předložily velmi kvalitní projekty a ve finále tedy musely rozhodovat drobné detaily, jako např. zaměření výhradně či alespoň převážně na cílovou skupinu (děti do 18let), kvalita zpracování předložené žádosti, místo působnosti projektu či počet osob/dětí, které budou z projektu profitovat. Děkujeme všem, kteří se do grantového řízení přihlásili, blahopřejeme vybraným projektům a omlouváme se těm, kteří v letošním roce naši podporu nezískali. Rozhodně to není proto, že bychom jejich projekty vyhodnotili jako nepotřebné či špatné, to bych ráda zdůraznila. 

Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT

Název organizace Stručná charakteristika projektu Výše podpory Nadace AGROFERT
Komunitní středisko Kontakt, p.o. Příspěvek na třídenní pobyt s aktivním programem pro děti znevýhodněné prostředním 15.000,- Kč
Dobromysl o.p.s. Příspěvek na projekt "Pobyt s canisterapií pro děti a mladistvé se zdravotním postižením" 23.709,- Kč
Dětský domov a Školní jídelna Mašťov Příspěvek na účast dětí na letních rekreačních pobytech 75.000,- Kč
Občanské sdružení LOGO z.s. Příspěvek na zajištění sociálních služeb rané péče a zajištění odborného programu rekondičních a speciálně-vzdělávacích pobytů pro děti. 100.000,- Kč
Jimedis, z.s. Příspěvek na počáteční náklady při zahájení činnosti poradny pro rodiny s dětmi, která se zaměřuje na služby související s problematikou rozvodu či rozchodu rodičů a dále na služby pro pěstounské rodiny a jejich děti souvisejícíc s navazováním a udržováním kontaktů dětí v pěstounské pči s biologickou rodinou. 100.000,- Kč
Alfa Human Service, z.s. Příspěvek na náklady spojené s projektem "Alfa centrum", který je zaměřen na ambulantní podporu dlouhodobě pečujících rodičů, kteří se starají o hendikepované dítě. 113.800,- Kč
MIKASA, z.s. Příspěvek na provoz MIKASA denního stacionáře pro cílovou skupinu dětí a mladých lidí se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením a více vadami a cílovou skupinu osob s autismem a atypickým chováním. 137.180,- Kč
Sdružení SRAZ, z.s. Příspěvek na zajištění pravidelných lekcí hiporehabilitace pro děti a mládež se zdravotním postižením. 150.000,- Kč
Kleja, spolek Příspěvek na náklady předškolního centra pro děti znevýhodněné prostředím. 61.293,- Kč
Střední škola Prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, p.o. Příspěvek na schodišťovou plošinu pro přesun imobilních žáků ve škole. 100.000,- Kč
Dětský domov HUSITA, o.p.s. Příspěvek na projekt "Práce s biologickými a hostitelskými rodinami". 100.000,- Kč
Auxilium, o.p.s. Příspěvek na odlehčovací pobyty pro děti s nejtěžším stupněm ZP. 100.000,- Kč
Diakonie ČCE - středisko Vsetín Příspěvek na projekt "Mozaika", která se zaměřuje jak na podporu romských dětí, tak na podporu jejich rodičů, i pedagogů. 150.000,- Kč
CEMA Žamberk, z.ú. Příspěvek na podporu dětí s rodiči v nouzovém prostředí Domova na skalách - azylového domu v Žamberku. 116.000,- Kč
Kostka Krásná Lípa, p.o. Příspěvek na mzdové náklady nového pracovníka, který bde pracovat s mladšími dětmi v Amari klubu a na další provozní náklady organizace. 100.000,- Kč
ZŠP, ZŠS a MŠ Kladno, Pařížská 2199 Příspěvek na pořízení nástrojů pro muzikoterapii, cílovou skupinou jsou postižené děti 32.500,- Kč
Charitní sdružení Děčín, zapsaný spolek Příspěvek na zajištění terénní a ambulantní sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi 150.000,- Kč
Centrum Orion, z.s. Příspěvek na mzdové náklady terapueta a pomůcky pro rozvoj motorických dovedností. 65.000,- Kč
Středisko rané péče SPRP České Budějovice, pobočný spolek Příspěvek na mzdové náklady projektu rané péče. 90.000,- Kč
STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z. ú. Příspěvek na zajištění přímé sociálně-pedagogické práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v přirozeném rodinném prostředí. 150.000,- Kč
Aufori, o.p.s. Příspěvek na projekt "Učí (se) celá rodina" 90.000,- Kč
Rodinné Integrační Centrum o.s. Příspěvek na sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí ve věku 8-18 let s poruchami autistického spektra. 150.000,- Kč
MÉDEA - z.s. Příspěvek na provoz Střediska volného času POHODA a POHODA COOL. 100.000,- Kč
JSME TADY, o.p.s. Příspěvek na projekt "Aktivační centrum - Jsme tady VII. ročník". 75.000,- Kč
Help-in, o.p.s. Příspěvek na provoz projektu "Rodinná asistence". 150.000,- Kč
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Příspěvek na provozní náklady organizace. . 100.000,- Kč
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Příspěvek na projekt "Když se chce, tak to jde...", konkrétně na dětské hračky, materiál. 45.000,- Kč
Základní škola Zahrádka, p.o. Příspěvek na školu v přírodě 2016 - osmidenní zotavovací pobyt dětí s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich asistentů. 21.000,- Kč
Apropo Jičín, o.p.s. Příspěvek na podporu dětí a mladých lidí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením na letních pobytech. 50.000,- Kč
Dům tří přání Příspěvek na mzdové náklady na vychovatele a na sociálního pracovníka v ambulantní části. 150.000,- Kč
ZOOKONTAKT REBEKA, spolek Příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa - animoterapeuta. 50.000,- Kč
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. Příspěvek na provozní náklady organizace. 100.000,- Kč
SOS dětské vesničky, z.s. Příspěvek na činnost programu SOS dětských vesniček Kompas Praha. 50.000,- Kč
Oblastní charita Liberec Příspěvek na provoz dvou Domovů pro matky s dětmi v tísni (Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky) 100.000,- Kč
Host. Pro NelhoStejnost, zapsaný spolek Příspěvek na projekt "Žijeme tu společně" 50.000,- Kč
Květná Zahrada, z.ú. Příspěvek na navýšení mezd vychovatelů, kteří ve ZDVOP pracují v nepřetržitém provozu. 100.000,- Kč
Středisko rané péče SPRP Ostrava, pobočný spolek Příspěvek na projekt "Provázíme děti s hendikepem" 100.000,- Kč
Letní dům, z.ú. Příspěvek na projekt "Doma v rodině" 150.000,- Kč
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Příspěvek na realizaci letního pobytového tábor pro děti žijící v náhradní rodinné péči. 60.000,- Kč
EDA cz, z.ú. Příspěvek na mzdové náklady nového týmu - krizový interventa, sociální pracovník a konzultant pohybového vývoje. 100.000,- Kč
LECCOS, z.s. Příspěvek na provozní náklady projektu Sanace rodin. 100.000,- Kč
Borůvka Praha o.p.s. Příspěvek na projekt "Podpora pečujících o osoby se speciálními potřebami" 100.00,- Kč 0
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. Příspěvek na pokrytí mzdových nákladů fyzioterapeutky. 120.000,- Kč
Kolpingova rodina Smečko - pobočný spolek Příspěvek na provozní náklady projektu "Podpora rodin se SMA (spinální muskulární atrofií) a dystrofiemi". 100.000,- Kč
Klubíčko Beroun, o.p.s. Příspěvek na provozní náklady projektu "Poskytování pobytu odlehčovacích služeb s nepřetržitým celoročním provozem dětem se zdravotním postižením z celé ČR", 75.000,- Kč
Šance pro Tebe, z.s. Příspěvek na projekt se zaměřením na práci s předškolními dětmi ze znevýhodněného prostředí na Chrudimsku 150.000,- Kč
TJ Slavoj Plzeň, z.s. Příspěvek na úhradu nájemného za ustájení na koně využívaného na pedagogicko psychologické ježdění handicapovaných dětí. 50.000,- Kč
Centrum pěstounských rodin o.s. Příspěvek na doučování dětí vyrůstajících v pěstounské péči. 38.400,- Kč
Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta Příspěvek na nákup pomůcek a přístrojů, které umožní provádět aktivity zaměřené na tělesný rozvoj zdravotně postižených dětí. 148.900,- Kč
Ryzáček, z.s. Příspěvek na projekt "Hipoterapie Ryzáček 2016" 64.000,- Kč
Centrum integrace osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Příspěvek na projekt "Letní tábor dětí se zdravotním postižením". 50.000,- Kč
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Příspěvek na projekt "Osobní asistence pro děti s poruchou autistického spektra", zejména na mzdové náklady. 150.000,- Kč
Občanské sdružení Smíšek, spolek Příspěvek na projekt "Speciální pedagog pro Smíšky", 100.000,- Kč
Středisko rané péče SPRP Olomouc Příspěvek na provozní a mzdové náklady organizace. 75.000,- Kč
Farní charita Týn nad Vltavou Příspěvek na mzdové náklady sociálních pracovnic v rámci projektu "SOS Rodina". 33.500,- Kč
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Příspěvek na mzdové a provozní náklady zajištění volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. 75.000,- Kč
Farní charita Lovosice Příspěvek na mzdové a ne/materiální náklady organizace zaměřující se na cílenou pomoc formou ambulantní a terénní práce. 75.000,- Kč
ICOS Český Krumlov, o.p.s. Příspěvek na realizaci služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka". 160.000,- Kč
Anima-terapie, o.s. Příspěvek na projekt "Závislí na závislých - terapeutické pobytové víkendy pro děti a mládež z rodin ohrožených závislosti" 30.000,- Kč
UCHO, z.s. Příspěvek na pořízení sedačky pro postižené děti, nákup dalších kompenzačních a edukativních pomůcek. 31.020,- Kč
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě Příspěvek na vzdělávání pěstounů, volnočasové a odlehčovací služby pro svěřené děti. 100.000,- Kč
SPMP ČR Asociace Pro HANDICAP, pobočný spolek Příspěvek na celoroční aktivity a asistenční služby v rámci projektu "Asociace Pro HANDICAP". 94.000,- Kč
Svítání, z.s. Příspěvek na projekt "Hiporehabilitace". 75.000,- Kč
Mimo domov, spolek Příspěvek na realizaci čtyř samotných výjezdů projektu. 100.000,- Kč
DROM, romské středisko, příspěvková organizace Příspěvek na realizaci seberozvojové a preventivní aktivity formou interaktivních workshopů 100.000,- Kč
Cestou necestou, z.s. Příspěvek na projekt "Psychosociální podpora pro rodiny realizovaného Krizovým centrem pro rodinu organizace Cestou necestou,z.s." 100.000,- Kč
Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. Příspěvek na mzdové a provozní náklady organizace. 150.000,- Kč
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. Příspěvek na realizaci rodinných konferencí 30.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. Příspěvek na mzdové a provozní náklady na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 150.000,- Kč
ACORUS, z.ú. Příspěvek na projekt "Dětství bez násilí - rozvoj služeb centra Locika pro děti ohrožené domácím násilím" 100.000,- Kč
Děti patří domů, z.s. Příspěvek na malé respitní pobyty, letní tábor a hlídání hendikepovaných dětí v domácnosti. 150.000,- Kč
Integrační centrum Zahrada v Praze 3, p.o. Příspěvek na projekt "Rehabilitační chodník a dalšího vybavení oddělení rehabilitace". 13.257,- Kč
Sdružení Romano jasnica, spolek Příspěvek na projekt "Podpora sociálně aktivizačních služeb Sdružení Romano jasnica" 142.000,- Kč
Tosara, zapsaný spolek Příspěvek na projekt "Předškolní kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném" 50.000,- Kč
Dobrovolnické centrum, z.s. Příspěvek na projekt "Ve dvou se to lépe táhne v Ústí nad Labem" 50.000,- Kč
Sdružení CHEWAL, z.s. Příspěvek na projekt "Hiporehabilitací ke zdraví" 80.000,- Kč
Navšechnočas z.s. Příspěvek na projekt "Respitní péče" 100.000,- Kč
SKP-CENTRUM, o.p.s. Příspěvek na rozšíření služeb Terénního programu při Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - Free klub o internetovou poradnu 50.000,- Kč
Nadační fond Radost Příspěvek na sociální hiporehabilitace pro děti v Dětském domově v Holicích 18.600,- Kč
"ITY", zapsaný spolek Příspěvek na letní rekondiční pobyt pro osoby s handicapem 25.000,- Kč
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Příspěvek na Centrum ucelené rehabilitace rodin s dětmi do 18 let D.R.A.K. 100.000,- Kč
Diakonie ČCE - středisko Praha Příspěvek na zajištění terénní sociální služby raná péče, rozšíření ambulantntí služby a zajištění provozu půjčovny hraček a speciálních pomůcek. 90.000,- Kč
Janus, z.s. Příspěvek na projekt "Zůstaň se mnou" 50.100,- Kč
Sdružení "Piafa" ve Vyškově Příspěvek na projekt "PIAFA pro rodiny s dětmi" 150.000,- Kč
Portimo, o.p.s. Příspěvek na pořízení stimulačních a edukačních pomůcek. 50.000,- Kč
Chráněné bydlení Pastelky, o.p.s. Příspěvek na částečnou úhradu služby osobní asistence a dalších návazných služeb Hipoterapie a výtvarné dílny. 120.000,- Kč
Amalthea z.s. Příspěvek na mzdové a provozní náklady, tzv. zajištění pronájmu a občerstvení na interaktivní případovou konferenci. 100.000,- Kč
Romodrom, obecně prospěšná společnost Příspěvek na projekt "Centra předškolního a mimoškolního vzdělávání" v Olomouckém kraji 150.000,- Kč
Temperi, o.p.s. Příspěvek na realizaci dobrovolnických aktivit určených pro děti, tzv. na program Pět P, doučování dětí volnočasové aktivity. 104.000,- Kč
Dětský ranč Hlučín z.s. Příspěvek na vytvoření kontaktního koutku, dokončení kontaktního výběhu pro děti a dotvoření světadílu v dětské rehabilitační zahradě. 100.000,- Kč

 

Zaměření programu:

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ – důraz je kladen zejména na podporu rozvoje dítěte, na podporu rodiny dítěte a na práci s rodinou (biologickou, pěstounskou či adoptivní). Upřednostňovány jsou dlouhodobé aktivity zaměřené na koncepční práci s konkrétní cílovou skupinou.

Jaký typ aktivit Nadace podporuje:

 • Odlehčovací služby
 • Terénní a asistenční služby
 • Odborné služby
 • Stacionáře a pobytová zařízení pro děti/rodiny, pokud je i nadále zachován princip práce s rodinou

Jaký typ nákladů Nadace podporuje:

 • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, etc)
 • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek, nákup edukačních pomůcek

Jaký typ nákladů Nadace nepodporuje:

 • Investiční náklady
 • Nákup vozové techniky
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Příspěvkové organizace

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

 • Organizace sídlící mimo území ČR
 • Organizace poskytující své služby mimo území ČR

Cílové skupiny:  

 • Děti a mládež
 • Osoby o děti pečující 
 
 

Informace o uzávěrkách

Datum uzávěrky:

 • Systém grantového řízení je otevřený, jednokolový.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 14. února 2016 ve 12:00 a proběhne současně elektronicky a v listinné podobě.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději 31.března 2016.  Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.
Maximální možná výše příspěvku:
200.000,- Kč na žadatele 
 
Období, na které je grant poskytován:
1 rok
 
V jaké měně jsou příspěvky přidělovány:
Česká koruna
 

Kontaktní údaje

Název organizace:                                  Nadace AGROFERT
IČO:                                                             24188581
Adresa:                                                      Pyšelská 2327/2, 149 00, Praha 4
 

Kontaktní osoba:                                      Ing. Zuzana Tornikidis, MBC
                                                                       ředitelka Nadace AGROFERT                                                                                          
Tel.:                                                               702. 087. 970

 
Email:                                                           info@nadaceagrofert.cz