Podpora organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem - výsledky

Výsledky grantového řízení

Grantové řízení 002/2016 - Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem - rok 2016
Číslo Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika) Výše podpory
1 Katherine z.s. Příspěvek na podporu odlehčovacích, asistenčních a poradenských služeb rodičům samoživitelům a jejich dětem.  170 000,00 Kč
3 Brandýský Matýsek z.s. Příspěvek na spolufinancování odborného poradenství pro rodiče - samoživitele. 50 000,00 Kč
4 Elim Opava, o.p.s. Příspěvek na komplexní podporu rodin samoživitelů s dětmi pomocí propojení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Dobrovolnického centra.  180 000,00 Kč
5 Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.  Příspěvek na terénní a odlehčovací služby u rodičů samoživitelů.  200 000,00 Kč
6 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí Příspěvek na náklady spojené s dopravou 9místným autem pro hendikepované děti z neúplných rodin.  145 000,00 Kč
7 ROSA - centrum pro ženy, z.s. Příspěvek na projekt "Zpět do života" - návrat žen, které se staly oběťmi domácího násilí, do zaměstnání, zpět na trh práce. Celkový rozpočet je 388.000,-. 100 000,00 Kč
8 Farní charita Česká Lípa Příspěvek na mzdové náklady zaměstnanců v přímé péči. Celkový rozpočet je 1.952.840,- a další zdroje ve výši 1.902.840,-. 50 000,00 Kč
9 Asociace neúplných rodin, z.s. Příspěvek na projekt "VašeVýživné.cz" -  provozní, právní a marketingové výdaje.  200 000,00 Kč
10 Jihočeská rozvojová o.p.s. Příspěvek na projekt "Naproti rodině - podpora rodičů samoživitelů a dětí formou sanace" 191 700,00 Kč
11 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Příspěvek na provozní náklady, tzv. materiálové a nemateriálové. Celkový rozpočet je 4.465.640,- a další zdroje 4.265.640,-. 150 000,00 Kč
12 Lidská pouta, z.ú. Příspěvek na individuální terapie pro matky samoživitelky, tzv. na mzdové a provozní náklady. Celkový rozpočet je 38.000,-. 36 000,00 Kč
13 Barevný svět dětí, z.s. Příspěvek na projekt "KÁMOŠ": sociální pracovník pro rodiče a pěstouny.  200 000,00 Kč
14 Začít - spolu z.s. Příspěvek na projekt "Nejsme sami" 150 000,00 Kč
15 Cochem.cz, z.s. Příspěvek na Informační kampaň: Máš právo být s mámou i s tátou 100 000,00 Kč
16 Slezská diakonie, církevní právnická osoba Příspěvek na projekt "Sociální asistence Frýdek - Místek" pro rodiče samoživitele 100 000,00 Kč
17 Vavřinec, z.s. Příspěvek na projekt "Sociální pomoc osamělým rodičům a jejich dětem" 200 000,00 Kč
18 NOVÁ TROJKA, z.s. Příspěvek na projekt "Podpora rodičů samořivitelů v nové trojce" 130 420,00 Kč
19 Teen Challenge International ČR, účelové zařízení církve Příspěvek na projekt "Dětské centrum Klokan" 75 000,00 Kč
20 Domov sv. Vincenta de Paul z.ú. Dolní Podluží Příspěvek na mzdové náklady azylového domu.  200 000,00 Kč
21 Sdružení Piafa ve Vyškově Příspěvek na provozní a mzdové náklady projektu pro samoživitele 200 000,00 Kč
22 R-Mosty, z.s. Příspěvek na provozní a mzdové náklady - podpora rodičů samoživitelů 199 000,00 Kč
23 SPOLEČNOU CESTOU, z.s. Příspěvek na mzdové náklady -  podpora rodičů samoživitelů 100 000,00 Kč
24 Zajíček na koni, o.p.s. Příspěvek na projekt "Pomoc na blízko" 200 000,00 Kč
25 Epona, zapsaný spolek Příspěvek na provozní náklady  -  podpora rodičů samoživitelů 100 000,00 Kč
26 Farní charita Lovosice, církevní právnická soba Příspěvek na mzdové náklady -  podpora rodičů samoživitelů 200 000,00 Kč
27 Jimedis, z.s. Příspěvek na odborné, poradenské a asistenční služby pro rodiče či pěstouny dětí, které vyrůstají v neúplné rodině.  100 000,00 Kč

 

Výsledky grantu ke stažení