Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé 2016

Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika) Výše podpory
Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské Příspěvek na mzdové náklady zdravotní sestry.  300,000.00 Kč
TŘI, o.p.s. Příspěvek na osobní náklady pracovníků domácího hospice Čerčany a Hořovice. 300,000.00 Kč
Andělé Stromu života pobočný spolek Příspěvek na provozní náklady mobilního hospice.  300,000.00 Kč
Cesta domů, z.ú. Příspěvek na provozní náklady hospice. 300,000.00 Kč
Charita Zábřeh Příspěvek pořízení zdravotnických pomůcek, supervize hospicového týmu a mzdové náklady koordinátora. 300,000.00 Kč
Diecézní charita Brno Příspěvek na pořízení automobilu a pracovního oblečení a obuvi pro oblastní charitu Třebíč.  300,000.00 Kč
Domácí hospic Jordán, o.p.s.  Příspěvek na mzdové náklady pro lékaře, zdravotní sestry a administrativní pracovníky. 300,000.00 Kč
Oblastní charita Pelhřimov Příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek. 156,944.00 Kč
Hospic sv. Štěpána, z.s. Příspěvek na projekt "Podpora a rozvoj domácí hospicové péče v regionu Litoměřicka",  na mzdové a materiální náklady. 300,000.00 Kč
Ledax o.p.s. Příspěvek na provozní a mzdové náklady, materiální vybavení.  300,000.00 Kč
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Příspěvek na projekt "Doprovázíme ty, jejichž životní pouť končí. Je to spravedlivé - dnes ty, zítra já…",  na mzdové a provozní náklady. 300,000.00 Kč
Sdílení o.p.s.  Příspěvek na mzdové náklady a vzdělávání pracovníků.  300,000.00 Kč
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Příspěvek na pořízení osobního automobilu.  300,000.00 Kč
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Příspěvek na pořízení zdravotnických pomůcek.  200,000.00 Kč