PODPORA PÉČE O SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 2016

 

Ev. číslo Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika) Schválená výše podpory 
1 Letokruhy o.p.s. Příspěvek na terénní automobil a mzdové náklady soc.pracovnice.  300 000 Kč
2 ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. Příspěvek na mzdové náklady osobních asistentů.  250 000 Kč
3 VIDA - sociální služby, s.r.o. Příspěvek na provozní náklady terénní osobní asistence, konkrétně na povinné školení klíčových pracovníků a servis/nákup služebního automobilu. 100 000 Kč
4 Centrum sociálních služeb Naděje Broumov - Pečovatelská služba, příspěvková organizace Příspěvek na mzdové náklady pracovníků přímé péče, sociálního pracovníka.  200 000 Kč
5 Mareva z.s. Příspěvek na pořízení terénního automobilu, hygienických potřeb a mzdové náklady pracovníků.  250 000 Kč
6 Kvalitní podzim života, z.ú.  Příspěvek na mzdové náklady pracovníků terénní péče, na pořízení vybavení kancelláře, na pořízení motorových vozidel, na rozšíření půjčovny rehabilitačních pomůcek.  300 000 Kč
7 OS AMANS, z.s. Příspěvek na mzdové náklady.  104 626 Kč
8 Domov Sue Ryder, z.ú. Příspěvek na provozní a mzdové náklady na osobní asistenci.  224 000 Kč
9 Charita Český Těšín, církevní právnická osoba Příspěvek na mzdové náklady pracovníků.  200 000 Kč
10 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s. Klub PAPRSEK, zapsaný spolek Příspěvek na provozní a mzdové náklady na osobní asistenci.  75 000 Kč
11 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně Příspěvek na provozní a mzdové náklady.  223 740 Kč
12 Celesta Praha, z.ú. Příspěvek na provozní a mzdové náklady. 295 000 Kč
13 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Příspěvek na pořízení osobní automobilu.  280 000 Kč
14 Help-in, o.p.s. Příspěvek na pořízení užitkového vozidla pro pečovatelskou službu.  300 000 Kč
15 Slezská diakonie, církevní právnická osoba (1. žádost) Příspěvek na provozní a mzdové náklady spojené s poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb. 297 200 Kč
16 Oblastní charita Pelhřimov Příspěvek na mzdové náklady.  200 000 Kč
17 Oblastní charita Písek Příspěvek na pořízení osobního automobilu pro zajištění sociálně zdravotních služeb.  250 000 Kč
18 Diecézní charita Litoměřice, církevní právnická osoba Příspěvek na materiální vybavení - 2 notebooky.  26 000 Kč
19 Podané ruce - osobní asistence Příspěvek na vzdělávání pracovníků.  50 000 Kč
20 Sbor Jednoty bratrské v Invačicích, církevní právnická osoba Příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek.  133 300 Kč
21 Farní charita Pacov Příspěvek na terénní pečovatelskou službu "Pomoc seniorům na Vysočině", na provozní a mzdové náklady.  200 000 Kč
22 Ledax o.p.s. Příspěvek na pořízení automobilu.  210 000 Kč
23 Farní charita Týn nad Vltavou Příspěvek na náklady spojené s provozem služebních automobilů a pořízení kompenzačních pomůcek.  162 000 Kč
24 Slezská diakonie, církevní právnická osoba  Příspěvek na materiálové náklady a osobní náklady služby DOKRAS Ostrava.  130 000 Kč
25 SKP-CENTRUM, o.p.s. Příspěvek na pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu v Horním Jelení. 292 900 Kč
26 Farní charita Litomyšl Příspěvek na provozní a mzdové náklady.  200 000 Kč
27 ŽIVOT 90, z.ú. Příspěvek na 20 ks terminálních stanic tísňové péče AREÍON.  160 000 Kč
28 Oblastní charita Klatovy, církevní právnická osoba Příspěvek na pořízení terénního automobilu. 280 000 Kč
29 Diakonie ČCE - středisko v Brně, církevní právnická osoba (1. žádost) Příspěvek na vzdělávání pracovníků, kteří přímo pečují o seniory. 75 000 Kč
30 Diakonie ČCE - středisko v Brně, církevní právnická osoba (2. žádost) Příspěvek na časopisy, denní tisk a materiál k aktivizaci pro klienty Centra denních služeb Brno.  20 100 Kč
31 Sdílení o.p.s.  Příspěvek na provoz terénní odlehčovací služby, dovybavení půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, nákup dvou sad disků a benzínu pro automobily odlehčovací služby. 300 000 Kč
32 Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. Příspěvek na provozní náklady, konkrétně na pořízení osobního automobilu a vzdělávání pracovníků služby.  250 000 Kč
33 Farní charita Vlašim Příspěvek na pořízení ochranných pomůcek pro pracovníky terénních služeb. 147 000 Kč