Grantové řízení PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ (2019) - výsledky

Grantové řízení HOSPIC 2019
Ev. číslo Název organizace (sídlo) Předmět žádosti Schválená výše podpory
1 MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK, o.p.s. částečné pokrytí mzdy zdravotní sestry za účelem udržení stávající kapacity domácího hospice. 300,000 Kč
2 Domácí hospic Srdcem, z.ú. částečné pokrytí mezd zdravotního personálu, hospic pro Kolín a okolí do 30km. 300,000 Kč
3 Hospic Sv. Jiří, o.p.s mobilní hospic na Chebsku a Tachovsku, plně multidisciplinární tým. Příspěvek na částečné pokrytí mzdy zdravotní sestry a vybavení pracovního místa pro sestry. 300,000 Kč
4 Charita
Uherský Brod
pořízení automobilu pro domácí hospicovou péči 260,000 Kč
5 Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. Příspěvek na mzdové náklady hlavní sestry hospicového týmu. 300,000 Kč
6 Domácí hospic ATHELAS, Písek příspěvek na mzdu zdravotní sestry na 12 měsíců 300,000 Kč
7 Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Třeboň příspěvek na nákup přenosného ultrazvuku a na mzdové náklady zdravotní sestry 0,5 úvazku. 300,000 Kč
8 Domácí hospic Nablízku, z. ú.
Lysá nad Labem
hospic pro východní část SČ kraje, včetně okrajových částí východní části Prahy. Příspěvek na částečné zajištění mezd zdravotních sester a lékaře. 300,000 Kč
9 NF Umění doprovázet,
Nové Strašecí
zajištění provozu půjčovny kompenzačních pomůcek, příspěvek na zaměstnání jednoho člověka na poloviční úvazek - komplexní zajištění provozu půjčovny. 300,000 Kč
10 DOMÁCÍ PÉČE ČČK, o.p.s.
Strakonice
příspěvek na zakoupení vozidla Fabia Active pro domácí péči. 300,000 Kč
11 Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
Olomouc
Příspěvek na mzdy lékařských a nelékařských pracovníků týmu. 300,000 Kč
12 Oblastní charita Červený Kostelec podpora rozvoje Mobilního hospice sv. Anežky České. Příspěvek na 1. obnovu vybavení hospice - 4 přenosné infuzní dávkovače, ampulária, k převozu léků 2. pohonné hmoty 3. mzdové náklady multidisciplinárního týmu 300,000 Kč
14 Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor podpora projektu Doma je nejlíp - mzdové náklady multidisciplinárního týmu, 10 lékařů a 9 sester 300,000 Kč
15 Andělé stromu života, Nový Jičín zajištění dostupnosti a udržitelnosti mobilní hospicové péče 300,000 Kč
16 Charita Šternberk příspěvek na dofinancování mezd sester a zajištění nezbytných zdravotních pomůcek 300,000 Kč
17 Mobilní hospic Devětsil - Diakonie ČCE, středisko Vsetín příspěvek na mzdové náklady zdravotních sester z multidisciplinárního týmu mobilního hospice Devětsil 300,000 Kč
18 Domácí hospic Společnou cestou - Diakonie ČCE, středisko ve Valašském Meziříčí vybavení služby nákupem antidekubitních matrací 4ks, glukometr 2ks, transportní odlehčený vozík 2ks, filtry do oxygenátorů 4ks, údržba a revize stávajícího zařízení, mzdové náklady, vzdělávání a supervize zaměstnanců 286,500 Kč
19 HOSPIC TEMPUS, z.s., Bašť příspěvek na mzdové náklady vrchní sestry hospice 300,000 Kč
20 Ledax o.p.s., České Budějovice rozšíření služby mobilního hospice do vzdálenějších území na Trhosvinecku a Českokrumlovsku, kde zatím není služba dostupná.Příspěvek na nový automobil, stávající dva jsou plně vytíženy. 280,000 Kč
21 Hospic svaté Hedviky, o.p.s., Kladno příspěvek na mzdové náklady a vzdělávání zdravotních sester a na automobil Škoda Fabia pro zdravotní sestry 300,000 Kč
22 Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Nové Město na Moravě
příspěvek na mzdové náklady primáře, nové kmenové lékařky a vrchní sestry a na částečnou úhradu pohonných hmot 40.000,- Kč. 300,000 Kč
23 Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.,
Liberec IV - Perštýn
příspěvek na mzdy zdravotních sester 300,000 Kč
24 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.,
Prachatice
Příspěvek na provoz Domácího hospice sv. Veroniky v ČB, konkrétně na část mzdových nákladů na jednu zdravotní sestru, část spotřeby PH a nákladů na vozidla a případné opravy a údržba domu. 300,000 Kč
25 Charita Jeseník příspěvek na nový automobil, zdravotnické vybavení a potřebný zdravotní materiál, který není proplácen zdravotními pojišťovnami. 300,000 Kč
26 MEDICA Třinec, z.ú. příspěvek na: 1. nákup zdravotnických pomůcek - oxygenátor, 2. paliativní kurz pro 15 pracovníků organizace. 117,000 Kč
28 PAHOP, z.ú., Uherské Hradiště zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, příspěvek na 1. nájemné kanceláří a skladů, energie 2. nákup PH a opravy automobilů - 100tis. 3. technické a kancelářské vybavení hospice - internet, mobilní telefony, kancelářské potřeby 200,000 Kč
29 Charita Zábřeh příspěvek na mzdové náklady multidisciplinárního týmu mobilního hospice, na vzdělávání a potřebného dovybavení - 2ks manometrů 300,000 Kč
30 Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice nákup nového automobilu pro domácí hospicovou péči s větším zavazadlovým prostorem. 300,000 Kč
31 Charita Veselí nad Moravou příspěvek na provoz automobilu pro domácí hospic pro multidisciplinární tým 300,000 Kč
32 Hospic sv. Alžběty o. p. s., Brno nákup polohovacích opěrek 2ks a příspěvek na mzdové náklady sester 297,560 Kč
Souhlasím se vším