Grantové řízení 009/2016 - PODPORA SPORTU LIDÍ S HENDIKEPEM 2016

Jak jsme vybírali žádosti, které podpoříme?

V tomto grantu jsme ocenily kvalitu zpracování žádosti,  nestalo se, že by dorazila žádost omezující se jen na strohé pojmenování požadavku, s nedostatečně zpracovaným rozpočtem či bez povinných příloh.

Z došlých žádostí jsme nepodpořili pouze ty, které nám svým zaměřením přišly tak trochu mimo zadání grantu. Konkrétně se jednalo o sport seniorů, který sice vnímáme jako potřebný, nicméně v tomto grantu jsme se zaměřili na sport lidí s hendikepem.  

Každopádně ale děkujeme všem přihlášeným a těšíme se na spolupráci s těmi, kteří podporu nadace získali. V nejbližších dnech začneme vytvářet darovací smlouvy, které Vám následně zašleme k podpisu.

Za tým Nadace AGROFERT, Zuzana Tornikidis, ředitelka nadace

Ev. číslo Název organizace (místo působnosti) Předmět žádosti (stručná charakteristika) Okres Kraj Výše podpory
2 Athletic Club Jaroslava Halvy při GJŠ Zlín, z.s. (Zlín) Aktivní sportovní trénink a soutěže v atletických disciplínách. Příspěvek na nákup speciálních vrhačských stolic. Zlín Zlínský 168,000.00 Kč
4 Zlínské aplikované sporty z.s. - oddíl sledge hokeje (Zlín) Aktivní zapojení hendikepovaných zpět nejen do sportovního dění. Příspěvek na provozní náklady - obnova hokejové výstroje a výzbroje. Zlín Zlínský 67,000.00 Kč
5 SK Kometa Praha, z.s. (Praha) "Sitting Comet Tournament" - mezinárodní turnaj volejbalu sedících. Příspěvek na náklady spojené s přípravou a organizací turnaje. Praha Praha 300,000.00 Kč
6 Atletický klub Olomouc, z.s. (Olomouc) Podpora a rozvoj pravidelných sportovních příležitostí pro osoby s tělesným postižením prostřednictvím trenérské a organizační činnosti. Příspěvek na mzdové náklady trenérů a asistentů, na náklady na uspořádání závodů a účast na nich a na náklady na sportovní soustředění. Olomouc Olomoucký 300,000.00 Kč
7 SOHO Olomoučtí Kohouti z.s. (Olomouc) Sledge hokej. Příspěvek na zlepšení vybavení sportovních a kompenzačních pomůcek pro handicapované. Olomouc Olomoucký 200,000.00 Kč
8 Unie ROSKA - česká MS společnost (Praha) Roskiáda - sportovní hry pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Příspěvek na mzdové a materiální náklady a na pronájem sportovišť. Praha Praha 130,000.00 Kč
9 Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. (Jánské Lázně) Komplexní řešení lyžování tělesně postižených od výuky úplných začátečníků až po přípravu reprezentantů ČR na vrcholné domácí a zahraniční akce. Příspěvek na mzdové náklady instruktorů, na nákup lyží a monoski a výukové lyžařské kurzy pro děti a mládež s kombinovaným handicapem Trutnov Královéhradecký 170,000.00 Kč
10 SK KONTAKT Karlovy Vary, z.s. (Karlovy Vary) Zpřístupnění pohybových aktivit a sportu osobám s tělesným i jiným zdravotním postižením, a to na všech úrovních od rehabilitační, rekreační, kondiční, výkonností až po vrcholovou. Příspěvek na plavecké pomůcky, na náklady spojené s domácími závody a soustředěním a na mzdové náklady. Karlovy Vary Karlovarský 290,000.00 Kč
11 Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s. (Praha) Příspěvek na částečné krytí mzdových nákladů pro trenéry a cvičitele. Praha Praha 150,000.00 Kč
12 Nadace Jedličkova ústavu (Praha) projekt Prázdniny nanečisto. Příspěvek na náklady spojené s uspořádáním akce. Praha Praha 50,000.00 Kč
13 Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (Praha) Rozvoj a podpora sportovních aktivit handicapovaných osob na všech stupních výkonnosti. Příspěvek na sportovní pomůcky a materiál, na mzdové náklady trenérů a na náklady sportovních akcí. Praha Praha 300,000.00 Kč
15 Občanské sdružení Atletika vozíčkářů (Praha) Organizování pravidelných sportovních aktivit, pořádání rekondičně-sportovních a rehabilitačních pobytů a pořádání soutěží. Příspěvek na náklady na uspořádání halových závodů, na zimní a letní soustředění, na roční odměnu pro trenéry a na materiální vybavení. Praha Praha 250,000.00 Kč
16 Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s. (Jánské Lázně) Sportovní vyžití studentů - atletika, boccia a paralukostřelba. Oříspěvek na sportovní pomůcky. Trutnov Královéhradecký 79,000.00 Kč
17 Důstojně.CZ, z.s. (Líbeznice) Sportovní, vzdělávací a soutěžní aktivity pro tělesně a mentálně hendikepované jako způsob jejich socializace nebo resocializace do společného života. Příspěvek na náklady spojené s pořádáním aktivit. Praha-východ Středočeský 145,000.00 Kč
18 SK KONTAKT Brno, z.s. (Brno) Realizace plavecké výuky a přidružených aktivit. Příspěvek na mzdové a provozní náklady. Brno Jihomoravský 300,000.00 Kč
19 Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. (Ostrava) Podpora atletického oddílu vozíčkářů a handicapovaných. Příspěvek na náklady na sportovní náčiní, na mzdové náklady a cestovné trenéra, na technické úpravy vrhačského sektoru a na organizaci akcí. Ostrava Moravskoslezský 300,000.00 Kč
20 Adventor, o.s. (Praha) Lezecký oddíl osob s autismem. Příspěvek na materiální a provozní náklady. Praha Praha 68,838.00 Kč
21 Čmeláček, z.s. (Ostrava) Příspěvek na nákup posilovacích strojů, potřebných pomůcek pro jógu a rotopedů. Ostrava Moravskoslezský 218,415.00 Kč
22 Česká asociace basketbalu na vozíku, z.s. podpora projektu Vracím se do hry, příspěvek na provozní náklady Třebíč Vysočina 290,000.00 Kč
23 TJ START Plzeň ochranné pomůcky a další sportovní vybavení pro hráče goalballu Plzeň Plzeňský 76.812,- Kč
24 Goalball club Perun Praha příspěvek na celodenní turnaj v Praze Řepích, propojení s hráči pétanque - seniory Praha Oraha 25.000- Kč