Grantové řízení 007/2016 - PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 2016

 

Ev. číslo Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika) Schválená výše podpory 
1 Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. (Olomouc) Mobilní hospic bude poskytovat odbornou lékařskou a zdravotní péči dětským i dospělým pacientům, kteří se nachází ve stádiu nevyléčitelné nemoci či umírání.  300 000 Kč
2 Agentura domácí péče Victoria s.r.o. (Šumperk a Zábřeh) Dokončení registrace domácí hospicové péče. Příspěvek na vybavení agentury zdravotní technikou.  286 680 Kč
3 Domácí hospic Duha, o.p.s. (Hořice v Podrkonoší) "Centrum domácí hospicové péče" - péče o nemocné v terminálním stadiu onkologických nemocí. Příspěvek na mzdové náklady.  300 000 Kč
4 Hvězda, z.ú. (Zlín) Odborná zdravotní péče v domácím prostředí home-care. Příspěvek na mzdové náklady.  100 000 Kč
5 Domácí hospic Setkání, o.p.s. (Rychnov nad Kněžnou) Příspěvek na mzdy zdravotních sester.  300 000 Kč
6 Charita Veselí nad Moravou, c.p.o. (Veselí nad Moravou) Přeprava pracovníků terénní domácí hospicové péče k pacientům v terminálním stádiu života. Příspěvek na nákup nového automobilu.  300 000 Kč
7 Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. (Třeboň) Komplexní odborné doprovázení rodin, které pečují o své těžce nemocné blízké. Příspěvek na mzdové náklady.  300 000 Kč
8 Domácí hospic Nablízku, z.ú. (Lysá nad Labem) Poskytování kvalitní a dostupné služby klientům, kteří ji potřebují. Příspěvek na mzdové náklady zdravotní sestry.  100 000 Kč
9 Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú. (Plzeň) Příspěvek na osobní náklady vrchní zdravotní sestry. 300 000 Kč
10 Diakonie ČCE - středisko Vsetín, c.p.o. (Vsetín) "Domácí hospic Devětsil" - umožnit pacientům v terminálním stádiu nemoci prožít poslední dny života v rodinném kruhu a známém prostředí. Příspěvek na mzdové náklady zdravotních sester a pronájem vozidla pro přepravu za pacienty.  300 000 Kč
11 Hospic sv. Jiří, o.p.s. (Tachov) Příspěvek na mzdové náklady, na zdravotnický materiál, zdravotní a kompenzační pomůcky a na pohonné hmoty.  300 000 Kč
12 Hospic knížete Václava, o.p.s. (Kladno) Rozšíření služby do celé západní části kraje. Příspěvek na nákup dvou osobních automobilů.  280 000 Kč
13 Domácí hospic Motýl - Občanské sdružení Střípky, spolek (Sokolov) Podpora rodin, které na sebe přebírají péči o nemocného, umírajícího člověka v domácím prostředí. Příspěvek na pořízení užitkového automobilu.  150 000 Kč
14 Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. (Hradec Králové) Nepřetržitá ošetřovatelská péče všem pacientům bez rozdílu věku a především diagnózy. Příspěvek na mzdové náklady lekáře (specialisty) a psychologa.  200 000 Kč
15 Oblastní charita Ústí nad Orlicí, c.p.o. (Ústí nad Orlicí) Služba umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Příspěvek na mzdové náklady odborného týmu.  300 000 Kč
16 Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, c.p.o. (Valašské Meziříčí) "Domácí hospic Společnou cestou" Příspěvek na osobní náklady.  284 000 Kč
17 Oblastní charita Hradec Králové, e.p.o. (Hradec Králové) Odborná komplexní péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Příspěvek na osobní náklady. 200 000 Kč
18 Oblastní charita Červený Kostelec, e.p.o. (Červený Kostelec) "Mobilní hospic Anežky České" - mobilní paliativní péče těžce nemocným pacientům v závěrečném stádiu onemocnění v jejich domácím prostředí. Příspěvek na mzdové, materiálové a nemateriálové náklady.  250 000 Kč
19 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (České Budějovice) Rozvoj péče o nevyléčitelně nemocné osoby v jejich přirozeném domácím prostředí. Příspěvek na nákup menšího osobního automobilu a mzdové náklady zdravotní sestry.  200 000 Kč
20 Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. (Hodonín) Prevence vzniku dekubitů a zachování fyziologického stavu svalů a kůže. Příspěvek na nákup šesti antidekubitních matrací.  82 836 Kč