Grantové řízení 005/2016 - PODPORA OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 2016

Jak jsme vybírali žádosti, které podpoříme?

Když jsem vyhlašovali tento grant, mysleli jsme především na organizace pracující s dospělými klienty. Již delší dobu totiž pozorujeme, že většina podpory od nadací a nadačních fondů je směřována na děti, takže organizace poskytující služby dospělým klientům získávají donory jen velmi těžce. Při hodnocení grantu jsme tak upřednostňovali organizace, jejichž klienty jsou pouze/také dospělé osoby. Organizace pracující pouze s dětmi mají navíc příležitost získat příspěvek i v rámci našeho každoročního grantu na podporu hendikepovaných dětí.

Děkujeme všem, kteří se do grantu zapojili a blahopřejeme vítězným projektům!

Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT

 

Ev. číslo Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika) Schválená výše podpory 
1 Šťastný pes - Handicap, z.s. (Klášterec nad Ohří) příspěvek na výcvik asistenčních psů  300 000 Kč
Spolek Borůvka (Borovany) "Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením" - udržení zdravotně postižených ve svém přirozeném prostředí. příspěvek na mzdu jedné pečovatelky v přímé péči a na částečnou úhradu energií.  252 000 Kč
Porozumění Litvínov, z.s. (Litvínov a Most) "Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením Klubíčko" - zajištění doplňkové péče, volnočasové a rodinné rehabilitace pro rodiny pečující o děti a mládež s postižením. Příspěvek na mzdové náklady. 300 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, p.o. (Litoměřice) "MAGIC BOX" - software a aplikace pro sociální službu denního stacionáře pro zdravotně postižené osoby. Příspěvek na interkativní projektor, počítač a výkové programy a na MagicBox.  87 900 Kč
NONA 92, o.p.s. (Nové Město nad Metují) Doprava mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují.  40 000 Kč
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. (Praha + celá ČR) KNCF -  organizace poskytující služby pro pacienty s CF. Příspěvek na úhradu nájmu kanceláře, energií a plynu.  233 280 Kč
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. (Pardubický kraj) "Bydlet a žít podle svých představ" - služba podpory samostatného bydlení.  267 641 Kč
Domov pro mne, z.s. (Brno) Příměstské tábory v době školních prázdnin, příměstské víkendové pobyty během celého roku. Příspěvek na mzdové náklady, nájemné, energie a na výtvarné potřeby a pomůcky.  200 000 Kč
10  Lentilka – Dětské rehabilitační centrum Pardubice, p.o. (Pardubice) Centrum pro senzorickou integraci pro děti s handicapem. Příspěvek na vybavení centra.  178 500 Kč
11  Apropo Jičín, o.p.s. (Jičín a okolí) Letní pobyty pro děti a mladé dospělé s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.  220 000 Kč
12  APLA Jižní Čechy, z.ú. (Tábor a České Budějovice) Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny.  286 000 Kč
13  Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích (Myslibořice) Zakoupení kompenzačních a zdravotních pomůcek pro klienty Domova se zdravotním postižením „Slunečnice“.  110 000 Kč
14  Kulturní sdružení Vyhlídka, spolek (Kladno) "Nesem Vám Vánoce" - festival věnovaný lidem s mentálním a kombinovaným postižením.  100 000 Kč
15  Centrum Hájek, z.ú. (Šťáhlavice) "Snoezelen" - místo setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Příspěvek na školení zaměstnanců a na vybavení místnosti.  292 200 Kč
16  Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč - Stacionář Úsměv Třebíč (Třebíč) Podpora rozšíření individuální terapie pro uživatele, kteří ztrácejí své dovednosti nebo v důsledku své diagnózy potřebují velkou míru podpory a podpora fakultativní svozové služby.  300 000 Kč
17  Domov u rybníka Víceměřice, p.o. (Víceměřice) Chráněné bydlení. Příspěvek na mzdové náklady.  291 923 Kč
18  Česká abilympijská asociace, z.s. (Pardubice) "S kamarády na zkušenou" - celovíkendová odlehčovací služba.  51 700 Kč
19 Za sklem, o.s. (Zlín) "Snoezelen" - multismyslová relaxační místnost pro osoby s poruchou autistického spektra.  274 455 Kč 
20  Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. (Praha) Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek - individuální a skupinové aktivity s výchovným, vzdělávacím, sociálně-terapeutickým a aktivizačním charakterem.  205 000 Kč 
21  EDA, z.ú. (Praha) Raná péče - komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny.  100 000 Kč 
22  Spolek Slunečnice (Vimperk) "Edukační místnost" - místo pro terapeutické a edukační aktivity. Příspěvek na zřízení a vybavení místnosti.  300 000 Kč 
23  Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. (Opava) Osobní asistence - navýšení počtu osobních asistentů terénní sociální služby.  125 000 Kč 
24  Dětské centrum Kladno, p.o. (Kladno) Poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Příspěvek na přímou práci s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.  80 000 Kč 
26 REHAFIT, o.p.s. (Praha) Rozšíření rehabilitačního centra pro pacienty s mentálním a kombinovaným postižením.  93 000 Kč 
27  Život bez bariér, z.ú. (Nová Paka) "Terénní klub pečujících - aneb zvládneme to i doma" - rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství o poradenství pro osoby pečující o osobu se zdravotním postižením.  100 000 Kč 
29  Diakonie ČCE - středisko v Brně (Letovice) Chráněné bydlení Letovice a Centrum denních služeb Letovice - vzdělávání a supervize pracovníků, kteří přímo pečují o klienty s mentálním a kombinovaným postižením. 40 000 Kč 
30  End Duchenne, z.s. (FN Brno) Klinické dny pro děti a mladistvé s nervosvalovým onemocněním - odborná  intervence a psychosociální poradenství rodinám, jimž je sdělena nevyléčitelná diagnóza jejich dítěte.  50 000 Kč 
31  EPONA, z.s. (Hostěnice u Brna) "Čtyři koně ve dvoře" - poskytování hiporehabilitace jako alternativu pohybové léčby v rámci komplexní rehabilitační péče handicapovaným občanům.  60 000 Kč 
32  Jezdecký klub Briliant Petrovice, z.s. (Petrovice - Týniště nad Orlicí) "Společně jsme na koni" - podpora zapojení  dětí, mládeže a dospělých osob s omezenými příležitostmi do společných aktivit, podpora zdraví a zdravého životního stylu.  100 000 Kč 
33  Zajíček na koni, z.s. (Praha) "Kavrána - zaměstnání osob s handicapem" - integrace lidi s handicapem (mentální a kombinovaný) do společnosti a na trh práce. 300 000 Kč 
34  Hornomlýnská, o.p.s. (Praha) Odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením - celkový rozvoj, integrace a podpora dětí.  300 000 Kč 
35 Sdružení "Piafa" ve Vyškově (Vyškov) "Terapie nám pomáhají" - poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením individuální a pravidelné odborné služby.  300 000 Kč 
36  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (celá ČR) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením či kombinovaným postižením. 150 000 Kč 
37  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. - Klub PAPRSEK, z.s. (Vyškov) Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Příspěvek na nákup elektrických polohovacích postelí, invalidních vozíků a chodítek s podpůrnou
deskou.
110 000 Kč 
38  Střední průmyslová škola chemická Pardubice, p.o. (Pardubice) Příspěvek na nastavitelnou ergonomickou podporu při stání a na schodolez s plošinou.  200 000 Kč 
39  Sdružení Tulipan, z.s. (Liberec) "Osvěta a edukace pro kvalitu života" - sexuální osvěta mentálně a kombinovaně postižených.  154 840 Kč 
40  Charita Zábřeh (Zábřeh)  Denní stacionář Okýnko - zkvalitnění poskytované péče uživatelům s těžkým kombinovaným a mentální postižením. Příspěvek na zakoupení speciálních pomůcek a na vzdělávání pracovníků. 210 000 Kč 
41  Společnost DUHA, z.ú. (Praha)  „I senioři s mentálním znevýhodněním mají ve Společnosti DUHA svoje místo“ - zůstat v chráněném bydlení co nejdéle. Příspěvek na mzdové náklady asistenta a na pořízení invalidních vozíků. 292 000 Kč 

 

Souhlasím se vším