Grantové řízení 002/2018 - PODPORA DOSPĚLÝCH OSOB S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

18. 7. 2018

Děkujeme všem, kteří se v roce 2018 přihlásili do grantového řízení na podporu dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Blahopřejeme všem úspěšným žadatelům a těšíme se na spolupráci, tým Nadace AGROFERT

 

Děkuji,

Zuzana T.

Grantové řízení 002/2018 - PODPORA DOSPĚLÝCH OSOB S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Ev. číslo Název organizace (sídlo) Předmět žádosti Okres Kraj Schválená výše podpory
1 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, p.o. (Litoměřice) Odborné vzdělávání v oblasti bazální stimulace pro zaměstance organizace. Litoměřice Ústecký 45 000 Kč
2 ŽIVOT BEZ BARIÉR, z.ú. (Nová Paka) Sociální rehabilitace pro všechny - aktivizace klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Jičín Královéhradecký 150 000 Kč
3 Oblastní charita Červený Kostelec - Domov sv. Josefa v Žirči (Žireč) Náměstíčko - zajištění bezpečného pohybu a sociálního začlenění osob nemocných rostroušenou sklerózou. Trutnov Královéhradecký 300 000 Kč
4 Zajíček na koni, o.p.s. (Praha) Kavárna - zaměstnání osob s hendikepem - integrace lidí s těžkým mentálním a kombinovaným handicapem do společnosti a na trh práce. Praha Praha 200 000 Kč
5 Spolek Borůvka, Borovany (Borovany) Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. České Budějovice Jihočeský 200 000 Kč
7 ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (České Budějovice) Společně s rodiči - maximum péče lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. České Budějovice Jihočeský 90 000 Kč
8 Cesta k nám, z.s. (Ústí nad Labem) Nesem Vám Vánoce - festival pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Ústí nad Labem Ústecký 140 000 Kč
9 Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy (Kolín) Bezpečná domácnost pro klienty s těžkým postižením a autismem - zkvalitnění života klientů s postižením v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Kolín Středočeský 200 000 Kč
10 Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích (Myslibořice) Zlepšení odborných a profesních dispozic a dovedností personálu pečujícího o hendikepované klienty. Třebíč Vysočina 50 000 Kč
11 Dobromysl o.p.s. (Beroun) Vzdělávání osob s hendikepem a zvyšování odbornosti pracovníků organizace. Beroun Středočeský 100 000 Kč
12 Borůvka Praha o.p.s. (Praha) Psychologické poradenství pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením. Praha Praha 60 000 Kč
14 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. (Frýdek-Místek) Denní stacionář pro osoby s mentálním, kombinovaným a zrakovým postižením. Frýdek-Místek Moravskoslezský 200 000 Kč
15 Podané ruce - osobní asistence, pobočný spolek (Frýdek-Místek) Podpora začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. Frýdek-Místek Moravskoslezský 200 000 Kč
16 Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o. (Nýrsko) Snoezelen - zkvalitnění života mentálně postižených klientů. Klatovy Plzeňský 70 000 Kč
17 Diecézní charita Plzeň, církevní právnická osoba (Plzeň) Podpora činnosti Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa. Plzeň Plzeňský 200 000 Kč
20 ANULIKA z.s. (Ostrava) Terapií k lepšímu životu - pomoc, podpora, poradenství a doprovázení. Ostrava Moravskoslezský 50 000 Kč
21 Zámek Břežany, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením (Břežany) Snoezelen - podpora rozvoje osobnosti uživatele s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Znojmo Jihomoravský 70 000 Kč
22 Centrum LADA, z.s. (Pacov) Centrum denních služeb pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Pelhřimov Vysočina 70 000 Kč
23 ČMELÁČEK, z.s. (Ostrava) Klub rodičů a přátel postižených dětí Čmeláček. Ostrava Moravskoslezský 80 000 Kč
24 Charita Veselí nad Moravou, církevní právnická osoba (Veselí nad Moravou) Denní stacionář Toník pro osoby s vysokým stupněm mentálního nebo kombinovaného postižení. Hodonín Jihomoravský 80 000 Kč
25 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klub Paprsek (Vyškov) Podpora terénní služby osobní asistence. Vyškov Jihomoravský 100 000 Kč
27 HEWER, z.s. (Praha) Zajištění odborné, kvalitní a dostupné terénní služby osobní asistence. Praha Praha 150 000 Kč
28 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. (Ostrava) Navýšení kapacity terénní sociální služby osobní asistence. Ostrava Moravskoslezský 50 000 Kč
30 Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo (Znojmo) Podpora Denního stacionáře sv. Damiána. Znojmo Jihomoravský 200 000 Kč
31 ŽEBŘÍK o.p.s. (Ostrava) Denní stacionář - ambulantní sociální služba pro osoby starší 19 let. Ostrava Moravskoslezský 100 000 Kč
33 Pečovatelská služba - SOS, z.s. (Plzeň) Terénní pečovatelská služba pro těžce mentálně a kombinovaně postižené osoby. Plzeň Plzeňský 150 000 Kč
34 Národní ústav pro autismus, z.ú. (Praha) PAS.BREAK - odlehčovací pobyty pro dospělé klienty s autismem s těžkým problémovým chováním. Praha Praha 100 000 Kč
35 NONA 92, o.p.s. (Nové Město nad Metují) Denní stacionář NONA - oddělení pro klienty s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Náchod Královéhradecký 70 000 Kč
36 Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. (Kolín) Odlehčovací služby pro rodiny dospělých osob s těžkým stupněm autismu, mentálního a kombinovaného postižení, často v kombinaci s problémovým chováním. Kolín Středočeský 150 000 Kč
37 ALKA, o.p.s. (Příbram) Proškolení pracovníků v oblasti sociálně terapeutických metod a implementace získaných dovedností do praxe. Příbram Středočeský 60 000 Kč
38 Chráněné bydlení Pastelky, o.p.s. (Vilémov) Chráněné bydlení, osobní asistence a podpora sociálního bydlení. Děčín Ústecký 50 000 Kč
39 Charita Jeseník (Jeseník) Snoezelen v Denním stacionáři Šimon pro osoby s mentálním a kombinovaným hendikepe a pro osoby s poruchami autistického spektra. Jeseník Olomoucký 70 000 Kč
40 Háta, o.p.s. (Ledeč nad Sázavou) Centrum denních služeb Barborka a Komunitní centrum. Havlíčkův Brod Vysočina 200 000 Kč
41 Náš svět, p.o. (Pržno) Snoezelen a bazální stimulace pro osoby s těžkým postižením. Frýdek-Místek Moravskoslezský 70 000 Kč
42 Rytmus D., o.p.s. (Rumburk) Osobní asistence a sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Děčín Ústecký 100 000 Kč
43 Za sklem o.s. (Vizovice) Snoezelen - multismyslová místnost k relaxaci pro osoby s poruchami autistického spektra. Zlín Zlínský 70 000 Kč
44 Slezská diakonie, církevní organizace (Český Těšín) Středisko KARMEL - domov pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář. Karviná Moravskoslezský 100 000 Kč
45 Charita Kroměříž - církevní právnická organizace (Kroměříž) Vytvoření speciálních pracovních postupů zaměřených na dospělé osoby s těžkým kombinovaným postižením. Kroměříž Zlínský 150 000 Kč
46 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. (Praha) Domov pro osoby se zdravotním postižením. Praha Praha 80 000 Kč