Grantové řízení 002/2017 - PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY RODIČŮM SAMOŽIVITELŮM A JEJICH DĚTEM 2017

9. 5. 2017
Ev. číslo Název organizace (sídlo) Předmět žádosti Okres Kraj Výše podpory
1 Prosapia, z.ú. - Společnost pro rodinu, z.ú. (Děčín) "Poradna Prosapia - Nejste v tom SAMI" - poskytování odborného poradenství a reálné pomoci rodičům samoživitelům a jejich dětem. Děčín Ústecký 100,000 Kč
2 Oblastní charita Most, c.p.o. (Most) Provoz azylového domu pro matky s dětmi a těhotné ženy na přechodnou dobu. Most Ústecký 100,000 Kč
4 1. Česká společnost, z.s. (Podbořany) Rodiče samoživitelé "Na začátku cesty" - odborné, poradenské a asistenční služby. Louny Ústecký 60,000 Kč
5 Farní charita Lovosice, c.p.o. (Lovosice) Podpora matek samoživitelek a jejich dětí žijících v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Litoměřice Ústecký 100,000 Kč
9 R-Mosty, z.s. (Praha) Poskytování odborného sociálně-právního poradenství. Praha Praha 200,000 Kč
10 Zpátky do života, spolek (Nedvědice) Hospodyně pro ovdovělé rodiny s dětmi. Brno-venkov Jihomoravský 50,000 Kč
11 Diecézní charita České Budějovice (České Budějovice) Podpora akreditovaného dobrovolnického programu, v rámci kterého dobrovolníci spolupracují s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. České Budějovice Jihočeský 40,000 Kč
12 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (Plzeň) "Poradenství pro rodiče samoživitele". Plzeň Plzeňský 50,000 Kč
13 MÉDEA, z.s. (Kameničky) "Projekty ""Zabránění sociální exkluze znevýhodněných rodin v Hlinsku"" a ""Středisko volného času POHODA a POHODA COOL pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s poruchami chování a rizikovou a delikventní mládež - vzdělávání"". " Chrudim Pardubický 100,000 Kč
14 Čhavorikano Luma - kroužek her a nápadů, o.s. (Krupka - Maršov) Pomoc rodičům samoživitelům a sociálně slabým rodinám s mimoškolní výchovou dětí a jejich integraci do majoritní společnosti. Teplice Ústecký 150,000 Kč
18 Domov sv. Vincenta de Paul, z.ú (Dolní Podluží) Azylový dům pro handicapovaného rodiče s dítětem (s dětmi). Děčín Ústecký 300,000 Kč
19 Arcidiecézní charita Praha (Praha) Poradna Magdala - komplexní podpora samoživitelek s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí, v návratu do společnosti. Praha Praha 300,000 Kč
20 HbK Karviná, spolek (Karviná) ŠANCE - program podpory rodičů samoživitelů a jejich dětí. Karviná Moravskoslezský 50,000 Kč
21 NOVÁ TROJKA, z.s. (Praha) Podpora rodičů samoživitelů v Nové trojce. Praha Praha 130,000 Kč
22 Institut zážitkové pedagogiky, z.s. (Trutnov) Umožnění zapojení sociálně vyloučených dětí do projektu "Všeználek 2017". Trutnov Královéhradecký 200,000 Kč
24 Zajíček na koni, o.p.s. (Praha) "Pomoc na blízko" - projekt pro samoživitele a jejich děti ze sociálně slabého prostředí, kteří se nenadále ocitli v nepříznivé finanční situaci. Praha Praha 200,000 Kč
26 PROFICIO, z.s. (Nový Jičín) "Nejste na to samy" - podpora matek samoživitelek, které se z různých příčin ocitly v nelehké životní situaci, ve které ocení každou pomocnou ruku. Nový Jičín Moravskoslezský 200,000 Kč
27 Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín (Hodonín) "Nejsme na to sami" - podpora rodičů samoživitelů s nezletilými dětmi, které se nachází v krizové či jinak obtížné životní situaci. Hodonín Jihomoravský 50,000 Kč
28 Vavřinec, z.s. (Tuchořice) Sociální pomoc osamělým rodičům a jejich dětem. Louny Ústecký 250,000 Kč
29 Karate Klub Kibó, z.s. (Praha) "Sportem k osobnímu rozvoji" - podpora děti ohrožených sociálním vyloučením, jejich začlenění zpět do kolektivu včetně podpory osobnostního růstu a rozvoje klíčových kompetencí. Praha Praha 100,000 Kč
30 Farní charita Beroun, c.p.o. (Beroun) Rozšíření kapacity sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Beroun Středočeský 50,000 Kč
31 Slezská diakonie, c.p.o. (Český Těšín) Sociálně aktivizační služby rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Karviná Moravskoslezský 100,000 Kč
32 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klub Zvoneček (Odry) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v terénní formě. Nový Jičín Moravskoslezský 50,000 Kč
33 Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj (Nový Jičín) Dětský klub Stromeček - ulehčení pozůstalým dětem strádání po zesnulém rodiči a zároveň ulehčení pozůstalému rodiči dobu po ztrátě partnera. Nový Jičín Moravskoslezský 200,000 Kč
35 Chráněné bydlení Pastelky, o.p.s. (Vilémov) Podpora dětí z pěti neúplných rodin (matky samoživitelky). Děčín Ústecký 80,000 Kč
36 PROFICIO ACTIVE, z.s. (Nový Jičín) "S Provázkem snadněji" - systematická podpora rodičů samoživitelů. Nový Jičín Moravskoslezský 200,000 Kč
37 ROSA - centrum pro ženy, z.s. (Praha) "Návrat do života" - návrat žen, které se staly oběťmi domácího násilí a jsou dočasně v azylovém domě zpět do samostatného života. Praha Praha 150,000 Kč
38 Mateřské centrum Kamínek, z.s. (Choceň) Projekt podpory neúplných rodin (rodičů samoživitelů a jejich dětí) prostřednictvím poradenských, aktivizačních a vzdělávacích aktivit. Ústí nad Orlicí Pardubický 100,000 Kč
39 YMCA Orlová, spolek (Orlová) Kůl-centrum YMCA Orlová - otevřený prostor pro lidi mezi 6 a 18 lety, zejména z nízkopříjmových rodin. Karviná Moravskoslezský 200,000 Kč
40 Spolek Kristýnka, z.s. (Český Těšín) Zajištění výchovy a vzdělávání dětí rodičů samoživitelů. Karviná Moravskoslezský 100,000 Kč
44 Charita Veselí nad Moravou, c.p.o. - Sociálně aktivizační služba Anička (Veselí nad Moravou) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Hodonín Jihomoravský 80,000 Kč
45 Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. (Přerov) Podpora plného a harmonického rozvoje osobnosti dítěte a podpora rodiny vlastní a náhradní jako místa pro nejlepší růst a vývoj dítěte a naplňování jeho potřeb. Přerov Olomoucký 70,000 Kč
46 Compitum, z.s. (Jablonec nad Nisou) ESKO - projekt zaměřený na rozšíření stávající SAS rodičům samoživitelům (rodičům, prarodičům, pěstounům) o pomoc při školní přípravě dětí. Jablonec nad Nisou Liberecký 100,000 Kč
47 Janus, z.s. (Kuřim) "Zůstaň se mnou" - podpora mladých matek samoživitelek, které samy vyrůstaly v náhradní péči Brno-venkov Jihomoravský 50,000 Kč
49 SKP-CENTRUM, o.p.s. (Pardubice) Centrum pro děti v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Pardubice Pardubický 175,000 Kč
50 Na počátku, o.p.s. (Brno) Podpora azylového domu (Domov pro dětský život) a azylových bytů (Byty Na počátku). Brno Jihomoravský 300,000 Kč
51 S.T.O.P., z.s. (Ostrava) Komplexní vzdělávací program pro děti a mládež sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Ostrava Moravskoslezský 250,000 Kč
54 Obecně prospěšná společnost Dlaň životu (Ostrava) Podpora Azylového domu pro těhotné ženy v tísni. Ostrava Moravskoslezský 260,000 Kč
55 Komunitní centrum Říčany (Říčany) "Spolu doma" - rodinná asistence v rámci SAS pro rodiny s dětmi. Praha-východ Středočeský 200,000 Kč
56 Občanské sdružení Smíšek, spolek (Praha) Klub Smíšek - vzdělávací besedy a workshopy pro rodiče a podpora sociálního pracovníka při řešení problémů. Praha Praha 200,000 Kč
58 Brandýský Matýsek, z.s. (Brandýs nad Labem) Odborné poradenství pro rodiče samoživitele a kroužky pro děti. Praha-východ Středočeský 75,000 Kč