Grantové řízení 001/2018 - PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ (leden, únor 2018)

13. 4. 2018

Děkujeme všem, kteří se v roce 2018 přihlásili do grantového řízení na podporu hendikepovaných a znevýhodněných dětí. Při hodnocení jsme zohlednili, systematičnost a dlouhodobost práce s dětmi, velikost cílové skupiny, potřebnost projektu a také kvalitu zpracování žádosti. Blahopřejeme všem úspěšným žadatelům a těšíme se na spolupráci, tým Nadace AGROFERT

 

Děkuji,

 

Zuzana T.

Grantové řízení 001/2018 - PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ (leden, únor 2018)
Ev. číslo Název organizace (sídlo) Předmět žádosti Okres Kraj Schválená výše příspěvku
2 Dětský domov a školní jídelna Mašťov, p.o. (Mašťov) Letní tábory, rekreační a ozdravné zahraniční pobyty v období hlavních školních prázdnin pro děti z dětského domova. Kadaň Ústecký 100 000 Kč
3 Občanské sdružení ProCit, z.s. (Plzeň) Týdenní pobyt sportovně-relaxačního a vzdělávacího zaměření pro děti s PAS a jejich rodiny. Plzeň Plzeňský 30 000 Kč
4 Centrum Orion, z.s. (Rychnov nad Kněžnou) Nákup zpětnovazební rukavice pro rozvoj motorických dovedností. Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký 100 000 Kč
6 Médea - z.s. (Hlinsko) Provoz Střediska volného času POHODA a POHODA COOL pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti s poruchami chování a rizikovou a delikventní mládež. Chrudim Pardubický 100 000 Kč
7 Komunitní středisko Kontakt Liberec, p.o. (Liberec) "Na bruslích po celý rok" - kurz inline a ledního bruslení pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Liberec Liberecký 20 000 Kč
9 Horticon, z.s. (Pacov) Specializované aktivity s koňmi pro děti s narušenou komunikační schopností. Pelhřimov Vysočina 60 000 Kč
12 ADAM - autistické děti a my, z.s. (Havířov) Prázdninové zážitky pro děti s autismem. Karviná Moravskoslezský 100 000 Kč
13 Zajíček na koni, o.p.s. (Praha) Kvalitní terapie jízdou na koni, integrační letní a zimní pobyty, sportovní aktivity a provoz kavárny. Praha Praha 50 000 Kč
14 TJ Slavoj Plzeň, z.s. - Rehabilitační jezdecký oddíl (Plzeň) Podpora hiporehabilitačních aktivit jezdeckého oddílu - pedagogicko-psychologické ježdění dětí. Plzeň Plzeňský 40 000 Kč
15 PARENT PROJECT, z.s. (Droužkovice) "Společná cesta" - podpora rodin s dětmi s nervosvalovým onemocněním. Chomutov Ústecký 60 000 Kč
18 Dětský ranč Hlučín, z.s. (Hlučín) Sportovní a volnočasové aktivity, hipoterapie, voltiž, paravoltiž, jezdecký klub a protidrogove prevenční programy pro děti. Opava Moravskoslezský 50 000 Kč
20 MAGDALENIUM, z.s. (Brno) Prevence kriminality u dětí a mládeže do 18 let v důsledku domácího násilí. Brno Jihomoravský 100 000 Kč
23 Spolek přátel dětí Dětského domova Nechanice (Nechanice) Doučování pro děti z DD Nechanice. Hradec Králové Královéhradecký 60 000 Kč
26 Linka bezpečí, z.s. (Praha) Celostátní dětská krizová telefonní linka. Praha Praha 100 000 Kč
27 Pomoc rodinám, z.s. (Kunžak) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Jidřichův Hradec Jihočeský 20 000 Kč
28 Anima-terapie z.ú. (Praha) "Závislí na závislých" - terapeutické pobyty pro děti a mládež z rodin stižených závislostí. Praha Praha 30 000 Kč
29 Hiporehabilitace Baneta z.s. (Janov u Litomyšle) Provoz hiporehabilitace, léčebného ježdění na koni, pro děti s fyzickým či mentálním handicapem. Svitavy Pardubický 30 000 Kč
32 Kostka Krásná Lípa, p.o. (Krásná Lípa) Terénní služby sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Děčín Ústecký 100 000 Kč
33 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (Praha) Podpora rodin s dětmi se sluchovým postižením. Praha Praha 100 000 Kč
34 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s. (Praha) Pravidelné lekce hiporehabilitace pro děti a mládež se zdravotním postižením a intenzivní týdenní hiporehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Praha Praha 50 000 Kč
35 Centrum sanace rodin s dětmi - spolek (Tábor) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tábor Jihočeský 60 000 Kč
37 Zvířecí pohoda, z.s. (Bzová) Zajištění aktivit se zvířaty pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Beroun Středočeský 42 000 Kč
38 Farní charita Lovosice, c.p.o. (Lovosice) Podpora rozvoje dítěte v jeho přirozeném prostředí skrze přímou práci s dítětem a jeho rodinou. Litoměřice Ústecký 100 000 Kč
39 Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, pobočný spolek (Olomouc) Služby rané péče pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Olomouc Olomoucký 75 000 Kč
40 Jimedis, z.s. (Jihlava) Pomoc rodinám s dětmi při řešení rozvodu či rozchodu rodičů. Jihlava Vysočina 80 000 Kč
41 Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. (Kostelec nad Černými Lesy) Poskytování krizové pomoci dětem, dospívajícím a rodinám pečujícím o hendikepované dítě. Praha-východ Středočeský 80 000 Kč
43 APLA Jižní Čechy, z.ú. (Tábor) Zajištění terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro osoby s autismem a jejich rodiny. Tábor Jihočeský 100 000 Kč
44 Oblastní charita Klatovy, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, c.p.o. (Klatovy) Provoz Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Klatovy Plzeňský 200 000 Kč
47 Cestou necestou, z.ú. (Praha) "Krizové centrum pro rodinu" - poskytování komplexní psychosociální podpory pro ohrožené děti a jejich rodiny. Praha Praha 100 000 Kč
50 Hiporehabilitace Jupiter z.s. (Řevnice) Animal Asisted Education pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a hipoterapie pro děti s těžším zdravotním postižením. Praha-západ Středočeský 20 000 Kč
51 MIKASA z.s. (Ostrava) Podpora denního stacionáře, sociální rehabilitace a dostupnosti aktivizačních a motivačních programů pro osoby s autismem. Ostrava Moravskoslezský 100 000 Kč
52 Auxilium, o.p.s. (Hošťálková) Odlehčovací pobyty, doprava s asistencí a půjčovna pomůcek. Vsetín Zlínský 100 000 Kč
55 Spolek Daveláček (Davle) Pravidelné doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Praha-západ Středočeský 10 000 Kč
57 Dětský domov Husita, o.p.s. (Příbram) Systematická práce s biologickými a hostitelskými rodinami či jinými příbuznými dětí umístěných v DD dle jejich individuálních potřeb. Příbram Středočeský 100 000 Kč
58 P-centrum, spolek (Olomouc) "Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem" - pomoc a podpora dětem v oblastech vzdělávání formou doučování. Olomouc Olomoucký 18 500 Kč
59 EDA cz, z.ú. (Praha) Podpora rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, či ohrožením vývoje v raném věku. Praha Praha 70 000 Kč
60 Dobré víly dětem, z.s. (Praha) Podpora vzdělávání dětí z dětských domovů. Praha Praha 100 000 Kč
61 Navšechnočas, z.s. (Praha) Respitní péče pro rodiny s těžce nebo kombinovaně postiženými dětmi. Praha Praha 75 000 Kč
62 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. (Praha) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Praha Praha 100 000 Kč
63 Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z.s. (Vsetín) Dobrovolnická služba pro děti v oblasti vzdělávání, doučování a asistence při volnočasových a osobnostně rozvojových aktivitách. Vsetín Zlínský 20 000 Kč
64 Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. (Benešov) Podpora dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodin. Benešov Středočeský 39 980 Kč
66 DOMINO cz, o.p.s. (Zlín) MRAVENIŠTĚ - podpora rodiny jako celku, budování rodinných hodnot, vytvoření prostoru pro zdravý rozvoj a vývoj dítěte. Zlín Zlínský 80 000 Kč
68 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. (Plzeň) Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění. Plzeň Plzeňský 50 000 Kč
70 Nová Zahrada Ivančice, z.s. (Ivančice) Sociální začleňování dětí se zdravotním postižením s cílem odlehčit jejich rodinám. Brno-venkov Jihomoravský 50 000 Kč
71 Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. (Telč) Zřízení hiporehabilitačního centra pro hendikepované děti. Jihlava Vysočina 50 000 Kč
73 Občanské sdružení Terezka z.s. (Hulín) Provoz a rozvoj místa setkávání rodin s hendikepovanými dětmi a mladými dospělými spolu s jejich přáteli. Kroměříž Zlínský 50 000 Kč
77 Romodrom, o.p.s. (Praha) Centrum předškolní výchovy a rodičovských kompetencí. Praha Praha 50 000 Kč
82 Oblastní charita Most, c.p.o. (Most) Realizace volnočasových aktivit NZDM, které se věnuje především dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Most Ústecký 50 000 Kč
84 Temperi, o.p.s. (České Budějovice) Dobrovolnické aktivity určené pro děti, které jsou nějakým způsobem hendikepovány a mají to v životě mnohem složitější než ostatní děti. České Budějovice Jihočeský 50 000 Kč
86 Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (Zlín) "Pro život s radostí" - podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením do 7 let věku dítěte. Zlín Zlínský 50 000 Kč
87 Dětský domov Staňkov, p.o. (Staňkov) Aktivity pro děti a vybavení domova. Domažlice Plzeňský 50 000 Kč
88 Domov pro mne, z.s. (Brno) Realizace příměstských táborů, odlehčovacích víkendů a aktivizačně-vzdělávacích odpoledních kroužků pro děti a mladé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra. Brno Jihomoravský 16 000 Kč
89 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. (Chrudim) Pomoc dětem z dětských domovů, výchovných ústavů a pěstounské péče. Chrudim Pardubický 200 000 Kč
90 Dům tří přání, z.ú. (Praha) Dům Přemysla Pittra pro děti - pobytové služby pro ohrožené děti. Praha Praha 150 000 Kč
91 SANANIM, z.ú. (Praha) Centrum komplexní péče o ditě a rodinu - ochrana dětí závislých rodičů a zvýšení rodičovských kompetencí. Praha Praha 200 000 Kč
92 DROM, romské středisko, p.o. (Brno) Preventivní a seberozvojové aktivity pro děti a mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Brno Jihomoravský 50 000 Kč
94 SKP-CENTRUM, o.p.s. (Pardubice) Centrum pro děti v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi - výchova vzdělávání dětí pod odborným dohledem. Pardubice Pardubický 50 000 Kč
95 Občanské sdružení Logo z.s. (Brno) Terapeutické pobyty pro děti s poruchami autistického spektra. Brno Jihomoravský 50 000 Kč
96 Zookontakt Rebeka, z.s. (Třebíč) Hiporehabilitace - hipoterapie, zooterapie a jezdectví pro děti s fyzickým a mentálním hendikepem. Třebíč Vysočina 50 000 Kč
98 Země lidí o.p.s. (Praha) Víkendové a táborové pobyty pro děti a mládež s tělesným a kombinovaným postižením. Praha Praha 100 000 Kč
99 Človíček, z.s. (Brno) Půjčovna didaktických pomůcek pro děti s hendikepem a jejich rodiče. Brno Jihomoravský 45 000 Kč
100 Vespojení, z.s. (Meclov) Podpora bydlení dětí odcházejících z dětských domovů a klientů domu Svatého Vavřince Meclov, kteří jsou již schopni samostatného života. Domažlice Plzeňský 100 000 Kč
101 Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. (Přerov) "Služby pro rodiny s dětmi ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí" - podpora a odborná pomoc rodinám a dětem v ohrožení. Přerov Olomoucký 100 000 Kč
102 Host. pro NelhoStejnost, z.s. (Hostomice) "Malý, velký, cizí, náš, na podporu právo máš" - aktivní podpora rodin a jednotlivých dětí, kteří dlouhodobě žijí v trvale nevyhovujících podmínkách sociálního vyloučení. Beroun Středočeský 50 000 Kč
103 Epona, z.s. (Brno) "Ahoj, já jsem kůň" - poskytování hiporehabilitace pro děti. Brno Jihomoravský 50 000 Kč
104 ICOS Český Krumlov, o.p.s. (Český Krumlov) Podpora udržení a zkvalitňování služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení". Český Krumlov Jihočeský 100 000 Kč
105 DOTYK II, o.p.s. (Brno) Podpora dětí s poruchou autistického spektra. Brno Jihomoravský 30 000 Kč
107 Charita Zliv, e.p.o. (Zliv) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No.10 - pomoc pro děti a mládež, které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy. České Budějovice Jihočeský 80 000 Kč
108 Jezdecký klub Briliant Petrovice z.s. (Týniště nad Orlicí) Propojení různě znevýhodněných dětí a aktivit společně s prací a činností okolo koní. Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký 36 000 Kč
109 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. (Opava) Realizace letního zážitkového pobytu pro děti, které jsou hendikepované prostředím, ve kterém vyrůstají. Opava Moravskoslezský 30 000 Kč
112 Willík - spolek pro Williamsův syndrom, z.s. (Praha) "Edukační pomůcky pro Willíky" - podpora rodin v rozvoji dětí s Williamsovým syndromem. Praha Praha 30 000 Kč
113 Romano jasnica, spolek (Trmice) Podpora a rozvoj stávajících poskytovaných sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Ústí nad Labem Ústecký 90 000 Kč
114 Kleja, z.s. (Ústí nad Labem) Předškolní centrum Klíček - vzdělávání a zapojení romských dětí v předškolním věku ze sociálně vyloučených lokalit do předškolního vzdělávání. Ústí nad Labem Ústecký 50 000 Kč
115 Farní charita Týn nad Vltavou, e.p.o. (Týn nad Vltavou) Projekt SOS Rodina - podpora rodin vedených v péči OSPOD. České Budějovice Jihočeský 50 000 Kč
116 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (Praha) "Máme na víc!" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Želváček" v Krupce. Praha Praha 50 000 Kč
117 Paspoint, z.ú. (Brno) Rozšíření půjčovny didaktických pomůcek, edukačních hraček a výukových materiálů. Brno Jihomoravský 77 500 Kč
119 KONÍČEK, o.p.s. (Adamov) Realizace hiporehabilitace jako metody rozvoje sociálních a dalších kompetencí a jako součástí podpory sociální integrace dětí s různým znevýhodněním. Blansko Jihomoravský 50 000 Kč
120 Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Praha) Centrum rodinných konferencí pro ohrožené rodiny s dětmi. Praha Praha 30 000 Kč
121 COMPITUM, z.s. (Jablonec nad Nisou) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Jablonec nad Nisou Liberecký 30 000 Kč
122 Handicap Zlín, z.s. (Zlín) Zapojení dětí a mládeže s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením do rozmanité nabídky zájmových a pobytových aktivit. Zlín Zlínský 50 000 Kč
123 JSME TADY, o.p.s. (Přerov) "Aktivační centrum - Jsme tady IX. ročník" - centrum denních služeb o mladé lidi s tělesným a zrakovým postižením, ve většině případů kombinováno i s postižením mentálním. Přerov Olomoucký 50 000 Kč
124 Skleněnka z.s. (Veselí nad Moravou) "Spolu vlastní cestou" - podpora biologických dětí pěstounů a dětí pěstounských, čili dětí ohrožených sociálním vyloučením. Hodonín Jihomoravský 40 000 Kč
125 Educante, z.s. (Kyjov) CARING POINT - poradenské a vzdělávací centrum pro rodiče dětí s mentálním postižením. Hodonín Jihomoravský 70 000 Kč
126 PIAFA Vyškov, z.ú. (Vyškov) "Terapie nám pomáhají" - zmírnění zdravotního či sociálního znevýhodnění dětí. Vyškov Jihomoravský 88 000 Kč
127 Alfa Human Service, z.s. (Praha) Alfa centrum - terapeutická a poradenská podpora dlouhodobě pečujících osob. Praha Praha 30 000 Kč
128 S.T.O.P., z.s. (Ostrava) Podpora vzdělávání žáků a studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ostrava Moravskoslezský 80 000 Kč
129 Rodinné Integrační Centrum z.s. (Pardubice) Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra. Pardubice Pardubický 50 000 Kč
132 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, š.p.o (Plzeň) Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - celostní rozvoj dětí a mladých. Plzeň Plzeňský 50 000 Kč
133 Centrum LOCIKA, z.ú. (Praha) "Včas a spolu II" - přímá odborná a specializovaná pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Praha Praha 200 000 Kč
135 Kolpingova rodina Smečno, pobočný spolek (Smečno) Realizace pobytových primárně preventivních programů pro rodiny s dětmi. Kladno Středočeský 100 000 Kč
137 Help-in, o.p.s. (Bruntál) Sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi orhožené sociálním vyloučením. Bruntál Moravskoslezský 100 000 Kč
140 Šance pro Tebe, z.s. (Chrudim) Aktivity předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Chrudim Pardubický 100 000 Kč
141 Sdružení CHEWAL, z.s. (Bystřice) "S koníky se zdravím" - hiporehabilitace pro děti. Frýdek-Místek Moravskoslezský 50 000 Kč
142 SPRP, z.s. (Praha) Terénní služba rané péče rodinám dětí s postižením. Praha Praha 100 000 Kč
143 Květina, z.s. (Lahošť) "Klub Magnet" - volnočasové a vzdělávací aktivity s využitím metod sociální práce vedoucí ke snížení sociálního vyloučení dětí. Teplice Ústecký 40 000 Kč
144 Občanské sdružení Smíšek, spolek (Praha) Integrační školička Smíšek - podpora a pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, neúplných rodin a rodin s existenčními problémy. Praha Praha 100 000 Kč
145 Začít - spolu z.s. (Broumov) "Nejsme sami" - odlehčovací, terénní, odborná a poradenská služba. Náchod Královéhradecký 50 000 Kč
147 Květná Zahrada, z.ú. (Květná) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč. Svitavy Pardubický 50 000 Kč