Grantové řízení 001/2017 - PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ

Vážení žadatelé,

opět po roce publikujeme výsledky grantového řízení na podporu organizacím pomáhajícím dětem s hendikepem. Počet podpořených organizací je rekordní, stejně tak i celková částka, kterou tentokrát Nadace AGROFERT přispěje – více jak 12 miliónů korun.

Pokud jste svůj projekt v tabulce nenašli, může to být z jednoho z následujících důvodů:

  1. Projekt jsme sice ohodnotili jako potřebný, svým zaměřením ale lépe zapadá do některého z našich dalších tradičních grantů
  2. Projekt jsme ohodnotili jako potřebný, nicméně máme zato, že je dostatečně financován z jiných zdrojů, například dotacemi od Úřadu práce
  3. Projekt se nám zdál sice zajímavý, ale žádost byla tak ledabyle zpracována, že nás celkově nepřesvědčila
  4. Projekt nás celkově nepřesvědčil

Každopádně děkujeme všem, kteří se grantové výzvy zúčastnili a těšíme se na spolupráci s organizacemi, které od nás v roce 2017 získaly podporu.

Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT

Ev. číslo Název organizace (místo působnosti) Předmět žádosti (stručná charakteristika) Okres Kraj Výše podpory
1 Farní charita Česká Lípa (Česká Lípa) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér. Příspěvek na realizaci příměstského tábora během letních prázdnin 2017 a na pořízení tabletů pro doučování dětí. Česká Lípa Liberecký 34,000 Kč
4 Spokojený domov, o.p.s. (Mnichovo Hradiště) Poskytování osobní asistence ve škole zdravotně handicapovaným dětem. Mladá Boleslav Středočeský 125,000 Kč
5 Farní charita Litomyšl (Litomyšl) "Podpora pro rodinu a dítě" - odborná multidisciplinární koncepční podpora rodin v tíživé životní situaci. Svitavy Pardubický 150,000 Kč
6 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. (Kroměříž) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kroměříž Zlínský 100,000 Kč
7 Porozumění - celistvost - rozvoj - shoda, z.s. (Prostějov) Příspěvek na distribuci informačních brožur, na nákup notebooku, na kanceláíské potřeby, na výdaje na účetnictví a na mzdové náklady. Prostějov Olomoucký 50,000 Kč
8 Alfa Human Service, z.s. (Praha) "Alfa centrum" - ambulantní podpora dlouhodobě pečujících rodičů, kteří se starají o děti a mladistvé s jakýmkoliv typem zdravotního postižení. Praha Praha 113,000 Kč
10 PARENT PROJECT, z.s. (Droužkovice) Podpora rodiny s dítětem s nervosvalovým onemocněním - terénní práce, sociální poradenství, odlehčovací služby, edukace rodin i laické a odborné veřejnosti. Chomutov Ústecký 250,000 Kč
11 TJ Slavoj Plzeeň, z.s. - Rehabilitační jezdecký oddíl (Plzeň) Podpora hiporehabilitačních aktivit Rehabilitačního jezdeckého oddílu. Plzeň Plzeňský 45,000 Kč
12 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. (Praha) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Praha Praha 150,000 Kč
13 Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. (Přerov) Podpora plného a harmonického rozvoje osobnosti dítěte a podpora rodiny vlastní a náhradní jako místa pro nejlepší růst a vývoj dítěte a naplňování jeho potřeb. Přerov Olomoucký 150,000 Kč
14 Apropo Jičín, o.p.s. (Jičín) Podpora dětí s těžkým postižením a jejich rodin - služby osobní asistence a denní stacionář. Jičín Královéhradecký 150,000 Kč
15 Dětský domov a Školní jídelna Mašťov, p.o. (Mašťov) Letní tábory a rekreační pobyty v období hlavních prázdnin pro děti z dětského domova. Chomutov Ústecký 75,000 Kč
16 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta (Hradec Králové) "Co nedokáže člověk..." - obnova minizoo a zútulnění zahrady pro zdravotně postižené děti. Hradec Králové Královéhradecký 80,000 Kč
17 Dětský domov HUSITA, o.p.s. (Příbram) Systematická práce s biologickými a hostitelskými rodinami či jinými příbuznými dětí umístěných v dětském domově dle jejich individuálních potřeb. Příbram Středočeský 100,000 Kč
18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. (Chrudim) Pomoc dětem a rodinám v krizové situaci, které jsou zpravidla v péči OSPOD. Chrudim Pardubický 100,000 Kč
19 Centrum sanace rodin s dětmi, spolek (Tábor) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tábor Jihočeský 60,000 Kč
20 Nadání a dovednosti, o.p.s. (Praha) Projekt Rozhled - příprava dospívajících dětí z dětských domovů na volbu jejich budoucího povolání a na první kontakt se světem práce. Praha Praha 30,000 Kč
21 Spolek Orlice, z.s. (Žamberk) Příměstský tábor v období letních prázdnin. Ústí nad Orlicí Pardubický 40,000 Kč
22 Spolek Orlice, z.s. (Žamberk) Úprava interiéru prostor speciální základní školy. Ústí nad Orlicí Pardubický 100,000 Kč
23 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s. (Praha) Zajištění pravidelných lekcí hiporehabilitace pro děti a mládež se zdravotním postižením a na intenzivní týdenní hiporehabilitační pobyt pro celé rodiny dětí se zdravotním postižením. Praha Praha 100,000 Kč
24 Centrum Orion, z.s. (Rychnov nad Kněžnou) Rozvoj motorických dovedností formou cvičení, s využitím nejrůznějších pomůcek a zařízení. Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký 75,000 Kč
25 Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR", z.ú. (Praha) Odlehčovací služby (respitní péče) pro děti s těžkým zdravotním postižením a umožnění rodičům potřebný odpočinek. Praha Praha 100,000 Kč
26 LECCOS, z.s. (Český Brod) Projekt Sanace rodin - zaměření na klienty, kteří necítí potřebu nebo nechtějí na základě vlastní zakázky využít sociální služby. Kolín Středočeský 100,000 Kč
27 Hiporehabilitace Baneta, z.s. (Janov u Litomyšle) Poskytování hiporehabilitace, léčebného ježdění na koni, dětem s fyzickým či mentálním handicapem. Svitavy Pardubický 25,000 Kč
28 ADAM - autistické děti a my, z.s. (Havířov) "ADAMův příměstský tábor" - příměstský tábor pro děti s autismem a jejich sourozence. Karviná Moravskoslezský 122,000 Kč
30 PROFICIO, z.s. (Nový Jičín) "Autismus - kudy kam?" - podpora rodin s dítětem s poruchou autistického spektra. Nový Jičín Moravskoslezský 100,000 Kč
32 ITY, z.s. (Starý Jičín) Respitní (odlehčovací) pobyty pro rodiny pečující o osoby s poruchou autistického spektra nebo o osoby s mentálním, tělesným a smyslovým handicapem. Nový Jičín Moravskoslezský 50,000 Kč
34 Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava (Ostrava) "Rozvíjíme děti s postižením" - podpora rodin, které vychovávají dítě s postižením, poskytováním systematických odborných služeb. Ostrava Moravskoslezský 100,000 Kč
36 Zajíček na koni, o.p.s. (Praha) Příspěvek na zajištění pravidelných terapeutických jízd na koních pro děti a mladé lidi s handicapy, na dva turnusy letních táborů pro handicapované děti a na mzdové náklady projektové manažerky. Praha Praha 250,000 Kč
37 Aufori, o.p.s. (Hradec Králové) "Učí (se) celá rodina" - pomoc rodinám překonávat problémy s plněním školních povinností. Hradec Králové Královéhradecký 90,000 Kč
39 Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. (Liberec) Třidenní letní pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí. Liberec Liberecký 25,000 Kč
43 DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s. (Praha) "Pomoz mi do života..." - usnadnit dětem opouštějícím dětské domovy start do samostatného života. Praha Praha 30,000 Kč
44 Občanské sdružení Logo, z.s. (Brno) Raná péče - podpora komplexního rozvoje dětí s těžkými poruchami komunikace a hybnosti. Brno Jihomoravský 100,000 Kč
45 Rodinné Integrační Centrum, z.s. (Pardubice) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Pardubice Pardubický 100,000 Kč
46 NOVÁ TROJKA, z.s. (Praha) Podpora dětí hendikepovaných prostředím, ve kterém vyrůstají, a jejich rodin. Praha Praha 30,000 Kč
47 Farní charita Týn nad Vltavou (Týn nad Vltavou) "SOS rodina" - podpora rodin v evidenci OSPOD. České Budějovice Jihočeský 90,000 Kč
48 Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. (Benešov) Soukromé školské zařízení, které podporuje děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny, za účelem vytvoření inkluzívního prostředí pro vzdělávání i další oblasti života lidí se zrakovým postižením. Benešov Středočeský 150,000 Kč
50 AUXILIUM, o.p.s. (Vsetín) Odlehčovací pobyty, krizová intervence, doprava, půjčovna pomůcek a podpora psychologa. Vsetín Zlínský 100,000 Kč
51 Dům tří přání, z.ú. (Praha) Dům Přemysla Pittra pro děti - pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Praha Praha 200,000 Kč
52 CENTRUM HÁJEK, z.ú. (Vejprnice) Příspěvek na mzdové náklady a na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Plzeň-sever Plzeňský 100,000 Kč
53 Jimedis, z.s. (Jihlava) Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů. Jihlava Vysočina 85,000 Kč
54 ICOS Český Krumlov, o.p.s. (Český Krumlov) "Podpora rodin a dětí v ohrožení" - podpora udržení, rozšíření a zkvalitňování služby. Český Krumlov Jihočeský 100,000 Kč
55 Dětský domov Staňkov, p.o. - detašované pracoviště ZDVOP ROBINSON, p.o. (Staňkov) Příspěvek na 2 pračky, myčku na nádobí, 2 stolní počítače a 2 notebooky. Domažlice Plzeňský 80,000 Kč
56 Dětský domov Staňkov, p.o. (Staňkov) Zajištění sportovních a pohybových aktivit dětí z DD. Domažlice Plzeňský 50,000 Kč
57 Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z.s. (Praha) Prevence dětí duševně nemocných rodičů - terapeuticko-edukativní pobyty. Praha Praha 100,000 Kč
58 Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. (Praha) Sociální služba KNCF - odborné sociální poradenství. Praha Praha 100,000 Kč
59 Diakonie ČCE - středisko Vsetín, c.p.o. (Vsetín) MOZAIKA - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohrožené dlouhodobým životem v tíživé sociální situaci. Vsetín Zlínský 150,000 Kč
60 STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. (Praha) Pokračování a prohloubení sociálně pedagogické práce s dětmi a rodiči v jejich přirozeném prostředí. Praha Praha 150,000 Kč
61 Zookontakt Rebeka, z.s. (Třebíč) Hiporehabilitace, jejíž součástí je hipoterapie, zooterapie a jezdectví. Třebíč Vysočina 100,000 Kč
62 Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno (Brno) "Všechno jde!" - včasná podpora a pomoc rodinám, kterým se narodí dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Brno Jihomoravský 200,000 Kč
63 Klubíčko Beroun, z.ú. (Tetín) Poskytování pobytových odlehčovacích služeb s nepřetržitým celoročním provozem dětem a mladistvým s mentálním a kombinovaným postižením. Beroun Středočeský 100,000 Kč
64 Charitní sdružení Děčín, z.s. (Děčín) Terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služba doprovázení osob pečujících, která pomáhám rodinám s dětmi v pěstounské nebo poručnické péči. Děčín Ústecký 150,000 Kč
65 SPRP, z.s. (Praha) Poskytování odborných služeb rané péče rodinám dětí s postižením. Praha Praha 100,000 Kč
66 Host. pro Nelhostejnost, z.s. (Hostomice) "Žijeme tu společně II" - aktivní podpora rodin, které žijí dlouhodobě v trvale nevyhovujících podmínkách sociálního vyloučení. Beroun Středočeský 50,000 Kč
67 Středisko pro Centrum Terapie Autismu, z.s. (Praha) Využití terapeutické metody VTI při pomoci dětem s poruchami autistického spektra. Praha Praha 100,000 Kč
69 Hornomlýnská, o.p.s. (Praha) Poskytování odlehčovací služby pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Praha Praha 150,000 Kč
70 DOMINO cz, o.p.s. (Zlín) "Mraveniště" - komplexní a systematická pomoc a podpora rodin a dětí z náhradní péče a sociálně slabých rodin. Zlín Zlínský 150,000 Kč
71 Farní charita Milevsko (Milevsko) Podpora a pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Příspěvek na materiálové, nemateriálové a mzdové náklady. Písek Jihočeský 200,000 Kč
72 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (Praha) Podpora dětí se sluchovým postižením. Praha Praha 150,000 Kč
74 SANANIM, z.ú. (Praha) "Komplexní péče o dítě a rodinu" - ochrana dětí závislých rodičů a zvýšení rodičovských kompetencí. Praha Praha 100,000 Kč
75 Pomoc rodinám, z.s. (Kunžak) Rozvoj rodičovských kompetencí u problémových rodin s dětmi. Jindřichův Hradec Jihočeský 50,000 Kč
76 Linka bezpečí, z.s. (Praha) Celostátní dětská krizová linka pro děti a studenty, kterým se nedaří zvládnout akutní či dlouhodobou krizi či obtížné životní situace, které ohrožují jejich zdraví a zdárný vývoj. Praha Praha 200,000 Kč
77 P-centrum, spolek (Olomouc) "Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem" - pomoc a podpora dětem v oblastech vzdělávání a volného času. Olomouc Olomoucký 100,000 Kč
78 Divizna - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské (Praha) Příspěvek na zdravotnické a kompenzační pomůcky. Praha Praha 40,000 Kč
79 Domov pod hradem Žampach, p.o. (Žamberk) Pobytové sociální zařízení pro děti od 3 let a dospělé osoby s rozumovým postižením s eventuálně přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou. Ústí nad Orlicí Pardubický 50,000 Kč
80 Rett Community, z.s. (Praha) Týdenní psychorehabilitační pobyt určený rodinám, které dlouhodobě pečují o svou dceru s vážným kombinovaným onemocněním - Rettovým syndromem. Praha Praha 100,000 Kč
81 Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. (Kralupy nad Vltavou) Uspořádání 8 týdenních intenzivních hiporehabilitačních pobytů pro děti s postižením. Mělník Středočeský 100,000 Kč
82 Diecézní charita Brno, c.p.o. (Brno) Rané péče Třebíč - služby na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji. Brno Jihomoravský 100,000 Kč
83 Kostka Krásná Lípa, p.o. (Krásná Lípa) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Děčín Ústecký 50,000 Kč
84 Knihovna města Ostravy, p.o. (Ostrava) "Bavíme se učením!!!" - volnočasové aktivity a neformální vzdělávání pro děti ze sociálně vyloučené komunity a z dětského domova. Ostrava Moravskoslezský 30,000 Kč
85 PREVENT 99, z.ú. (Strakonice) Doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Strakonice Jihočeský 80,000 Kč
86 PREVENT 99, z.ú. (Strakonice) Respitní pobyty pro obtížně umístitelné děti v pěstounské péči. Strakonice Jihočeský 50,000 Kč
88 Portimo, o.p.s. (Nové Město na Moravě) "Spolu to zvládneme" - nácvik sociálních a komunikačních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra. Žďár nad Sázavou Vysočina 50,000 Kč
90 Amalthea, z.s. (Chrudim) Rozvoj rodičovských kompetencí s využitím videotréninku interakcí. Chrudim Pardubický 100,000 Kč
91 Spirála, Ústecký kraj, z.s. (Ústí nad Labem) "Začít znovu" - resocializační program pro děti a mládež, které se chovají rizikově, spáchali trestný čin menší společenské závažnosti nebo se covají společensky nežádoucím způsobem. Ústí nad Labem Ústecký 100,000 Kč
92 JITRO - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí, z.s. (Olomouc) Lokomoční centrum - rehabilitace pro děti hendikepované fyzicky i mentálně. Olomouc Olomoucký 150,000 Kč
94 Epona, z.s. (Brno) "Můj přítel kůň" - rozvoj osobnostních, sociálních, komunikačních kompetencí a dovedností fyzicky a mentálně postižených dětí. Brno Jihomoravský 50,000 Kč
95 JSME TADY, o.p.s. (Přerov) „Aktivační centrum - Jsme tady VIII. ročník" - centrum denních služeb pro mladé lidi s tělesným a zrakovým postižením, ve většině případů kombinované i s postižením mentálním. Přerov Olomoucký 75,000 Kč
96 Borůvka Praha, o.p.s. (Praha) Podpora pečujících o osoby se speciálními potřebami - individuální sociální poradenství, podpůrná skupina. Praha Praha 100,000 Kč
97 Středisko pro Centrum Terapie Autismu, z.s. (Praha) Tábory pro děti s poruchou autistického spektra. Praha Praha 86,600 Kč
99 Snílek, o.p.s. (Doksy) "Letní tábor se Čtyřlístkem" - pobyt pro mentálně postižené děti z dětských domovů a zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc. Česká Lípa Liberecký 100,000 Kč
100 MIKASA, z.s. (Ostrava) Podpora volnočasových aktivit pro klienty denního stacionáře, podpora aktivit sociální rehabilitace a podpora aktivizačních a motivačních programů pro osoby s autismem. Ostrava Moravskoslezský 100,000 Kč
101 Navšechnočas, z.s. (Praha) „Respitní péče" - poskytovaní péče lidem, kteří dlouhodobě pečují o postižené. Praha Praha 100,000 Kč
102 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. (Plzeň) Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění. Plzeň Plzeňský 100,000 Kč
104 Človíček, z.s. (Brno) "Pomůckárna" - půjčovna didaktických pomůcek pro děti s handicapem a jejich rodiče. Brno Jihomoravský 50,000 Kč
106 Země lidí, o.p.s. (Praha) "Rok spolu" - víkendové a táborové pobyty pro děti a mládež s tělesným a kombinovaným postižením. Praha Praha 100,000 Kč
107 Nadace Jedličkova ústavu (Praha) Podpora konkrétních 3 sociálně slabých rodin současných klientů Jedličkova ústavu, které pečují o osoby tělesným postižením. Praha Praha 79,000 Kč
108 Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, c.p.o. (Vrchlabí) Sociální služba rané péče - podpora rodin, které vychovávají dítě se zdravotním postižením tak, aby mohly žít běžným životem. Trutnov Královéhradecký 50,000 Kč
110 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, c.p.o. (Plzeň) "Streetwork in chat" - doprovázet a podporovat děti a mládež při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšovat jejich šance uspět v dalším životě. Plzeň Plzeňský 65,000 Kč
111 KLEJA, z.s. (Ústí nad Labem) Předškolní centrum Klíček - alternativní programy předškolního vzdělávání pro romské děti v předškolním věku ze sociálně vyloučených lokalit. Ústí nad Labem Ústecký 100,000 Kč
113 Sdružení CHEWAL, z.s. (Bystřice) Hiporehabilitace pro zdraví dětí. Frýdek-Místek Moravskoslezský 50,000 Kč
115 Spolek Helpment (Lipník nad Bečvou) "Chceme zůstat spolu" - podpora rodin, které pečují o dítě s těžkým omezením pohybu, orientace a komunikace. Přerov Olomoucký 50,000 Kč
116 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže, š.p.o. (Teplice) Příspěvek na služby a materiál na opravu a vybavení učeben. Teplice Ústecký 150,000 Kč
117 Občanské sdružení Smíšek, spolek (Praha) Integrační školičky Smíšek - pomoc dětem v propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Praha Praha 100,000 Kč
118 Občanské sdružení ProCit, z.s. (Plzeň) Vzdělávací a sportovně relaxační týdenní pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. Plzeň Plzeňský 50,000 Kč
119 Letní dům, z.ú. (Praha) "Doma v rodině" - preventivní práce a podpora dětí a jejich biologických rodin v tíživé životní situaci. Praha Praha 200,000 Kč
120 Asistence, o.p.s. (Praha) Tranzitní program - sociální služba pomáhající mladým lidem s tělesným a kombinovaným postižením v období životních obratů a změn. Praha Praha 100,000 Kč
121 Dobré víly dětem, z.s. (Praha) Doučování dětí z dětských domovů. Praha Praha 150,000 Kč
122 Adventor o.s., spolek (Praha) "Cesta ke světu" - rozvoj specifických životních kompetencí u dětí a mladistvých s autismem. Praha Praha 50,000 Kč
123 Děti patří domů, z.s. (Svitavy) Podporu odpočinku pro pěstouny, kteří pečují o hendikepované či výchovně náročné děti. Svitavy Pardubický 150,000 Kč
124 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. (Korkyně) "Vím, kdo jsem" - zpracování traumatu, které umístění dítěte mimo svoji rodinu přináší. Příbram Středočeský 50,000 Kč
125 Romano jasnica, z.s. (Trmice) Podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Ústí nad Labem Ústecký 200,000 Kč
126 DROM, romské středisko, p.o. (Brno) Preventivní a seberozvojové aktivity pro děti žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Brno Jihomoravský 100,000 Kč
127 Základní škola Zahrádka, p.o. (Praha) Canisterapie - podpůrná rehabilitační a edukační metoda za účasti speciálně cvičeného psa. Praha Praha 25,000 Kč
128 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, š.p.o. (Plzeň) Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - podpora rodin s dětmi znevýhodněnými z výchovných, sociálních či finančních důvodů. Plzeň Plzeňský 100,000 Kč
129 Centrum LOCIKA, z.ú. (Praha) "Včas a spolu" - rozvoj služeb pro děti ohrožené domácím násilím. Praha Praha 250,000 Kč
130 Barevný svět dětí, z.s. (Praha) "Kámoš" - podpora ohrožených biologických i pěstounských rodin, které jsou v agendě OSPOD. Praha Praha 100,000 Kč
131 KONÍČEK, o.p.s. (Adamov) Hiporehabilitace jako metoda rozvoje sociálních a dalších kompetencí a jako součást podpory sociální integrace dětí s různým znevýhodněním. České Budějovice Jihočeský 50,000 Kč
133 PIAFA Vyškov, z.ú. (Vyškov) "PIAFA pro rodiny s dětmi II" - integrační, poradenské, výchovné, vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti. Vyškov Jihomoravský 150,000 Kč
135 Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. (Kolín) Odlehčovací služby pro rodiny pečující o dítě s autismem. Kolín Středočeský 120,000 Kč
136 Armáda spásy v České republice, z.s. (Praha) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zvýšení odbornosti pracovníků. Praha Praha 100,000 Kč
137 Help-in, o.p.s. (Bruntál) "Rodinná asistence" - sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Bruntál Moravskoslezský 180,000 Kč
138 Národní ústav pro autismus, z.ú. (Praha) Psychoterapie - cesta k rozvoji psychosociálních dovedností u dětí a dospívajících s autismem. Praha Praha 200,000 Kč
139 Šance pro Tebe, z.s. (Chrudim) Předškolní vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Chrudim Pardubický 100,000 Kč
140 Cestou necestou, z.ú. (Praha) "Návrat dětí do rodiny" - činnosti a aktivity směřující k podpoře vlastní rodiny s cílem co nejvíce zkrátit nucený pobyt dítěte mimo rodinu a zachovat či ozdravit citové vazby dětí s biologickými rodiči. Praha Praha 40,000 Kč
141 Cestou necestou, z.ú. (Praha) "Psychosociální podpora pro rodiny realizovaného Krizovým centrem pro rodinu" - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Praha Praha 40,000 Kč
142 Cestou necestou, z.ú. (Praha) Diagnostika a terapie attachmentu (ranné citové vazby) u pěstounských dětí. Příspěvek na individuální psychoterapie a diagnostiku dětí v rámci attachmentu. Praha Praha 40,000 Kč
143 Romea, o.p.s. (Praha) Bezplatné pravidelné a strukturované volnočasové aktivity z oblasti umění a sportu. Praha Praha 100,000 Kč
148 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, p.o. (Praha) Příspěvek na pořízení speciálního terapeutického přístroje - mechanický Insuflátor-Exsuflátor. Praha Praha 50,000 Kč
149 Diecézní charita České Budějovice, e.p.o. (České Budějovice) "Spolu dětem" - péče o rodiny v ohrožení. České Budějovice Jihočeský 50,000 Kč
150 Romodrom, o.p.s. (Praha) Centrum předškolní a mimoškolní výchovy - příprava sociálně znevýhodněných dětí na nástup do běžné ZŠ a následné setrvání na škole. Praha Praha 100,000 Kč
151 Farní charita Beroun, c.p.o. (Beroun) Podpora rodičovských kompetencí a vzdělávání dětí v Azylovém domě sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni. Beroun Středočeský 100,000 Kč
152 Mateřská škola Hodonín, p.o. (Hodonín) Inovace přístupů ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek na nákup hudebních nástrojů. Hodonín Jihomoravský 50,000 Kč
154 Nová Zahrada Ivančice, z.s. (Ivančice) Sociální začleňování dětí se zdravotním postižením s cílem odlehčit jejich rodinám. Brno-venkov Jihomoravský 100,000 Kč
155 Základní škola a Mateřská škola Zaječov, p.o. (Zaječov) Interaktivní výuka dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Beroun Středočeský 50,000 Kč
156 Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Praha) "Rodinné konference" - rodinné konference pro ohrožené rodiny s dětmi. Praha Praha 30,000 Kč
157 Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA, š.p.o. (Benešov) Příspěvek na mzdové náklady školní speciální pedagožky a sociální pedagožky. Benešov Středočeský 50,000 Kč
159 Portus Prachatice, o.p.s. (Prachatice) Klub I.P. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Příspěvek na materiálové, nemateriálové a osobní náklady. Prachatice Jihočeský 50,000 Kč
164 Handicap Zlín, z.s. (Zlín) Klub dětí a mládeže - zapojení dětí a mládeže s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením do rozmanité nabídky zájmových a pobytových aktivit. Zlín Zlínský 100,000 Kč
        CELKEM 12,534,600 Kč