PODPORA INTEGRACE DĚTÍ UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY DO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY 2022

Program „Podpora integrace dětí uprchlíků z Ukrajiny do vzdělávacího systému České republiky“  určen pro vzdělávací instituce (základní školy, mateřské školy) a organizátory adaptačních skupin a dalších aktivit směřujících k zapojení dětí z Ukrajiny do kolektivu českých dětí. 

Jaký typ aktivit Nadace podporuje:

 • Integrace dětí do mateřských škol
 • Integrace dětí do základních škol 
 • Adaptační skupiny
 • Dětské skupiny 

Cílové skupiny: 

 • Děti uprchlíků z Ukrajiny
 • Dětské kolektivy, do kterých se integrují děti uprchlíků z Ukrajiny 

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

 • Organizace sídlící mimo území ČR
 • Organizace poskytující své služby mimo území ČR

Jaký typ nákladů Nadace podporuje: 

 • Mzdové náklady pedagogických pracovníků 
 • Mzdové náklady nepedagogických pracovníků 
 • Nákup edukačních pomůcek a potřebného vybavení 
 • Adaptační pobyty

Postup pro žadatele

Datum uzávěrky: 

 • Systém grantového řízení je otevřený, jednokolový. 
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 31. července 2022 v 16:00hod. 
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději do dvou měsíců od uzavření grantové výzvy.  Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu. 

 

Maximální možná výše příspěvku: 

Není určena. Celková částka určená správní radou nadace na tento grant bude rozdělena mezi vybrané uchazeče. 

 

Období, na které je grant poskytován: 

12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni podpisu darovací smlouvy mezi nadací a obdarovanou organizací.) 

Souhlasím se vším