Nadace Agrofert

PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ rok 2018

Popis

Zaměření programu:

Program „Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ je určen organizacím nabízejícím domácí hospicovou a paliativní péči na území České republiky.

Rozhodující kritéria:

 • Rozsah poskytovaných služeb (počet hodin týdně)
 • Územní rozsah poskytovaných služeb/množství doprovázených klientů
 • Dosavadní existence projektu
 • Kvalita specializovaného týmu
 • Kvalita poskytovaných služeb/reference

Maximální možná výše příspěvku:
300.000,- Kč na žadatele

Období, na které je grant poskytován:
12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni připsání finančního daru na účet organizace.)

V jaké měně jsou příspěvky přidělovány:
Česká koruna

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Neziskové organizace registrované v České republice
 • Žádat mohou pouze organizace, nikoliv jednotlivé organizační složky

V rámci grantu lze žádat na:

 • Mzdové náklady na zdravotnický personál
 • Provozní náklady
 • Materiální vybavení domácích hospiců, především na zdravotnické a kompenzační pomůcky
 • Náklady na vzdělávání klíčových pracovníků
 • Nákup a servis automobilu

V rámci grantu nelze žádat o příspěvek na:

 • Investiční náklady
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Postup pro žadatele

Datum uzávěrky:

 • Systém grantového řízení je jednokolový.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 5. 11. 2018 v 16:00 hodin a proběhne současně elektronicky a v listinné podobě. Do tohoto data je nutné doručit žádost v elektronické podobě. V listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce, v každém případě je ale nutné zaslat do 5. 11. 2018 žádost v elektronické podobě.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději do 90 dnů od uzavření grantové výzvy. Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.
 • Tento grant se řídí Všeobecnými grantovými podmínkami, které najdete na www.nadace-agrofert.cz

Název organizace:                                         Nadace AGROFERT

IČO:                                                              24188581 

Adresa:                                                          Pyšelská 2327/2, 149 00, Praha 4

Kontaktní osoba:                                           Barbora Bachmeierová                                                                                                                                          

Tel.:                                                               +420 727 998 924

Email:                                                            barbora.bachmeierova@nadaceagrofert.cz