Grantová výzva Nadace AGROFERT PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ rok 2021

Program „Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ je určen organizacím nabízejícím domácí hospicovou a paliativní péči na území České republiky.

Popis

 • Systém grantového řízení je jednokolový.
 • Uzávěrka příjmu žádostí je 28.5. 2021 v 16:00 hod a proběhne současně elektronicky a v listinné podobě. Do tohoto data je nutné doručit vyplněný formulář žádosti (bez příloh) v elektronické podobě. U kompletní žádosti (včetně příloh) v listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce.
 • Seznam podpořených organizací bude uveřejněn na webových stránkách Nadace AGROFERT nejpozději do 90 dnů od uzavření grantové výzvy. Úspěšným žadatelům bude následně zaslána darovací smlouva k podpisu.
 • Tento grant se řídí Všeobecnými grantovými podmínkami, které najdete na www.nadace-agrofert.cz

Maximální možná výše příspěvku:

300.000,- Kč na žadatele

Období, na které je grant poskytován:

12 měsíců (jako datum začátku projektu může být uvedeno i datum dřívější, než je uzávěrka grantového řízení. V případě poskytnutí nadačního příspěvku je třeba vzít na vědomí, že organizace může dokládat pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni připsání finančního daru na účet organizace.)

V jaké měně jsou příspěvky přidělovány:
Česká koruna

 • Neziskové organizace registrované v České republice
 • Žádat mohou pouze organizace, nikoliv jednotlivé organizační složky
 • Mzdové náklady na zdravotnický personál
 • Provozní náklady
 • Materiální vybavení domácích hospiců, především na zdravotnické a kompenzační pomůcky
 • Náklady na vzdělávání klíčových pracovníků
 • Nákup a servis automobilu
 • Investiční náklady
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Postup pro žadatele

Vyplněnou žádost zašlete na e-mail: michaela.janouskova@nadaceagrofert.cz

Kontaktní osoba: Michaela Janoušková

Tel.: +420 727 998 924