Fond: Rehabilitace pro děti/pacienty s postižením mozku

Fond REHABILITACE je speciální program určený k financování rehabilitační péče pacientů s DMO a jiným získaným postižením mozku. 

UPOZORNĚNÍ: příjem žádostí do Fondu REHABILITACE je pro velké množství přijatých žádostí od 7.12. až do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení, tým Nadace AGROFERT 

 

Zaměření

Speciální fond REHABILITACE je určen rodinám pečujícím o děti/pacienty s DMO nebo jiným získaným postižením mozku. Příspěvky z tohoto fondu lze využít k financování rehabilitační péče.   

Pro koho je příspěvek z nadačního fondu určen:

Příspěvek je určen pro pacienty a jejich pečovatele, kteří splňují následující podmínky:

 • Kompletní rodina nebo osamělý rodič, příp. pěstoun pečující o dítě/dospělého s DMO či jiným postižením mozku, potýkající se s napjatým rodinným rozpočtem
 • Aktivní zájem o dítě/pacienta, jeho rozvoj, léčbu, rehabilitaci a vzdělávání
 • Aktivní snaha o finanční a hmotné zajištění rodiny (zaměstnaní, aktivně hledající zaměstnání, případně ti, kteří se i přes nemožnost zaměstnání snaží o zlepšení finanční situace rodiny)
 • Aktivní spolupráce na léčbě a rozvoji dítěte/pacienta
 • Bez závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách
 • Trvalé bydliště v České republice

Kdo může žádat o příspěvek:

 • Rodič nebo zákonný zástupce dítěte
 • Pacient s postižením mozku

Pro koho není příspěvek z nadačního fondu určen:

 • Rodiny nespadající do kategorie rodin potýkajících se s napjatým finančním rozpočtem 
 • Rodiny, které svoji tíživou situaci aktivně neřeší, spoléhají se pouze na sociální dávky a pomoc ostatních
 • Rodiny, které nejeví celoroční zájem o rehabilitaci a léčbu svých dětí/dospělých pacientů
 • Občané jiných států než ČR

O CO LZE ŽÁDAT:

 • Příspěvek na intenzivní rehabilitační péči /lázeňské pobyty, ambulantní péče/
 • Příspěvek na pravidelnou ambulantní rehabilitační péči
 • Příspěvek na hipoterapii - POUZE U CERTIFIKOVANÝCH PROVOZOVATELŮ

O CO NELZE ŽÁDAT:

 • Příspěvek na léčbu v zahraničí
 • Příspěvek na operace
 • Příspěvek na tzv. léčbu kmenovými buňkami/buněčná terapie
 • Příspěvek na rehabilitační pomůcky /lze žádat v rámci Fondu obecných individuálních žádostí/
 • Nadace neposkytuje příspěvky zpětně, nelze tedy žádat na úhradu služeb/pomůcek, které již byly zaplaceny. 

Postup pro žadatele

 1. Žádosti jsou přijímány během celého roku
 2. Žádost MUSÍ být podána prostřednictvím formuláře Nadace AGROFERT určeného speciálně pro Fond na podporu rodičů-samoživitelů v nouzi
 3. Žádosti, které nebudou podány prostřednictvím tohoto formuláře, nebudou Nadací AGROFERT projednány.
 4. Žádost MUSÍ být doplněna o všechny povinné přílohy (viz formulář)
 5. Žádost musí být podána buď emailem (zadosti@nadaceagrofert.cz) nebo poštou
 6. O schválení či zamítnutí žádosti budete informování telefonicky nebo emailem, případně poštou. 
 7. Nadace AGROFERT si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět i bez uvedení důvodu.

Proces žádosti

BYL MI PŘIZNÁN PŘÍSPĚVEK NADACE AGROFERT. CO SE BUDE DÍT DÁLE:

 • Většina příspěvků je vyplácena proti faktuře poskytovatele rehabilitace, tedy na účet zdravotnického zařízení, u kterého Vaše dítě rehabilitaci postoupí. 
 • Po schválení příspěvku budete vyzvání, abyste doložili potřebné informace, tedy název zdravotnického zařízení, adresu, IČO, číslo účtu, variabilní symbol, apod. Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vytvoření darovací smlouvy – bez těchto údajů nebude možné příspěvek proplatit!
 • Darovací smlouvu k podpisu Vám zašleme teprve poté, co nám poskytnete všechny nutné údaje.
 • K proplacení příspěvku je nutné doručit Nadaci AGROFERT fakturu k proplacení vystavenou na jméno dítěte, resp. jeho zákonného zástupce. Fakturu lze dodat v písemné nebo elektronické podobě.
 • Prosím mějte na paměti, že od doby, kdy pošta doručí Vámi podepsanou darovací smlouvu a fakturu na adresu nadace, do doby, než bude příspěvek připsán na účet příjemce, uplyne v průměru 10 – 14 dní! Není přitom v časových možnostech nadace informovat jednotlivé žadatele o průběhu proplacení příspěvku.
 • Po vyplacení příspěvku budete mít povinnost doložit nadaci, že jste finance skutečně využil/a k tomu, k čemu byly určeny. Bude tedy třeba doložit:
  • Závěrečnou zprávu poskytovatele rehabilitace
  • Vaše osobní zhodnocení absolvovaného pobytu/rehabilitace (stačí svými slovy zhodnotit průběh rehabilitace a Vámi pozorované výsledky, přibližně na jednu stránku)
  • U ambulantních forem rehabilitace: potvrzení o uskutečněných rehabilitacích/docházka

Často kladené otázky

 

 • Podala jsem žádost do Fondu REHABILITACE. Jak dlouho bude trvat její projednání?
  • Žádosti přijímáme vždy ke konci měsíce, v následujícím měsíci pak projednáváme. O výsledku Vás budeme informovat do 14 dnů ode dne projednání žádosti.  
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?
  •  Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Závěrečnou zprávu poskytovatele rehabilitace
   • Vaše osobní zhodnocení absolvovaného pobytu/rehabilitace (stačí svými slovy zhodnotit průběh rehabilitace a Vámi pozorované výsledky, přibližně na jednu stránku)
   • U ambulantních forem rehabilitace: potvrzení o uskutečněných rehabilitacích/docházka
   • U nákupu rehabilitačních pomůcek: fotodokumentace a kopie dodacího listu
   • Fotodokumentaci