Vize

Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost, že podniky nejenom vytváří zisk a zaměstnávají lidi z regionu, ale mají i zodpovědnost vůči svému okolí. Právě proto jsme se v roce 2011 rozhodli založit Nadaci AGROFERT, která tak sdružila na jedno místo, do jedné instituce a do jedné dlouhodobé strategie dosavadní charitativní činnosti celé skupiny. Jednotlivé společnosti pak poukázaly na účet Nadace finanční dary v souhrnné výši téměř sto milionů korun.

 

Zatímco v prvním roce své činnosti nadace podpořila vice jak 6,5 miliony korun projekty z celého spekra aktivit neziskových organizací, od roku 2013 se soustředí na podporu projektů, jejichž cílem je rozvoj jedné z následujících oblastí:

podpora dětí a mládeže

V Nadaci AGROFERT věříme, že investice do dětí, jejich rozvoje a vzdělávání, jsou jedny z nejdůležitějších. Snažíme se pomáhat všude tam, kde cítíme, že je to nejvíce třeba. Fandíme dětem a mladým lidem, kteří mají odvahu a odhodlání, a které od jejich úsilí neodradí ani hendikep, se kterým se potýkají – ať už má podobu fyzického či mentálního postižení nebo prostředí, které velkým cílům rozhodně neprospívá.

podpora znevýhodněných a hendikepovaných spoluobčanů

„Postižení nemusí znamenat hendikep.“ Aby toto tvrzení platilo, je často třeba jen velmi málo - jen nepatrná pomoc, která dá člověku s postižením příležitost postavit se na stejnou startovní čáru, jako lidé bez hendikepu.
Snažíme se pomáhat i tam, kde je život natolik těžký, že nezbývají síly na nic víc, než na život samotný. Protože lidská důstojnost, ať už v nemoci či ve stáří, je pro nás tou nejdůležitější hodnotou.

podpora zdraví a péče o něj

„Zdraví je to nejdůležitější, co máme.“ Zní to jako klišé, v Nadaci AGROFERT to ale jako klišé nevnímáme. Proto podporujeme nejenom instituce a organizace, které léčí a pomáhají pacientům a jejich rodinám, ale věnujeme se i projektům prevence závažných onemocnění a podpoře vědy a výzkumu.

podpora rozvoje regionů

Skupina AGROFERT patří se svými více jak 30 tisíci zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v České republice. Je tedy zcela přirozené, že se v místech, kde naše podniky působí, snažíme příspět i k rozvoji kraje a místní komunity.

Souhlasím se vším