Lidé v Nadaci AGROFERT

Správní rada

Statutárním orgánem Nadace je Správní rada. Správní rada spravuje majetek Nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace.

 

Členové Správní rady:


     Ing. Andrej Babiš, předseda          Mgr. Václav Knotek, člen         Monika Babišová, členka

 

Kontrolním orgánem Nadace je revizor, který vykonává působnost dozorčí rady podle ustanovení § 20 zákona č. 227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech.

První revizor - Ing. Petra Procházková

Management

Ing. Zuzana Tornikidis, MBC - ředitelka

 

  

 

 

Vědecká rada

Vědecká rada posuzuje individuální žádosti žadatelů. Zároveň je poradním
orgánem správní rady v jednotlivých otevřených grantových řízeních.

Členové vědecké rady:

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc

MUDr. Ivana Králová Lesná

MUDr. Petr Kačer, PhD

MUDr. Petr Lesný, PhD

Ing. Jaroslav A. Hubáček, DrSc