O Nadaci

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

 

Název, sídlo, kancelář:
Nadace AGROFERT
Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00
IČ 24188581 

Právní forma a výše jmění:
Právnická osoba nestátního a neziskového charakteru dle Zákona č. 227/1997 Sb. O nadacích
a nadačních fondech. Výše nadačního jmění je 500 000 Kč.

Zřizovatel:
AGROFERT, a.s., je hlavním dárcem finančních prostředků Nadace.

Registrace:
5. prosince 2011. Nadace je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 868.

Zastupování v právních věcech:
Předseda Správní rady Nadace Ing. Andrej Babiš nebo dva členové správní rady nebo správní radou k danému úkolu pověřený její člen, ředitel nadace nebo jiná zmocněná osoba.

Nadace AGROFERT je členem:

 

 

Souhlasím se vším