Výsledky grantového řízení Podpora domácí hospicové péče 2023

20. 6. 2023

Děkujeme všem organizacím, které se zúčastnily grantového řízení HOSPIC 2023. Velmi si ceníme Vašeho zájmu o toto grantové řízení. Vaše práce a nasazení jsou pro nás všechny velmi cenné. Ještě jednou děkujeme!

 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 2023 - VÝSLEDKY

Evidenční číslo Název organizace (sídlo)  Předmět žádosti  Okres Kraj Schválená výše podpory  
1 Hospic Sv. Jiří, o.p.s      Písečná 677/3, 350 02 Cheb Mzdové ohodnocení zdravotnického personálu, opravy služebního vozu. Cheb Karlovarský kraj 400 000 Kč
2 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.                          Gurťjevova 459/11, Ostrava Zábřeh, 700 30 Částečné pokrytí nákladů na mzdu zdravotní sestry. Ostrava Moravskoslezský kraj 400 000 Kč
3 Spolu Doma, z.ú.           Sadová 634/8, Plzeň 312 00 Mzda dětské nebo všeobecné sestry, mzda vedoucí. Plzeň Plzeňský kraj 400 000 Kč
4 Andělé Stromu života p.s. Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním dostupnosti a udržitelnosti domácí hospicové péče, částečné úhrady hrubých mezd zdravotních sestřiček, PHM, léků a zdravotního materiálu. Nový Jičín Moravskoslezský kraj 400 000 Kč
5 Paliativní oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Nemocnice Kutná Hora Vojtěšská 237/26, Kutná Hora 284 01 Pomůcky, krytý vozík k přepravě zesnulých, invalidní vozíky s antidekubitárním příslušenstvím (koupací,  polohovatelné lůžko). Kutná Hora Středočeský kraj 400 000 Kč
6 Domácí hospic ATHELAS -středisko Husitské diakonie Karla Čapka 589, 397 01 Písek Mzda zdravotní sestry na 8 měsíců - HPP - úvazek 1,0. Část nákladů na vzdělání členů paliativního týmu, servis automobilu. Písek Jihočeský kraj 400 000 Kč
7 Domácí hospic Jordán, o.p.s. Bydlinského 2964, 390 02 Tábor Pokrytí části osobních nákladů multidisciplinárního týmu - mezd lékařů a zdravotních sester. Tábor Jihočeský kraj 400 000 Kč
8 Domácí péče ČČK, obecně prospěšná společnost            B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice I  Spolehlivé vozidlo do horských oblastí okresu. Strakonice Jihočeský kraj 400 000 Kč
9 Charita Písek           Soukenická 161/12, 397 01 Písek Zakoupení osobního vozu pro domácí paliativní péči. Písek Jihočeský kraj 400 000 Kč
10 Hospic Tempus, z.s. Bezručova 108, 276 01 Mělník Částečné pokrytí ročních mezd zdravotnického personálu - vrchní sestry a zdravotní sestry. Mělník Středočeský kraj 400 000 Kč
12 Hospic na Svatém Kopečku, církevní právnická osoba nám. Sadové 4/24, 779 00  Olomouc - Svatý Kopeček Mzdové náklady na zdravotnický personál, náklady na provoz automobilů, nákup zdravotnického materiálu a další provozní náklady pracoviště. Olomouc Olomoucký kraj 400 000 Kč
13 MEDICA Třinec, z.ú.      Konská 63, Třinec 739 61 Mzdy a provoz mobilního hospice. Nově se bude organizace stěhovat, s tím souvisí náklady na energie a další režijní náklady. Třinec Moravskoslezský kraj 395 000 Kč
14 PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.                                Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště Provozní náklady hospice pobočky v Uherském Hradišti. Nájmy, energie, léčiva,zdravotnický materiál, hygienické potřeby, pohonné hmoty, opravy a servisy vozidel, pojištění vozidel, mzdové náklady. Uherské Hradiště Zlínský kraj 400 000 Kč
16 TŘI, z.ú.                          Sokolská 584, 257 22, Čerčany Personální zabezpečení služby domácího hospice, a to na platové ohodnocení zdravotnického personálu. Čerčany Středočeský kraj 400 000 Kč
17 Ledax o.p.s.                  Riegrova 1756/51, 370 01, České Budějovice Koupě automobilu. České Budějovice Jihočeský kraj 331 400 Kč
18 Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV- Perštýn, 460 01 Koupě terénního automobilu. Liberec, Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 400 000 Kč
19 Palliare-Carpe Diem z.ú. Budova OU Zahnašovice 43, 769 01 Holešov okr. Kroměříž Poskytování komplexní paliativní a hospicové péče lidem všech věkových skupin v preterminálním a terminálním stádiu jejich onemocnění. Budovat dobrovolnickou základnu, věnovat se edukaci v oboru paliativní a hospicové péče širové veřejnosti.  Kroměříž Zlínský kraj 400 000 Kč
20 Zdravotní ustav Most k domovu, z.ú. Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4 Pořízení  kompenzačních a zdravotních pomůcek. Praha-západ Praha 400 000 Kč
21 Oblastní charita Červený Kostelec- evidovaná právnická osoba( účelové zařízení církve, nestátní nezisková organizace)            5. května 1170, Červený Kostelec, 549 41 Na dofinancování mzdových nákladů odborného zdravotnického personálu. Červený Kostelec Královehradecký kraj 400 000 Kč
22 Hospic svaté Hedviky, o.p.s. Saskova 1625, Kladno 272 01 Mzdové náklady odborného personálu, operativní leasing Automobil. Kladno Středočeský kraj 400 000 Kč
23 Diakonie Valašské Meziříčí, církevní právnická osoba Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, 757 01 Poskytování služeb, osobní návštěvy lékařů, vzdělávací aktivity týmu, doplnění zdravotnických pomůcek, přístrojů a vybavení. Valašskomeziříčsko-Kelečsko a oblast Rožnovska Zlínský kraj 400 000 Kč
24 Domácí hospic 14 pomocníků, z.u.                 Ivana Olbrachta 663, Semily 513 01 Mzdové náklady zdravotních sester, konkrétně 2 - úvazek 0,7 a 0,5. Semily Liberecký kraj 200 000 Kč
25 Diakonie ČCE- středisko Vsetín (evidovaná právnická os. církve)                            Strmá 34, 755 01 Vsetín Osobní náklady zdravotnického personálu. Vsetín a Zlín Zlínský kraj 400 000 Kč
26 Charita Jeseník           Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník Zakoupení osobního vozu, kompenzačních pomůcek (el. polohovací lůžko, antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku). Jeseník Olomoucký kraj 400 000 Kč
27 Charita Zábřeh- NNO, evidována (církevní) právnická os.                  Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh Pomoc při zajištění a vybavení zcela nového zázemí pro mobilní hospicovou a paliativní péči. Šumperk Pardubický kraj 400 000 Kč
28 Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí Na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Rakovnicko Středočeský kraj 320 000 Kč
Celkem: 10 046 400 Kč

 

Souhlasím se vším