Nadace Agrofert

Otevřená grantová výzva Nadace AGROFERT Program PODPORA DOSPĚLÝCH OSOB S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM rok 2018

19. 4. 2018

Program „Podpora osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením“ je určen organizacím pomáhajícím dospělým lidem s postižením vést důstojný a plnohodnotný život. Podporovány jsou jak služby pro rodiny starající se o dospělého člena rodiny v domácím prostředí, tak instituce, které péči rodiny doplňují či v nutném případě nahrazují. Upřednostňovány jsou dlouhodobé aktivity zaměřené na koncepční práci s cílovou skupinou.

Více