Nadace Agrofert

„Nikdy nevíme, jaký pozitivní příběh naší pomocí odstartujeme,“ říká Monika Babišová, členka Správní a Vědecké rady Nadace AGROFERT

V letošním roce slaví Nadace AGROFERT své první půlkulaté výročí. Během uplynulých pěti let získala jasný a fungující systém, několikanásobně rozšířila svou pomoc ve všech podporovaných oblastech a v roce 2017 chystá rozjet obří projekt „Hudba do škol“.

Monika Babišová při návštěvě kliniky Axon, kterou osobně i ve spolupráci s Nadací AGROFERT podporuje. Klinika se zaměřuje především na dětské pacienty postižené dětskou mozkovou obrnou.

Jak Nadace AGROFERT vznikla? Byl to váš nápad?

Nepovažuji se za její zakladatelku. Pravda ale je, že jsem dlouho upozorňovala na to, že by bylo dobré nadaci v Agrofertu mít. Lidí, kteří se na nás v té době obraceli o pomoc, neustále přibývalo a bylo rozumné dát těmto aktivitám nějaký řád, věnovat se jim naplno a pomáhat tak většímu počtu lidí.

Jaká z oblastí, kterou Nadace AGROFERT podporuje, vás napadla jako první?

Když jsme se na začátku rozhodovali, co by mělo být těžištěm naší nadace, chtěli jsme najít oblast, která je nejvíce opomíjená. Pomoc dětem, seniorům, nemocným nebo handicapovaným lidem je samozřejmost a těmto lidem se věnuje řada nadací. I pro Nadaci AGROFERT jsou tyto oblasti důležité, věnujeme se jim a i v budoucnu se věnovat budeme. Zjistili jsme ale, že nikdo nepomáhá matkám samoživitelkám, a proto se tato oblast stala naším hlavním těžištěm a směřujeme do ní největší část našich finančních prostředků i dnes.

Na rozvoji nadace se aktivně podílíte jako členka její Správní a Vědecké rady. Co všechno vaše práce obnáší?

Každý měsíc se účastním zasedání Správní a vědecké rady a mezi mé hlavní povinnosti patří udělování souhlasu ke všem žádostem o finanční pomoc, které splňují předem nastavená pravidla. Akutní případy, které je nutné řešit v co nejkratší době, dostávám od ředitelky Nadace AGROFERT Zuzany Tornikidis pravidelně e-mailem. Jelikož je nutné na tyto výjimečné případy reagovat co nejrychleji,  snažím se být ve spojení s nadací každý den. Osobně také jezdím navštěvovat různé organizace, jimž naše nadace pomáhá. Momentálně se chystám do Domova sv. Vincenta de Paul, který pomáhá mentálně postiženým maminkám. To je další oblast, o níž se příliš nemluví. Mentálně postižené maminky se přitom nedokáží bez pomoci postarat o své děti a nejsou například schopné si samy vyřizovat různé úřední záležitosti. Rádi bychom, aby i v těchto rodinách děti vyrůstaly v harmonii a nebyly do budoucna znevýhodněné.

Za Nadaci AGROFERT předala Kapce naděje v květnu 2016 šek v hodnotě 500 tisíc Kč na podporu aplikovaného výzkumu genomické diagnostiky.

Nadace AGROFERT funguje už pět let. Co nejzásadnějšího se za tuto dobu událo?

Nadace získala jasný systém, na jehož základě nyní pracuje. V době jejího založení jsme například přijímali všechny žádosti o podporu, které nám přišly, aniž by musely splňovat nějaká předem nastavená pravidla. Dnes máme podmínky pro spolupráci s jednotlivci, organizacemi i fondy, které jsme průběžně zakládali, jasně vydefinované. Velmi důležitý byl ale loňský rok, v němž došlo v historii nadace k největšímu navýšení finanční podpory. Objemem rozdaných peněz patříme mezi top 5 firemních nadací.

Jaké nejsilnější momenty si za tuto dobu vybavujete?

Takových je celá řada a pro mě jsou vždy spojené se silnými lidskými příběhy. Jde o případy, které se mi ani nechce číst, jak jsou děsivé. O to víc mě ale nakonec těší, když se nám i ve zdánlivě bezvýchodných situacích daří pomáhat. Konkrétně se mi vybavuje například příběh jedné paní, zdravotní sestry, která onemocněla agresivní formou rakoviny plic. Na onen typ nemoci byl v jejím případě bohužel jen jeden lék, který naše pojišťovna neproplácí. Měsíční léčba se tudíž pohybovala v řádech statisíců. V tomto příběhu je krásné, jak v něm zafigurovala její dcera a manžel. Veškeré své síly upjali k tomu, aby na její léčbu získali každý měsíc 130 tisíc korun, čímž jí pravidelně kupují život. Naše nadace ji v této nelehké situaci také poměrně významně podpořila. Když nám o Vánocích přišlo blahopřání, ve kterém její rodina děkovala za to, že díky Nadaci AGROFERT  mohou všichni prožít společné Vánoce, vyhrkly mi z očí slzy. To je jeden z mnoha příběhů, u nichž si člověk říká, že by měl být vděčný za to, co  má.

Nedávno jste osobně navštívila kliniku AXON, zaměřenou na léčbu dětských pacientů postižených dětskou mozkovou obrnou nebo nádorem mozku. Jakým způsobem s touto klinikou spolupracujete?

Ve spolupráci s Nadací AGROFERT se snažím pomáhat malým dětem, aby mohly na této moderně vybavené klinice cvičit a zlepšovat svůj zdravotní stav. Nedávno jsem se účastnila aukce hodinek, jejíž výtěžek putoval na pomoc konkrétní postižené holčičky. Hodinky se podařilo vydražit za 50 000 korun a spolu se spisovatelkou Bárou Nesvadbovou, která maminkám postižených dětí také pomáhá, jsem se domluvila na návštěvě a předání tohoto výtěžku. Setkala jsem se tam s řadou maminek, které jsou moc rády, že jejich děti mohou do kliniky docházet, protože díky těmto cvičením dělají postupně velké pokroky. Obdivovala jsem nejen děti, které se statečně perou se svým osudem, ale i jejich rodiče, pro něž je zdravotní stav jejich dětí ohromná, především psychická zátěž. Ten den mě příjemně překvapil také jeden tatínek, který do kliniky pravidelně dochází se svým dítětem cvičit. Podle mých zkušeností totiž otcové tyto situace zvládají z celé rodiny nejhůře a většinou ji opouštějí.

Letos v lednu navštívila kliniku Axon, kterou podporuje jak osobně tak ve spolupráci s Nadací AGROFERT.

Jak se lidé nejčastěji dozvídají o pomoci, kterou vaše Nadace poskytuje?

Nejkomplexnějším zdrojem informací jsou naše webové stránky. Máme také Facebook a Twitter a naše aktivity propagujeme formou konkrétních  životních příběhů v různých časopisech. Spolupráci jsme navázali i s vydavatelstvím Mafra. U nich fungujeme trochu jinak. Redaktorkám dáváme tipy na zajímavé příběhy lidí, a ony je poté samy zpracovávají. Věříme, že právě tyto články budou dobrým příkladem pro další lidi v podobně složité životní situaci.

Jak se změnil počet žadatelů, kteří se na Nadaci AGROFERT denně obracejí s žádostí o pomoc?

V posledních letech jsme zaznamenali ohromný nárůst. Například u fondu pro samoživitele nám v době jeho založení chodilo zhruba patnáct žádostí za měsíc, dnes je jich měsíčně v průměru osmdesát a podobná situace je i u ostatních fondů.

Objevují se mezi nimi i žadatelé, kteří vaši pomoc zneužívají?

Bohužel existuje určitá skupina lidí, kteří žádají o sociální dávky pravidelně a u všech existujících nadací. Umí v tom tzv. chodit a jsou třeba i dobří herci, kteří dokáží obalamutit i zkušené sociální pracovnice. Celá naše správní rada ale za všemi žádostmi o podporu, např. u zmiňovaných rodin samoživitelů, vidí v první řadě dítě. Říkáme si, že rodiče si sice pomoc nezaslouží, ale jejich dítě by šanci dostat mělo. Nikdy nevíme, jaký pozitivní příběh se touto naší pomocí v rodině odstartuje. Snažíme se proto podporu nastavit tak, aby se dítě v životě posunulo a získalo kladný vzor. To je také důvod, proč dětem ze sociálně slabých rodin přispíváme na školní obědy nebo jim hradíme poplatky za sportovní kroužky.

Připravuje letos Nadace AGROFERT nějaké projektové novinky?

V loňském roce jsme rozjeli rozsáhlou podporu pro folklórní soubory a letos chystáme obří projekt „Hudba do škol“. Jedná se o spolupráci s Českou filharmonií, v jejímž rámci budeme podporovat hudební výchovu na základních školách. Nedávno jsme také zahájili spolupráci s nadačním fondem na podporu psychologů a psychiatrů a po celý letošní rok se budeme v rámci této spolupráce věnovat péči o duševní stav samoživitelů a rodičů, kteří se starají o zdravotně postižené děti, abychom jim jejich nelehké životní situace co nejvíce usnadnili. Nedávno mě v této souvislosti oslovila slovenská Fashion TV, která připravuje charitativní galavečer na podporu mentálně postižených maminek a Nadaci AGROFERT si vybrala jako svého partnera. Výtěžek této akce podpoří ubytování mentálně postižených maminek s dětmi.

Chystáte letos ke zmiňovanému půlkulatému výročí nějaké oslavy?
Oslavy se uskuteční na farmě Čapí hnízdo 20. 5. 2017. Na tento den jsme pro všechny pozvané, mezi nimiž budou především lidé, které Nadace AGROFERT v uplynulých pěti letech podpořila, připravili pestrý volnočasový program završený vystoupením kapely Kryštof.

Pomáhají vám vaše děti s nadačními činnostmi? Zajímají se o tuto oblast?

Určitě. Ve škole se například zapojují do různých nadačních sbírek a spolupracují s nadačním fondem Klokánek. Pomáhají mi i s vánoční sbírkou, do které se mohou každý rok zapojit zaměstnanci koncernu AGROFERT. Dárky, které jim předem vyberu, sami nakoupí a společně je potom balíme. Loni za mnou také sama přišla moje dcera Vivien s tím, že by se chtěla účastnit Národní potravinové sbírky. Nadačních sbírek, se kterými mi pomáhají, je ale víc. Dalším příkladem mohou být tradiční Mafra jarmarky, jejichž výtěžky směřují na pomoc konkrétním lidem.

Je o vás známo, že se zabýváte také interiérovým designem. Připravujete v této oblasti nějaké nové projekty?

Momentálně se těším na dokončení výstavby hotelu Paloma v Průhonicích. Na tomto projektu pracuji zhruba rok a půl a jeho součástí bude také restaurace Paloma inspirovaná stejnojmennou restaurací v Mougins ve Francii a malá cukrárna.

Monika Babišová každoročně osobně podporuje Národní potravinovou sbírku. V loňském roce se k ní přidala i její dcera Vivien.

TOP UDÁLOSTI 2012 – 2017

2012

Založení Nadace AGROFERT
Odstartován Fond obecných individuálních žádostí
Navázání spolupráce s Terezou Maxovou

2013

Poprvé vypsána konkrétní grantová řízení
pro organizace – podpora dětí s handicapem
a podpora péče o seniory v domácím prostředí
Zahájen projekt Pomáháme srdcem –
ocenění zaměstnanců koncernu Agrofert,
kteří dlouhodobě a nezištně pomáhají druhým

2014

Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem
zahájen Krizový fond na pomoc rodinám, kterým hrozí
odebrání dítěte do ústavní péče z ekonomických důvodů
Otevřen Fond pro rodiče samoživitele
Zahájena činnost Sportovních center Nadace AGROFERT
Poprvé vyhlášena zaměstnanecká vánoční sbírka
pro děti osamělých rodičů Pomáháme Ježíškovi
Poprvé vyhlášen grant na podporu
mezigeneračních projektů

2015

Založení fondu Auta pro
handicapované a Hasičského fondu
Založení slovenské pobočky – Nadácia Agrofert
Nadace se stala členem Fóra dárců
Poprvé vyhlášen grant na podporu domácí
hospicové péče

2016

Výrazné navýšení rozpočtu nadace
na více než 100 milionů korun
Odstartován Stipendijní fond pro sociálně slabé studenty
Nové granty pro organizace – pomoc pro dospělé klienty
s mentálním a kombinovaným postižením, sport pro
handicapované, podpora folklórních souborů
Nové fondy pro jednotlivce – Sport pro handicapované,
Rehabilitace pro děti s postižením mozku

2017

Zahájena spolupráce s Českou filharmonií
– projekt Hudba do škol