Nadace Agrofert

Nadace AGROFERT podpořila vznik pomníku rodičům „Wintonových dětí“

V Praze na hlavním nádraží byl slavnostně odhalen památník připomínající odvahu československých židovských rodičů, jejichž děti pomohl před nacisty zachránit sir Nicholas Winton.

 „Vznik tohoto památníku jsme podpořili velmi rádi, protože jde o symbol nesmírné statečnosti rodičů, kteří udělali pro záchranu svých dětí velice bolestný krok. Museli se rozhodnout, jestli své děti pošlou do neznáma s obavou, že své potomky už nikdy neuvidí, nebo jestli zvolí společnou nejistou budoucnost nacistické hrozby. Dnes, zpětně, vidíme, že volba všech těch rodičů, kteří své děti svěřili do péče programu sira Nicholase Wintona, byla správná. Většina zachráněných dětí svoje maminky a tatínky už nikdy neviděla. O to víc jsme chtěli jejich hrdinství, které se odehrávalo i během loučení na hlavním nádraží v Praze, nějak zhmotnit a ocenit. Když nás paní Marešová s návrhem tvorby památníku oslovila, neváhali jsme ani chvíli a celou věc jsme začali plánovat,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT.

Právě z prostředků Nadace AGROFERT byly výstavba a umístění památníku podpořeny částkou 500 000 Kč, další prostředky ve stejné výši poskytla Nadace ČEZ. Slavnostní odhalení v prostorách Hlavního nádraží v Praze se konalo v sobotu 27. května 2017 a zúčastnil se jej jako čestný host i předseda správní rady Nadace AGROFERT, pan Andrej Babiš.

O Nadaci AGROFERT – Pomáhat srdcem

V koncernu AGROFERT platí, že jsou podniky nejenom významnými ekonomickými subjekty a zaměstnavateli v regionech České republiky, ale že mají také velkou odpovědnost vůči svému okolí. Proto v roce 2011 vznikla Nadace AGROFERT, která sjednotila strategii charitativních činností. Společnosti koncernu AGROFERT ji od data jejího založení podpořily dary v souhrnné výši přes 260 miliónů korun. Tyto prostředky slouží k realizaci řady projektů. Sportovními centry pro děti počínaje a Fondem pro rodiče samoživitele konče. Nadace přispívá nejenom neziskovým organizacím na rozvoj jejich aktivit či na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti, ale věnuje se i žádostem individuálních žadatelů. Více informací na www.nadace-agrofert.cz.