Nadace Agrofert

Nadace AGROFERT na Slovensku podpoří 16 organizací

Finanční prostředky ve výši 75500 EUR, tedy necelé 2 miliony Kč, si rozdělí 16 slovenských organizací, které se soustředí na aktivity v oblasti podpory osob s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením.

„Chtěli bychom přivítat všech šestnáct slovenských organizací, které uspěly ve vůbec prvním grantovém řízení organizační složky Nadace AGROFERT na Slovensku. Těší nás, že podpoříme dlouhodobé aktivity zaměřené na osoby s různými druhy hendikepů a zlepšíme tak jejich životní situaci,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT. Grantové řízení pro organizace ze Slovenska bylo vyhlášeno vůbec poprvé. „Slovenská složka Nadace AGROFERT funguje již dva roky, ale zatím jsme podporovali spíš jednotlivce. Ale žadatelé z řad organizací nemusí zoufat. V nadcházejícím roce bychom chtěli vyhlásit další grantové řízení, a to přímo na obdobnou oblast podpory. Potěšíme tedy ty, kteří se svojí činností dále věnují zlepšování kvality života hendikepovaných občanů, seniorů nebo vážně nemocných lidí,“ dodává Tornikidis.

Kompletní výsledky i s přehledem organizací a výší příspěvků jsou dostupné na internetových stránkách Nadace AGROFERT.

 

O Nadaci AGROFERT – Pomáhat srdcem

V koncernu AGROFERT platí, že jsou podniky nejenom významnými ekonomickými subjekty a zaměstnavateli v regionech České republiky, ale že mají také velkou odpovědnost vůči svému okolí. Proto v roce 2011 vznikla Nadace AGROFERT, která sjednotila strategii charitativních činností. Společnosti koncernu AGROFERT ji od data jejího založení podpořily dary v souhrnné výši přes 260 miliónů korun. Tyto prostředky slouží k realizaci řady projektů. Sportovními centry pro děti počínaje a Fondem pro rodiče samoživitele konče. Nadace přispívá nejenom neziskovým organizacím na rozvoj jejich aktivit či na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti, ale věnuje se i žádostem individuálních žadatelů. Více informací na www.nadace-agrofert.cz.