Nadace Agrofert

Domácí péče o seniory se dočká podpory. Od Nadace AGROFERT

V grantovém řízení Nadace AGROFERT uspělo celkem 67 žádostí o podporu projektů, které se zaměřují na péči o seniory, respektive podporují osoby pečující o seniory v jejich rodinném či domácím prostředí. Vybrané organizace si rozdělí více než 9,5 milionu korun.

 

„Každý ze žadatelů mohl získat až 300 tisíc korun. Jde o tradiční grantové řízení, které vypisujeme každý rok. Hlavně proto, že podpora aktivit zaměřených na seniory a péči o ně v prostředí, které je jim důvěrně známé, není v České republice tak obvyklá. Nadace AGROFERT se na programy pro seniory zaměřuje od počátku svého vzniku, takže nás těší, že můžeme opět podpořit desítky žadatelů, kteří pomáhají zlepšovat životní podmínky našich starších spoluobčanů,“ říká k výsledkům grantového řízení Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT. Většina podpořených organizací žádala o prostředky k financování terénních služeb či odlehčovacích služeb pro seniory. „Považujeme za velmi důležité, že se podpora dostává přímo do regionů napříč celou Českou republikou. Pomoc se tak dostane i do odlehlejších lokalit,“ dodává Tornikidis k celkové částce 9 532 977 Kč, která bude mezi 67 organizací rozdělena.

Finance mohou podpoření žadatelé využít na:

  • provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor atp.),
  • nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
  • nákup edukačních pomůcek,
  • nákup vozové techniky či náklady spojené s provozem vozové techniky.

Bližší informace a seznam podpořených organizací najdete na webových stránkách Nadace AGROFERT.

O Nadaci AGROFERT – Pomáhat srdcem

V koncernu AGROFERT platí, že jsou podniky nejenom významnými ekonomickými subjekty a zaměstnavateli v regionech České republiky, ale že mají také velkou odpovědnost vůči svému okolí. Proto v roce 2011 vznikla Nadace AGROFERT, která sjednotila strategii charitativních činností. Společnosti koncernu AGROFERT ji od data jejího založení podpořily dary v souhrnné výši přes 260 miliónů korun. Tyto prostředky slouží k realizaci řady projektů. Sportovními centry pro děti počínaje a Fondem pro rodiče samoživitele konče. Nadace přispívá nejenom neziskovým organizacím na rozvoj jejich aktivit či na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti, ale věnuje se i žádostem individuálních žadatelů. Více informací na www.nadace-agrofert.cz.