Nadace Agrofert

Díky Nadaci AGROFERT získala Thomayerova nemocnice unikátní ultrazvukový přístroj s elastografií

Thomayerova nemocnice díky finanční podpoře Nadace AGROFERT získala unikátní ultrazvuk s elastografií značky Arietta 70. Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v ČR a jeho součástí je i vysoce kvalitní endoskopická sonda. Nadace AGROFERT poskytla na pořízení přístroje částku 5 808 000,- Kč vč. DPH. 

Nový ultrazvuk výrazně zefektivní a zjednoduší vyšetření širokého spektra onemocnění, a to zejména u trávicího traktu, onemocnění cév, štítné žlázy a srdce. Vyšetření bude také mnohem komfortnější a šetrnější pro samotné pacienty, a to již bez nutnosti použití tzv. biopsie. Nový přístroj začal fungovat na Interní klinice 3. LF UK a TN.

 „Za Thomayerovu nemocnici bych chtěl velice poděkovat Nadaci AGROFERT za pořízení nového supermoderního ultrazvukového přístroje, který nám výrazným způsobem pomůže při diagnostice nejrůznějších například závažných nádorových onemocnění zažívacího traktu. Velice si vážím této podpory, která je pro nás důležitá i ve vztahu k našim pacientům, pro které bude vyšetření tímto novým ultrazvukem mnohem šetrnější,“ řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Jeho slova doplnila také Monika Babišová, členka správní rady Nadace AGROFERT: „Každý rok se v nadaci snažíme podpořit alespoň jedno zdravotnické zařízení příspěvkem k nákupu vybavení, které pomáhá pacientům. Proto mne velmi těší, že letos můžeme spolupracovat právě s Thomayerovou nemocnicí, která patří k největším zdravotnickým zařízením v České republice a ročně obslouží desítky tisíc pacientů.“

Za TN se převzetí nového ultrazvuku s elastografií zúčastnili doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a MUDr. Zdeněk Antoš, vedoucí lékař Endoskopického centra z Interní kliniky 3. LF UK/TN. Nadaci AGROFERT zastupovala Monika Babišová, členka správní rady, a Ing. Zuzana Tornikidis, MBC, která je ředitelkou nadace.

Monika Babišová, členka správní rady Nadace AGROFERT, a pan Zdeněk Beneš, ředitel Thomayerovy nemocnice

Foto: Ředitel TN, pan Zdeněk Beneš, vysvětluje využití endoskopických sond Monice babišové, člence správní rady Nadace AGROFERT