Nadace Agrofert

Chci vyřešit finanční krizi způsobenou koronavirem

Současná situace spojená s koronavirem může bohužel znamenat i finanční potíže. Proto jsme pro Vás v Nadaci AGROFERT připravili dva programy pomoci. O podporu mohou žádat pouze ti žadatelé, kteří nedosáhnou na žádnou z pomocí/kompenzací nabízených státem.

Rodiče samoživitelé: tento program je určen těm maminkám a tatínkům, kterým v důsledku epidemie koronaviru klesly finanční příjmy a/nebo se jim nečekaně zvýšily výdaje, např. v souvislosti s nutností zajistit hlídání dětí. Příspěvek lze získat na základě vyplnění žádosti z Fondu pro rodiče samoživitele s přílohou, kterou v případě zaměstnanců tvoří potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele, v případě OSVČ kopie výpisu z účtu s co nejaktuálnější platbou záloh zdravotního a sociálního pojištění. Poté stačí žádost a přílohu elektronicky zaslat na email zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz.

Osoby ve finanční tísni: jedná se o program pro pracující osoby, které se dostaly kvůli epidemii koronaviru do finanční krize, a nevztahuje se na ně žádné z podpůrných opatření Vlády ČR. Žádost o podporu ze strany Nadace AGROFERT mohou podat osoby v nejvyšším stupni invalidního důchodu nebo ve starobním důchodu, a to za podmínky, že do vyhlášení nouzového stavu vykonávaly pracovní činnost. Žadatelé musí vyplnit formulář Obecné individuální žádosti, přiložit kopii občanského průkazu a doklad, že z důvodu současné krize způsobené epidemií koronaviru přišli o možnost výdělku (např. kopii smlouvy, výplatní pásky apod.). Žádost a přílohy se zasílají elektronicky na email zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz.