Nadace Agrofert

Často kladené dotazy organizace

Organizace

 • Mohou se organizace hlásit pouze do konkrétních grantových výzev nebo se můžeme přihlásit i mimo grantové řízení?
  • Žádosti organizací projednáváme téměř výhradně v rámci konkrétních grantových řízení, která průběžně vyhlašujeme na našich webových stránkách v sekci Aktuální grantová řízení. Mimo grantová řízení poskytujeme podporu pouze zcela výjimečně, a to zejména těm organizacím, se kterými Nadace AGROFERT dlouhodobě spolupracuje.
 • Rádi bychom se přihlásili do konkrétní grantové výzvy s projektem, který ještě nefunguje, resp. funguje méně než 12 měsíců. Je to možné?
  • Ano, je to možné. Posuzujeme kvalitu projektu, nikoliv dobu jeho trvání, takže šanci získat nadační příspěvek určitě máte.
 • Rádi bychom se přihlásili do konkrétní grantové výzvy, nemáme ale ještě vyhotovenu výroční zprávu za právě uplynulý rok. Co máme dělat?
  • K žádosti přiložte poslední platnou výroční zprávu, kterou máte k dispozici.
 • Rádi bychom se přihlásili do konkrétní grantové výzvy. Při podání přihlášky rozhoduje datum razítka pošty na obálce nebo je třeba, aby byla žádost doručena do Nadace AGROFERT v den uzávěrky?
  • Rozhoduje datum razítka pošty na obálce, nicméně přihlášku v elektronické podobě /může být i bez příloh/, je nutné doručit do emailové schránky nadace nejpozději v den uzávěrky grantové výzvy.
 • Přihlásili jsme se do grantové výzvy. Jak se dozvíme výsledky?
  • Výsledky jednotlivých grantových výzev publikujeme na našich webových stránkách v sekci Výsledky grantových řízení. Vybrané organizace od nás následně obdrží darovací smlouvu, ve které bude specifikována jak výše příspěvku, tak účel, na který je nadační příspěvek určen. 
 • Je možné dozvědět se výsledky dříve než je avizované datum? 
  • Bohužel ne. Při podání žádosti proto ve svém projektu počítejte s tím, že nelze žádat o příspěvek např. na akce, které se mají konat v krátké době před/po termínu vyhlášení výsledků.
 • Získali jsme příspěvek Nadace AGROFERT. Můžeme uplatnit i náklady na projekt vzniklé před podpisem darovací smlouvy?

  •  Bohužel ne. Vždy je třeba uplatnit pouze ty náklady, které vznikly po dni podpisu darovací smlouvy mezi nadací a obdarovaným.

 • Získali jsme příspěvek Nadace AGROFERT. Kdy můžeme očekávat darovací smlouvu?
  • Po zveřejnění výsledku na webových stránkách Nadace AGROFERT jsou postupně vystavovány darovací smlouvy, které jsou následně úspěšným žadatelům rozesílány v elektronické podobě na kontaktní emailovou adresu uvedenou ve formuláři.

   Vezměte, prosím, na vědomí, že podpořených organizací v rámci grantových řízení je hodně, tudíž smlouvu očekávejte nejpozději do 60 dnů po datu zveřejnění výsledků. Prosby o upřednostnění v této záležitosti nemůžeme, bohužel, akceptovat.

 • Získali jsme příspěvek Nadace AGROFERT. Kdy můžeme očekávat připsání financí na náš účet?
  • Ode dne, kdy nám bude do nadace doručena darovací smlouva podepsaná z Vaší strany, bude příspěvek proplacen do 30 dnů.
 • Podepsanou darovací smlouvu jsme odeslali zpět na adresu nadace. Můžeme očekávat potvrzení o jejím přijetí?
  • Bohužel ne. V množství darovacích smluv, které denně evidujeme, není možné, abychom potvrzovali přijetí každé smlouvy. O tom, zda nám darovací smlouva byla doručena, se dozvíte na základě dvou procesů, které by měly proběhnout cca během jednoho měsíce od doručení smlouvy do Nadace AGROFERT (pořadí nemusí být dodrženo):a) bude Vám zasláno jedno originální vyhotovení darovací smlouvy zpět k Vaší úschově, b)do 30 dnů od podpisu darovací smlouvy ze strany Nadace AGROFERT obdržíte příspěvek na uvedený bankovní účet.
 • Potřebovali bychom pozdržet vyplacení příspěveku. Co pro to můžeme udělat? Lze pozdržet platbu po podpisu a odeslání darovací smlouvy z naší strany? 
  • Pokud potřebujete vyplacení příspěvku pozdržet, odešlete z Vaší strany podepsané darovací smlouvy v momentě, kdy budete moct příspěvek přijmout (např. smlouvu obdržíte v listopadu, ale příspěvek potřebujete obdržet až v lednu – smlouvu tudíž zašlete na konci prosince či začátkem ledna). Po doručení Vámi podepsané darovací smlouvy do Nadace AGROFERT se nelze věnovat prosbám o pozdržení platby.
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování podpořeného projektu. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete nám nějaký speciální formulář?
  • Vzhledem k tomu, že každý námi podpořený projekt je unikátní, nezasíláme organizacím žádný unifikovaný formulář. Vyúčtování lze zaslat elektronicky nebo v listinné podobě
  • Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Tabulku s přehledem položek, které byly za přispění nadace pořízeny/zaplaceny
   • Stručný popis vývoje projektu, jeho zhodnocení, zhodnocení přínosu poskytnutého nadačního příspěvku
   • Fotodokumentaci
   • Kopii účtenek/faktur