Často kladené dotazy jednotlivci

Jednotlivci

 • Mohu podat žádost do Fondu pro rodiče samoživitele, pokud žiji s partnerem nebo s rodiči?
  • Fond pro samoživitele je určen pro osamělé rodiče, tedy osoby bez partnera/rky či manžela/lky. Pokud tedy žijete v partnerském svazku, žádost do tohoto fondu podat nemůžete.
  • Pokud žijete s rodiči, žádost podat můžete. Do celkového přehledu příjmů v žádosti pak uveďte příjmy celé rodiny, tedy i rodičů, sourozenců, apod.
 • Povinnou přílohou žádosti je vyjádření sociální pracovnice. Co by mělo obsahovat?
  • Vyjádření sociální pracovnice by v ideálním případě mělo obsahovat:
   • Popis Vaší rodinné situace, tedy popis krizové situace, ve které se právě nacházíte a okolností, které ke vzniku této situace vedly
   • Potvrzení faktu, že jste osamělým rodičem, tedy osobou, která nežije v partnerském stavu
   • Popis Vašeho vztahu k dětem, Vašeho přístupu k výchově a vzdělávání dětí
   • Popis/zhodnocení Vaší finanční situace
   • Vyjádření podpory Vaší žádosti/přínos případného nadačního příspěvku pro Vás a Vaše děti
 • Fond je určen pro rodiče vychovávající děti do 18 let. Vychovávám dítě nad 18 let se zdravotním postižením. Mohu žádat o příspěvek?
  • Pokud vychováváte dítě se závažným postižením, které vyžaduje celodenní péči, pak můžete žádat i v případě, že je vaše dítě starší 18ti let.
 • Podala jsem žádost do Fondu pro samoživitele. Jak dlouho bude trvat její projednání?
  • Žádosti projednáváme v pořadí, jak do nadace přicházejí. Pokud jste zaslala žádost kompletní /nechybí žádné přílohy/, bude zařazena k projednání. Dle náročnosti případu můžete očekávat vyrozumění přibližně do 60 dnů. O schválení/zamítnutí žádosti Vás budeme informovat telefonicky, případně emailem.
 • Získala jsem příspěvek Nadace AGROFERT na kauci a nájem. Jak mám dále postupovat?
  • Najděte si konkrétní byt k pronájmu
  • Nechte si vystavit alespoň návrh nájemní smlouvy.
  • Ta musí obsahovat:
   • jméno a adresu pronajímatele bytu
   • IČO /pokud se jedná o organizaci/
   • adresu bytu, který Vám pronajímatel bude pronajímat
   • číslo účtu pronajímatele bytu
  • Nájemní smlouvu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
  • Doporučeně /na adresu uvedenou v žádosti/ obdržíte dvě vyhotovení darovací smlouvy.
  • Obě vyhotovení smlouvy překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT.
  • Informujte pronajímatele bytu, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet pronajímatele v řádu 10 – 14 dní.
 • Získala jsem příspěvek Nadace AGROFERT na vybavení bytu. Jak mám dále postupovat?
  • Najděte si konkrétního dodavatele/obchod/internetový obchod nábytku/zařízení
  • Nechte si vystavit fakturu na Vaše jméno
  • Fakturu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
  • Na základě této faktury Vám vystavíme darovací smlouvu. Tu Vám zašleme ve dvou vyhotoveních doporučeně poštou na adresu uvedenou ve Vaší  žádosti.
  • Obě vyhotovení smlouvy překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT.
  • Informujte dodavatele, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet dodavatele v řádu 10 – 14 dní.
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?
  • Zašleme Vám formulář Závěrečné zprávy. Tu, prosím, vyplňte cca 3 měsíce poté, co obdržíte příspěvek a zašlete zpět do Nadace AGROFERT. Tato zpráva slouží jako zpětná vazba pro Nadaci AGROFERT, prosíme Vás tedy především o popis toho, jak Vám námi poskytnutý příspěvek pomohl, kam Vás posunul.
  • Mimo závěrečné zprávy máte povinnost zaslat nám ještě vyúčtování. Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využila. Tedy např. potvrzení pronajímatele bytu, že finance obdržel a využil je na úhradu Vašeho nájmu, dodací list vybavení bytu/nábytku, účtenky, faktury, apod
   • Fotodokumentaci

Fond pro rodiče samoživitele v nouzi

 • Mohu podat žádost do Fondu pro rodiče samoživitele, pokud žiji s partnerem nebo s rodiči?
  • Fond pro samoživitele je určen pro osamělé rodiče, tedy osoby bez partnera/rky či manžela/lky. Pokud tedy žijete v partnerském svazku, žádost do tohoto fondu podat nemůžete.
  • Pokud žijete s rodiči, žádost podat můžete. Do celkového přehledu příjmů v žádosti pak uveďte příjmy celé rodiny, tedy i rodičů, sourozenců, apod.
 • Povinnou přílohou žádosti je vyjádření sociální pracovnice. Co by mělo obsahovat?
  • Vyjádření sociální pracovnice by v ideálním případě mělo obsahovat:
   • Popis Vaší rodinné situace, tedy popis krizové situace, ve které se právě nacházíte a okolností, které ke vzniku této situace vedly
   • Potvrzení faktu, že jste osamělým rodičem, tedy osobou, která nežije v partnerském stavu
   • Popis Vašeho vztahu k dětem, Vašeho přístupu k výchově a vzdělávání dětí
   • Popis/zhodnocení Vaší finanční situace
   • Vyjádření podpory Vaší žádosti/přínos případného nadačního příspěvku pro Vás a Vaše děti
 • Fond je určen pro rodiče vychovávající děti do 18 let. Vychovávám dítě nad 18 let se zdravotním postižením. Mohu žádat o příspěvek?
  • Pokud vychováváte dítě se závažným postižením, které vyžaduje celodenní péči, pak můžete žádat i v případě, že je vaše dítě starší 18ti let.
 • Podala jsem žádost do Fondu pro samoživitele. Jak dlouho bude trvat její projednání?
  • Žádosti projednáváme v pořadí, jak do nadace přicházejí. Pokud jste zaslala žádost kompletní /nechybí žádné přílohy/, bude zařazena k projednání. Dle náročnosti případu můžete očekávat vyrozumění přibližně do 30 dnů. O schválení/zamítnutí žádosti Vás budeme informovat telefonicky, případně emailem.
 • Získala jsem příspěvek Nadace AGROFERT na kauci a nájem. Jak mám dále postupovat?
  • Najděte si konkrétní byt k pronájmu
  • Nechte si vystavit alespoň návrh nájemní smlouvy.
  • Ta musí obsahovat:
   • jméno a adresu pronajímatele bytu
   • IČO /pokud se jedná o organizaci/
   • adresu bytu, který Vám pronajímatel bude pronajímat
   • číslo účtu pronajímatele bytu
  • Nájemní smlouvu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
  • Doporučeně /na adresu uvedenou v žádosti/ obdržíte dvě vyhotovení darovací smlouvy.
  • Obě vyhotovení smlouvy překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT.
  • Informujte pronajímatele bytu, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet pronajímatele v řádu 10 – 14 dní.
 • Získala jsem příspěvek Nadace AGROFERT na vybavení bytu. Jak mám dále postupovat?
  • Najděte si konkrétního dodavatele/obchod/internetový obchod nábytku/zařízení
  • Nechte si vystavit fakturu na Vaše jméno
  • Fakturu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
  • Na základě této faktury Vám vystavíme darovací smlouvu. Tu Vám zašleme ve dvou vyhotoveních doporučeně poštou na adresu uvedenou ve Vaší  žádosti.
  • Obě vyhotovení smlouvy překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT.
  • Informujte dodavatele, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet dodavatele v řádu 10 – 14 dní.
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?
  • Zašleme Vám formulář Závěrečné zprávy. Tu, prosím, vyplňte cca 3 měsíce poté, co obdržíte příspěvek a zašlete zpět do Nadace AGROFERT. Tato zpráva slouží jako zpětná vazba pro Nadaci AGROFERT, prosíme Vás tedy především o popis toho, jak Vám námi poskytnutý příspěvek pomohl, kam Vás posunul.
  • Mimo závěrečné zprávy máte povinnost zaslat nám ještě vyúčtování. Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využila. Tedy např. potvrzení pronajímatele bytu, že finance obdržel a využil je na úhradu Vašeho nájmu, dodací list vybavení bytu/nábytku, účtenky, faktury, apod
   • Fotodokumentaci

Fond pro rodiče samoživitele v nouzi - rehabilitace

 • Mohu podat žádost do Fondu pro rodiče samoživitele, pokud žiji s partnerem nebo s rodiči?
  • Fond pro samoživitele je určen pro osamělé rodiče, tedy osoby bez partnera/rky či manžela/lky. Pokud tedy žijete v partnerském svazku, žádost do tohoto fondu podat nemůžete.
  • Pokud žijete s rodiči, žádost podat můžete. Do celkového přehledu příjmů v žádosti pak uveďte příjmy celé rodiny, tedy i rodičů, sourozenců, apod.
 • Povinnou přílohou žádosti je vyjádření sociální pracovnice. Co by mělo obsahovat?
  • Vyjádření sociální pracovnice by v ideálním případě mělo obsahovat:
   • Popis Vaší rodinné situace, tedy popis krizové situace, ve které se právě nacházíte a okolností, které ke vzniku této situace vedly
   • Potvrzení faktu, že jste osamělým rodičem, tedy osobou, která nežije v partnerském stavu
   • Popis Vašeho vztahu k dětem, Vašeho přístupu k výchově a vzdělávání dětí
   • Popis/zhodnocení Vaší finanční situace
   • Vyjádření podpory Vaší žádosti/přínos případného nadačního příspěvku pro Vás a Vaše děti
 • Fond je určen pro rodiče vychovávající děti do 18 let. Vychovávám dítě nad 18 let se zdravotním postižením. Mohu žádat o příspěvek?
  • Pokud vychováváte dítě se závažným postižením, které vyžaduje celodenní péči, pak můžete žádat i v případě, že je vaše dítě starší 18ti let.
 • Podala jsem žádost do Fondu pro samoživitele. Jak dlouho bude trvat její projednání?
  • Žádosti projednáváme v pořadí, jak do nadace přicházejí. Pokud jste zaslala žádost kompletní /nechybí žádné přílohy/, bude zařazena k projednání. Dle náročnosti případu můžete očekávat vyrozumění přibližně do 30 dnů. O schválení/zamítnutí žádosti Vás budeme informovat telefonicky, případně emailem.
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?
  • Zašleme Vám formulář Závěrečné zprávy. Tu, prosím, vyplňte cca 3 měsíce poté, co obdržíte příspěvek a zašlete zpět do Nadace AGROFERT. Tato zpráva slouží jako zpětná vazba pro Nadaci AGROFERT, prosíme Vás tedy především o popis toho, jak Vám námi poskytnutý příspěvek pomohl, kam Vás posunul.
  • Mimo závěrečné zprávy máte povinnost zaslat nám ještě vyúčtování. Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využila. Tedy např. potvrzení pronajímatele bytu, že finance obdržel a využil je na úhradu Vašeho nájmu, dodací list vybavení bytu/nábytku, účtenky, faktury, apod
   • Fotodokumentaci

Obecné individuální žádosti

 • Zaslal/a jsem žádost do Fondu obecných individuálních žádostí. Kdy se bude moje žádost projednávat?
  • Žádosti přijímáme vždy ke konci měsíce, projednáváme je měsíc následující. Vyrozumění o přiznání/zamítnutí příspěvku obdržíte následně emailem nebo telefonicky. Není tedy třeba aktivně volat do nadace a ptát se, zda již byla Vaše žádost projednána.
 • Získal/a jsem příspěvek Nadace AGROFERT. Jak mám dále postupovat?
  • Většinu příspěvků proplácíme na účet dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb proti faktuře vystavené na Vaše jméno. Budete tedy požádán/a, abyste nám dodal/a následující údaje:
   • Název a adresu dodavatele
   • IČO /pokud se jedná o organizaci/
   • Číslo účtu dodavatele
  • Na základě těchto údajů Vám vystavíme darovací smlouvu, kterou Vám zašleme ve dvou vyhotoveních doporučeně na adresu uvedenou ve Vaší žádosti. Smlouvu překontrolujte, podepište a obě vyhotovení zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT. K darovací smlouvě přiložte i fakturu vystavenou na Vaše jméno.
   Informujte, prosím, dodavatele, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva a faktura doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen v řádu 10 – 14 dní.
 • V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat?
  • Vyúčtování by mělo obsahovat:
   • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využil/a. Tedy např. dodací list, účtenky, faktury, apod
   • Fotodokumentaci
   • Stručný popis toho, zda/jak Vám příspěvek nadace pomohl

Stipendia SŠ

 • Jaké studijní programy jsou podporovány? Střední vzdělání s maturitou anebo i s výučním listem?
  • Jsou podporovány jak středoškolské obory s maturitou tak i s výučním listem.
 • Podporujete veřejné nebo i soukromé střední školy?
  • Podporujeme studenty, kteří se hlásí či studují na veřejných i soukromých středních školách na území České republiky.
 • Jsou upřednostňovány určité studijní obory?
  • K žádnému upřednostňování nedochází. Cílem stipendijních programů je poskytnout stejnou šanci studentům s různým zaměřením i zájmy. Podporujeme studenty, co se hlásí do I. ročníku SŠ i studenty z vyšších ročníků. Dále podporujeme studenty, kteří se hlásí na víceleté studijní programy. 
 • Je možné podat si přihlášku do programu o sociální stipendium i přesto, že jsem již obdržel/a jiné stipendium či máte stipendium od jiné nadace?
  • Ano, i v takovém případě se může student přihlásit. Budeme však vyžadovat upřesnění výše sociálního stipendia i výše stipendia z jiných nadací.
 • Mohu se opakovaně hlásit do programu, i když jsem v minulosti stipendium nedostal?
  •  Ano, do výběrového řízení se můžete hlásit opakovaně. Výsledky z minulých ročníků nejsou brány v potaz. Nelze však zaručit lepší úspěšnost při opakovaném přihlášení.
 • Jaké jsou podmínky pro přijetí přihlášky do výběrového řízení?
  • Žadatelé musí splňovat následující podmínky:
   • Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR
   • Věk do 19 let (k 31. 8. 2016)
   • Být studentem/hlásit se na střední školu ukončenou s maturitou anebo výučním listem v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na SŠ)
   • Student/uchazeč o SŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce).
   • Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (doložit potvrzením o přiznání dávky, potvrzení vydá úřad státní sociální podpory)
   • Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh.

    Sociální situace musí být doložená potvrzením o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starším než 3 měsíce, u studentů z dětských domovů je potřeba potvrzení, že jsou klienty dětského domova
 • Je při výběru uchazečů zohledňován jejich studijní průměr? V případě, že jsem již studentem střední školy, je zohledňován i studijní průměr ze základní školy
  • V obou otázkách zní odpověď ano. Výběrová komise zohledňuje studijní průměry jak ze střední, tak ze základní školy (jedná se vždy o poslední ukončený ročník na základní škole, v případě víceletých středních škol), a to z důvodu získání představy o dlouhodobých studijních výsledcích. Jedná se ale o jedno ze zohledňovaných kritérií.
 • Je moje přijímací esej důležitá?
  • Ano, je velice důležitá. Vypovídá o Vaší osobnosti, o Vašem uvažování, o Vaší schopnosti jasně formulovat myšlenky. Je podstatné, aby esej byla vaším osobním dílem. Je ovšem možné citovat, je však potřeba uvést autora a zdroj, jelikož si pravost textu ověřujeme a plagiátorství znamená okamžité vyřazení kandidáta z výběrového řízení.
 • Ovlivňuje šanci na získání stipendia včasnost podání přihlášky?
  • Nikoliv. Výběrová komise však může požadovat poskytnutí dodatečných informací o Vaší osobě, tudíž je jen ve vašem zájmu, podat přihlášky co nejdříve.
 • Jaký je průběh přijímacího řízení?
  • Výběrová komise prostuduje a vyhodnotí písemnosti, které žadatelé zaslali. Následně mohou vybraní uchazeči pozvání k osobním pohovorům.
 • V případě, že studuji na soukromé střední škole, je třeba využít část peněz na školné na mé střední škole? 
  • Ano, je třeba doložit, že 40% stipendia bylo zaplaceno školné v daném roce. Student doloží výpisem z osobního účtu.
 • V případě, že stipendium obdržím, postačí mi na veškeré finanční náklady nebo musím počítat i s vlastními finančními prostředky?
  • Poskytnuté stipendium představuje pouhý odhad celkové finanční sumy, kterou budete při svých studiích potřebovat.  Při odhadu vycházíme z celkových přepokládaných nákladů. V případě, že po přijetí na vysokou školu zjistíte, že výše stipendia je nedostatečná, můžete se na nás obrátit s žádostí o navýšení a v objektivních případech Vám přidělené stipendium můžeme navýšit.
 • Kdy mohu očekávat oznámení o výši poskytnutého stipendia?
  • Výše stipendia Vám bude oznámeno do 31. 8. 2016.
 • Kdy a v jaké formě obdržím stipendijní částku?
  • Po přiznání stipendia Vám vystavíme darovací smlouvu. Jakmile zahájíte svá studia, a zároveň od Vás budeme mít dva podepsané originály darovací smlouvy, bude Vám částka připsána na Váš bankovní účet.
 • Je možné o stipendium požádat i v případě, že je vybraný studijní program víceletý?
  •  Námi nabízenou finanční podporu můžete využívat po celou dobu zvoleného programu. Podpora však závisí na Vašich studijních výsledcích a aktivitách, které budou každý rok posuzovány. Není potřeba, abyste se každý rok hlásili do nového výběrového řízení. Stačí, když od Vás obdržíme doporučující dopis od jednoho z Vašich současných kantorů a výpis Vašeho studijního prospěchu a budete splňovat všechny podmínky uvedené pro přijetí do programu. Netýká se to však jiných studijních cílů. Rozhodnete-li se po ukončení studia nebo přestoupit na jiný studijní obor, budete se muset přihlásit do nového výběrového řízení. Pouze v ojedinělých případech aplikujeme individuální přístup.
 • Jsou se stipendiem spojeny nějaké závazky?
  • Snažíme se stipendium poskytnout talentovaným mladým lidem, abychom jim dali příležitost k dosažení dobrého středoškolského vzdělání a k naplnění jejich životních cílů. Proto je důležité, aby se vybraní studenti cítili odpovědni vůči těm méně šťastným a snažili se své štěstí částečně vrátit prostřednictvím pomoci potřebným a pomoci budoucím uchazečům o stipendium.
 • Mohu získané stipendium využít i v případě, že se rozhodnu pro jinou střední školu, než jsem uvedl/a v přihlášce?
  • Bohužel ne. Stipendium je udělováno pouze pro školní rok/pololetí a studijní program, který byl uveden ve Vaší přihlášce.
 • Co mám udělat pro to, abych dostal podporu i v dalším roce? Kdy mohu očekávat oznámení o další podpoře?
  • V průběhu následujícího léta projde každý student, který se rozhodne ve studiu pokračovat, vnitřním hodnocením za účelem určení podpory na další roky. Nejedná se o Vaše studijní výsledky, ale pouze o to, že zjišťujeme, zda se skutečně věnujete studiu a plníte školní požadavky. V průběhu ledna Vás oslovíme a požádáme Vás o:
   • Osobní shrnutí Vašich dosavadních zkušeností se studiem v novém prostředí.
   • Hodnotící vyjádření pedagoga, který Vám byl po studijní stránce nejblíže.
   • Výkaz studijních výsledků za poslední dokončený semestr.
   • Tyto informace jsou zpravidla vyžadovány do konce května a do konce července pak obdržíte vyhodnocení.
 • Jelikož od Vás dostávám finanční podporu, je nutné, abych si uschoval nějaké účtenky či doklady? Jak Vám své finanční náklady dosvědčím?
  • Ano, je třeba ponechávat si všechny doklady a účtenky související s poskytnutým stipendiem.
  Jednotlivci
 • Co mohu udělat pro to, abych získal podporu i v momentě, kdy chci změnit svůj studijní program? Co mohu udělat pro to, abych získal podporu i v momentě, kdy dokončuji svůj studijní program a chci pokračovat v navazujícím studiu?  
  • Poskytujeme podporu široké skupině nových studentů a víme, že se spousta z nich rozhodne studium změnit a bude schopna si zařídit jiné finanční zdroje. Snažíme se však poskytnout i podporu studentům, kterým jsme již stipendium poskytli. Při výběru posuzujeme nejen celkový studijní potenciál uchazeče, ale hlavně dobu trvání a výši dosavadního stipendia a také studentovu celkovou aktivitu. Student, který se rozhodne pokračovat ve studiu a chce využít finanční podpory, musí nejpozději do 30. června daného roku předložit přihlášku spolu s:
  • Osobním shrnutím Vašich dosavadních zkušeností se studiem v novém prostředí.
  • Hodnotícím vyjádřením pedagoga, který Vám byl po studijní stránce nejblíže.
  • Výkazem studijních výsledků za poslední dokončené pololetí.
  • Motivačním dopisem o rozsahu A4, ve kterém vysvětlí, proč se rozhodl změnit program
  • Výkazem studijního prospěchu z předchozího studijního programu.

Stipendia VŠ

 • Jaké studijní programy jsou podporovány? Bakalářské nebo magisterské?
  • Jsou podporovány jak bakalářské, tak magisterské programy/inženýrské programy.
 • Podporujete studium na státní nebo i soukromé vysoké škole?
  • Podporujeme studenty, kteří se hlásí či studují pouze na státních vysokých školách na území České republiky.
 • Jsou upřednostňovány určité studijní obory?
  • K žádnému upřednostňování nedochází. Cílem stipendijních programů je poskytnout stejnou šanci studentům s různým zaměřením i zájmy.
  • Podporujeme studenty, co se hlásí do I. ročníku VŠ i studenty z vyšších ročníků.
 • Je možné podat si přihlášku do programu o sociální stipendium i přesto, že jsem již obdržel/a jiné stipendium či máte stipendium od jiné nadace?
  • Ano, i v takovém případě se může student přihlásit. Budeme však vyžadovat upřesnění výše sociálního stipendia i výše stipendia z jiných nadací.
 • Co když jsem v minulosti nebyl pozván k pohovorům nebo jsem u pohovoru neuspěl? Mohu se do programu přihlásit znovu?
  • Ano, na výběrové řízení se můžete hlásit opakovaně. Výsledky z minulých ročníků nejsou brány v potaz. Nelze však zaručit lepší úspěšnost při opakovaném přihlášení.
 • Jaké jsou podmínky pro přijetí přihlášky do výběrového řízení?
  • Žadatelé musí splňovat následující podmínky:
   • Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR
   • Věk do 26 let (k 30. 6. 2016)
   • Být studentem/hlásit se do bakalářského nebo magisterského studijního programu v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na VŠ)
   • Student/uchazeč o VŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce).
   • Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (doložit potvrzením o přiznání dávky, potvrzení vydá úřad státní sociální podpory)
   • Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh.

    Sociální situace musí být doložená potvrzením o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starším než 3 měsíce, u studentů z dětských domovů je potřeba potvrzení, že jsou klienty dětského domova
     
 • Je při výběru uchazečů zohledňován jejich studijní průměr? V případě, že jsem již studentem vysoké školy, je zohledňován i studijní průměr ze střední školy?
  • V obou otázkách zní odpověď ano. Výběrová komise zohledňuje studijní průměry jak z vysoké, tak ze střední školy, a to z důvodu získání představy o dlouhodobých studijních výsledcích. Jedná se ale o jedno ze zohledňovaných kritérií.
 • Je moje přijímací esej důležitá?
  • Ano, je velice důležitá. Vypovídá o Vaší osobnosti, o Vašem uvažování, o Vaší schopnosti jasně formulovat myšlenky. Je podstatné, aby esej byla vaším osobním dílem. Je ovšem možné citovat, je však potřeba uvést autora a zdroj, jelikož si pravost textu ověřujeme a plagiátorství znamená okamžité vyřazení kandidáta z výběrového řízení.
 • Ovlivňuje šanci na získání stipendia včasnost podání přihlášky?
  • Nikoliv. Výběrová komise však může požadovat poskytnutí dodatečných informací o Vaší osobě, tudíž je jen ve vašem zájmu, podat přihlášky co nejdříve. 
 • Jaký je průběh prvního kola přijímacího řízení?
  • V prvním kole výběrová komise pouze prostuduje a vyhodnotí písemnosti, které žadatelé zaslali. Následně jsou vybraní uchazeči pozvání k osobním pohovorům, které jsou z důvodu omezených časových možností velmi konkurenční.
 • Jak probíhá osobní pohovor?
  • Při pohovoru je hlavní přesvědčit komisi o tom, že právě Vy máte být vybrán/a.  O Vašem studijním prospěchu a Vašich cílech již budou vědět z Vaší přihlášky. Je důležité být sám sebou a při pohovoru se jasně vyjadřovat a působit sebejistě.
 • Kolik členů má výběrové komise?
  • Výběrová komise je tvořena 5 členy. Většina z nich pochází z prestižních univerzit, na kterých studovala, nebo jsou to významné a uznávané osobnosti nejen z akademického prostředí.
 • V případě, že stipendium obdržím, postačí mi na veškeré finanční náklady nebo musím počítat i s vlastními finančními prostředky?
  • Poskytnuté stipendium představuje pouhý odhad celkové finanční sumy, kterou budete při svých studiích potřebovat.  Při odhadu vycházíme z celkových přepokládaných nákladů. V případě, že po přijetí na vysokou školu zjistíte, že výše stipendia je nedostatečná, můžete se na nás obrátit s žádostí o navýšení a v objektivních případech Vám přidělené stipendium můžeme navýšit.
 • Kdy mohu očekávat oznámení o výši poskytnutého stipendia?
  • Výše stipendia Vám bude oznámena do 31. 8. 2016.
 • Kdy a v jaké formě obdržím stipendijní částku?
  • Jakmile zahájíte svá studia, bude Vám částka připsána na Váš bankovní účet.
 • Je možné o stipendium požádat i v případě, že je vybraný studijní program víceletý?
  • Námi nabízenou finanční podporu můžete využívat po celou dobu zvoleného programu. Podpora však závisí na Vašich studijních výsledcích a aktivitách, které budou každý rok posuzovány. Není potřeba, abyste se každý rok hlásili do nového výběrového řízení. Stačí, když od Vás obdržíme doporučující dopis od jednoho z Vašich současných kantorů a výpis Vašeho studijního prospěchu a budete splňovat všechny podmínky uvedené pro přijetí do programu. Netýká se to však jiných studijních cílů. Rozhodnete-li se po ukončení magisterského programu pokračovat v doktorském studiu, nebo přestoupit na jiný studijní obor, budete se muset přihlásit do nového výběrového řízení. Pouze v ojedinělých případech aplikujeme individuální přístup.
 • Jsou se stipendiem spojeny nějaké závazky?
  • Snažíme se stipendium poskytnout talentovaným mladým lidem, abychom jim dali příležitost k dosažení dobrého akademického vzdělání a k naplnění jejich životních cílů. Proto je důležité, aby se vybraní studenti cítili odpovědni vůči těm méně šťastným a snažili se své štěstí částečně vrátit prostřednictvím pomoci potřebným a pomoci budoucím uchazečům o stipendium.
 • Mohu získané stipendium využít i v případě, že se rozhodnu pro jinou univerzitu, než jsem uvedl/a v přihlášce?
  • Bohužel ne. Stipendium je udělováno pouze pro akademický rok/semestr a studijní program, který byl uveden ve Vaší přihlášce.
 • Co mám udělat pro to, abych dostal podporu i v dalším roce? Kdy mohu očekávat oznámení o další podpoře?
  • Po ukončení semestru projde každý student, který se rozhodne ve studiu pokračovat, vnitřním hodnocením za účelem určení podpory na další roky. Nejedná se o Vaše studijní výsledky, ale pouze o to, že zjišťujeme, zda se skutečně věnujete studiu a plníte univerzitní požadavky. Na konci semestru Vás oslovíme a požádáme Vás o potřebné informace.
 • Jelikož od Vás dostávám finanční podporu, je nutné, abych si uschoval nějaké účtenky či doklady? Jak Vám své finanční náklady dosvědčím?
  • V případě bezhotovostní úhrady za ubytování a stravování je třeba na konci semestru doložit potvrzení o ubytování/stravování ve školním zařízení v daném období. Náklady na dopravu je třeba doložit jízdními doklady. Náklady na stravování mimo školní zařízení je třeba doložit čestným prohlášením o měsíční výši výdajů.
 • Co mohu udělat pro to, abych získal podporu i v momentě, kdy dokončuji svůj studijní program a uvažuji o pokračování v navazujícím magisterském/doktorském studiu?
  • Poskytujeme podporu široké skupině nových studentů a víme, že se spousta z nich rozhodne ve studiu pokračovat a bude schopna si zařídit jiné finanční zdroje. Snažíme se však poskytnout i podporu studentům, kterým jsme již stipendium poskytli. Při výběru posuzujeme nejen celkový studijní potenciál uchazeče, ale hlavně dobu trvání a výši dosavadního stipendia a také studentovu celkovou aktivitu. Student, který se rozhodne pokračovat ve studiu a chce využít finanční podpory, musí nejpozději do 30. května daného roku předložit přihlášku spolu s:
  • Osobním shrnutím Vašich dosavadních zkušeností se studiem v novém prostředí.
  • Hodnotícím vyjádřením pedagoga, který Vám byl po studijní stránce nejblíže.
  • Výkazem studijních výsledků za poslední dokončený semestr.
  • Motivačním dopisem o rozsahu A4, ve kterém vysvětlí, proč se rozhodl pokračovat v navazujícím studiu
  • Doporučujícím dopisem od pedagoga s vyjádřením o prospěšnosti daného navazujícího studia
  • Výkazem studijního prospěchu z předchozího studijního programu.
Souhlasím se vším